Specialisatieopleidingen voor mediators

Met uw opleiding tot mediator en uw MfN certificering kunt u als mediator aan de slag. Intussen is de toepassing van mediation zodanig verbreed, dat iedere mediator zich wel moet specialiseren op een aantal thema’s. Mediators profileren zich daardoor op bepaalde werkterreinen en zijn op die manier herkenbaar voor de potentiële cliënt. Merlijn groep organiseert de bij haar aangesloten mediators ook op basis van regio en specialisatie.


Geen trainingen gevonden
Locatie: Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)
Mediation & Strafrecht
4-daagse   |    28 MfN cat. 1a
Bij mediation in strafzaken gaat het om het tot stand brengen van een gelijkwaardig gesprek tussen daders en slachtoffer. Centraal staan de emotionele gevolgen, de toekomstige afspraken en de eventuele schadevergoeding.
 • Kosten: € 2120
 • Accommodatiekosten: € 260,00
 • BTW: nihil
Data07 jun 201708 jun 201707 sep 201708 sep 2017
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Onderdeel Financiële en juridische aspecten
4-daagse   |    28 PE-punten categorie 1a & 16 PE-punten categori
 • Kosten: € 1160.25
 • Accommodatiekosten: € 95,00 per blok
 • Lesmateriaal: € 57.9
 • BTW: nihil
Data20 sep 201711 okt 201701 nov 201729 nov 2017
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Businessmediation: mediation in zakelijke geschillen
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a, 12 PE-uren NBA
Ook in zakelijke geschillen groeit de rol van mediation. Het gaat vaak om gecompliceerde processen met verscheidene spelers. Voor de mediator een hele uitdaging om hierin koers te houden.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data09 okt 201710 okt 2017
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data30 okt 201731 okt 2017
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De wereld van een arbeidsconflict
4-daagse   |    24 MfN cat. 1a
Mediation in arbeidszaken is een specialisatie-opleiding waarbij de noodzakelijke extra bagage wordt meegegeven om als mediator te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen in deze tak van dienstverlening.
 • Kosten: € 1845
 • Accommodatiekosten: € 190,00
 • BTW: nihil
Data09 nov 201710 nov 201722 nov 201723 nov 2017
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Mediation & Overheid
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Mediation met een overheid als partij vereist specifieke kennis en inzicht. Zo geeft bijvoorbeeld de wet openbaarheid bestuur (WOB) een eigen betekenis aan het uitgangspunt van geheimhouding bij mediation. Fatale termijnen moeten onderkend en bewaakt worden.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data15 nov 2017
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Omkering van de bekende escalatieladder van Glasl
4-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 24 MfN cat.1a
Het gaat in deze aanpak om de transformatie van communicatie die destructief is geworden. Een omkering van de bekende escalatieladder van Glasl. Emotionele en conflictueuze communicatie komt daarbij aanvankelijk vaak voor. Het gaat er om betrokkenen te helpen zichzelf te hervinden.
 • Kosten: € 1850
 • Accommodatiekosten: € 190,00
 • BTW: nihil
Data20 nov 201721 nov 201711 dec 201712 dec 2017
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Onderdeel Psycho/sociale aspecten en -vaardigheden
4-daagse   |    28 PE-punten categorie 1a & 16 PE-punten categori
 • Kosten: € 1491.75
 • Accommodatiekosten: € 95,00 per blok
 • Lesmateriaal: € 17.9
 • BTW: nihil
Data18 dec 201718 jan 201814 feb 201816 mrt 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De wereld van een arbeidsconflict
4-daagse   |    24 MfN cat. 1a
Mediation in arbeidszaken is een specialisatie-opleiding waarbij de noodzakelijke extra bagage wordt meegegeven om als mediator te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen in deze tak van dienstverlening.
 • Kosten: € 1845
 • Accommodatiekosten: € 190,00
 • BTW: nihil
Data04 apr 201805 apr 201823 apr 201824 apr 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Mediation & Overheid
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Mediation met een overheid als partij vereist specifieke kennis en inzicht. Zo geeft bijvoorbeeld de wet openbaarheid bestuur (WOB) een eigen betekenis aan het uitgangspunt van geheimhouding bij mediation. Fatale termijnen moeten onderkend en bewaakt worden.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data14 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Mediation & Strafrecht
4-daagse   |    28 MfN cat. 1a
Bij mediation in strafzaken gaat het om het tot stand brengen van een gelijkwaardig gesprek tussen daders en slachtoffer. Centraal staan de emotionele gevolgen, de toekomstige afspraken en de eventuele schadevergoeding.
 • Kosten: € 1875
 • Accommodatiekosten: € 142,50
 • BTW: nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582

De vraag naar mediation groeit en daarmee ook de vraag naar gespecialiseerde mediators. Hoe meer specialismen u aan uw profiel kunt toevoegen, des te meer bent u inzetbaar op de vragen die ons bereiken. Even één voor één: Familie mediator die veelal ingezet wordt bij echtscheidingen en erfeniskwesties; Arbeidsmediator, de mediator bij arbeidsconflicten en ontslagzaken; Business mediator, inzetbaar bij zakelijke geschillen, klant leverancier, mediation bij fusies en overnames, internationale geschillen die een business mediator noodzakelijk maken; mediation in strafzaken – rechtbanken proberen zoveel mogelijk zaken te laten afdoen met mediation-, gespecialiseerde mediators praktiseren dit al; mediaton voor zaken waarin een overheid is betrokken, gespecialiseerde overheidsmediators. Daarnaast, niet als inhoudelijk specialisme, kunt u zich bekwamen in online mediation, wat toch weer andere vaardigheden vereist.

Ieder die bij Merlijn de basiscursus heeft gedaan krijgt 10% korting op de specialisatietrainingen voor mediators.

Merlijn Mediation is een van de eerste opleiders ( sinds 1998 ) van mediators in Nederland.  De door ons ontwikkelde systematiek ligt ten grondslag aan het Handboek Mediation en onze trainers zijn zelf gepassioneerde mediation professionals. De waardering die wij terugzien in onze evaluatie formulieren is vooral gebaseerd op het hoge praktische gehalte en de originaliteit van onze mediation trainingen.

Voor de bij Merlijn opgeleide mediators geldt ook hier de 10% korting.