Specialisatieopleidingen voor mediators

Met uw opleiding tot mediator en uw MfN certificering kunt u als mediator aan de slag. Intussen is de toepassing van mediation zodanig verbreed, dat iedere mediator zich wel moet specialiseren op een aantal thema’s. Mediators profileren zich daardoor op bepaalde werkterreinen en zijn op die manier herkenbaar voor de potentiële cliënt. Merlijn groep organiseert de bij haar aangesloten mediators ook op basis van regio en specialisatie.


Geen trainingen gevonden
Locatie: 't Raadhuis
Geen geruzie in de zorg! Oplossen dat willen we
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training is zowel bedoeld voor mediators die actief zijn in de gezondheidszorg, als voor hen die mediation in de zorg ambiëren. Het doel van de training is het uitbreiden en verdiepen van de kennis en vaardigheden die nuttig zijn bij mediation in de gezondheidszorg.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data12 apr 2017 - 13 apr 2017
Locatie: 't Raadhuis
Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) registratie
8-daagse   |    28 MfN PE punten, cat. 1a en 20 MfN PE punten, cat. 2
Bij familie gerelateerde kwesties kunnen heel specifieke zaken een rol spelen. Denk alleen al aan de emotionele impact waarmee familie conflicten meestal gepaard gaan. Maar ook inhoudelijk gaat het om een tamelijk eigen kennis gebied: Vermogensrecht, erfrecht, alimentatie, pensioenrecht, zaken die aan de orde kunnen komen in familie geschillen.
 • Kosten: € 2652
 • Accommodatiekosten: € 285
 • Lesmateriaal: € 58,00
 • BTW: vrijgesteld
Data18 apr 201709 mei 201715 jun 201703 jul 201720 sep 201711 okt 201711 nov 201729 nov 2017
Locatie: Kasteel Vanenburg
Mediation & Strafrecht
3-daagse   |    18 MfN PE punten, cat. 1a
Bij mediation in strafzaken gaat het om het tot stand brengen van een gelijkwaardig gesprek tussen daders en slachtoffer. Centraal staan de emotionele gevolgen, de toekomstige afspraken en de eventuele schadevergoeding.
 • Kosten: € 2120,00
 • Accommodatiekosten: € 260,00
 • BTW: vrijgesteld
Data08 jun 2017 - 09 jun 201707 sep 2017 - 08 sep 2017
Locatie: 't Raadhuis
De wereld van een arbeidsconflict
4-daagse   |    20 MfN PE punten, cat. 1a
Deze specialisatie geeft u een gedegen kennis en verbreed inzicht in de wereld van het arbeidsconflict. Voor ieder onderwerp komen andere specialisten die u interactief en haast spelenderwijs vertrouwd maken met vrijwel alle relevante aspecten en actoren op dit gebied.
 • Kosten: € 1845
 • Accommodatiekosten: € 150
 • BTW: vrijgesteld
Data20 jun 2017 - 21 jun 201713 nov 2017 - 14 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) registratie
8-daagse   |    28 MfN PE punten, cat. 1a en 20 MfN PE punten, cat. 2
Bij familie gerelateerde kwesties kunnen heel specifieke zaken een rol spelen. Denk alleen al aan de emotionele impact waarmee familie conflicten meestal gepaard gaan. Maar ook inhoudelijk gaat het om een tamelijk eigen kennis gebied: Vermogensrecht, erfrecht, alimentatie, pensioenrecht, zaken die aan de orde kunnen komen in familie geschillen.
 • Kosten: € 2652
 • Accommodatiekosten: € 285
 • Lesmateriaal: € 58,00
 • BTW: vrijgesteld
Data20 sep 201711 okt 201701 nov 201729 nov 201718 dec 201718 jan 201814 feb 201816 mrt 2018
Locatie: 't Raadhuis
Businessmediation: mediation in zakelijke geschillen
2-daagse   |    12 MfN PE punten, cat. 1a
Ook in zakelijke geschillen groeit de rol van mediation. Het gaat vaak om gecompliceerde processen met verscheidene spelers. Voor de mediator een hele uitdaging om hierin koers te houden.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data09 okt 2017 - 10 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data30 okt 2017 - 31 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
2-daagse   |    12 MfN PE, cat. 1a
De discussie of een mediator nu wel of niet een bepaalde inhoudelijke expertise moet hebben, is bij mediation in arbeidsconflicten inmiddels wel uitgekristalliseerd. Het antwoord is ja.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data09 nov 2017 - 10 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
De wereld van een arbeidsconflict
4-daagse   |    20 MfN PE punten, cat. 1a
Deze specialisatie geeft u een gedegen kennis en verbreed inzicht in de wereld van het arbeidsconflict. Voor ieder onderwerp komen andere specialisten die u interactief en haast spelenderwijs vertrouwd maken met vrijwel alle relevante aspecten en actoren op dit gebied.
 • Kosten: € 1845
 • Accommodatiekosten: € 150
 • BTW: vrijgesteld
Data09 nov 2017 - 10 nov 201713 nov 2017 - 14 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Mediation & Overheid
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Mediation met een overheid als partij vereist specifieke kennis en inzicht. Zo geeft bijvoorbeeld de wet openbaarheid bestuur (WOB) een eigen betekenis aan het uitgangspunt van geheimhouding bij mediation. Fatale termijnen moeten onderkend en bewaakt worden.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data15 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Omkering van de bekende escalatieladder van Glasl
4-daagse   |    24 MfN cat. 1a
Het gaat in deze aanpak om de transformatie van communicatie die destructief is geworden. Een omkering van de bekende escalatieladder van Glasl. Emotionele en conflictueuze communicatie komt daarbij aanvankelijk vaak voor. Het gaat er om betrokkenen te helpen zichzelf te hervinden.
 • Kosten: € 1850
 • Accommodatiekosten: € 190
 • BTW: vrijgesteld
Data20 nov 2017 - 21 nov 201711 dec 2017 - 12 dec 2017
Locatie: 't Raadhuis
In het huidige tijdperk is online mediation een onmisbare aanvulling in de rugzak van iedere mediator.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,5
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
Kennisworkshop door een keur van arbeidsdeskundigen
2-daagse   |    9 MfN CAT. 1A
Deze training noemen we liever een kennisworkshop. Een keur van deskundigen deelt op interactieve wijze kennis en inzicht van de belangrijkste thema’s op dit gebied.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582

De vraag naar mediation groeit en daarmee ook de vraag naar gespecialiseerde mediators. Hoe meer specialismen u aan uw profiel kunt toevoegen, des te meer bent u inzetbaar op de vragen die ons bereiken. Even één voor één: Familie mediator die veelal ingezet wordt bij echtscheidingen en erfeniskwesties; Arbeidsmediator, de mediator bij arbeidsconflicten en ontslagzaken; Business mediator, inzetbaar bij zakelijke geschillen, klant leverancier, mediation bij fusies en overnames, internationale geschillen die een business mediator noodzakelijk maken; mediation in strafzaken – rechtbanken proberen zoveel mogelijk zaken te laten afdoen met mediation-, gespecialiseerde mediators praktiseren dit al; mediaton voor zaken waarin een overheid is betrokken, gespecialiseerde overheidsmediators. Daarnaast, niet als inhoudelijk specialisme, kunt u zich bekwamen in online mediation, wat toch weer andere vaardigheden vereist.

Ieder die bij Merlijn de basiscursus heeft gedaan krijgt 10% korting op de specialisatietrainingen voor mediators.

Merlijn biedt een opleiding tot Master of conflict, waarin een mediation opleiding gekoppeld wordt aan de opleiding tot conflictcoach; met deze opleiding bent u echt allround als mediator en als conflictcoach. U verbreedt uw horizon en bent op vrijwel elk gebied in de wereld van geschil en conflict inzetbaar. Voor degenen die de opleiding tot mediator al gedaan hebben, gelden er dispensatieregels; u hoeft dan het mediation gedeelte van de opleiding niet nog een keer te doen.


Geen trainingen gevonden
Locatie: 't Raadhuis - Den Bosch
combinatie opleiding Mediator & Conflictcoach
24-daagse   |    15 NOBCO, 20 MFN PE PUNTEN, CAT. 2, 44 NBA, 43 BUREAU WBTV
Een combinatie van de MfN geaccrediteerde mediation basisopleiding en de NOBCO geaccrediteerde opleiding tot (team)conflictcoach, verrijkt met vele verdiepende invalshoeken, supervisie en individuele coaching, in een systeemtheoretisch kader.
 • Kosten: € 9495
 • Accommodatiekosten: € locatie afhankelijk
 • BTW: vrijgesteld

Wordt ingepland in 2017
Meer informatie? 073 532 3582

Merlijn Mediation is een van de eerste opleiders ( sinds 1998 ) van mediators in Nederland.  De door ons ontwikkelde systematiek ligt ten grondslag aan het Handboek Mediation en onze trainers zijn zelf gepassioneerde mediation professionals. De waardering die wij terugzien in onze evaluatie formulieren is vooral gebaseerd op het hoge praktische gehalte en de originaliteit van onze mediation trainingen.

Voor de bij Merlijn opgeleide mediators geldt ook hier de 10% korting.