Emoties maken je heel

Emoties maken je heel
coachen Coaching conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Conflicthantering Conflictoplossingsmethode conflictprofessional Merlijn Advies Groep

Willem is coach en wil het wel eens met mij hebben over emoties.

Hij vindt de emoties van zijn coachees maar lastig, vooral als het mannen zijn. Hij heeft zelf geleerd dat mannen stoer zijn en nooit hun emoties tonen. Lachen mag, vechten mag, maar huilen en weglopen is voor watjes.

Dan praten we over de vier basisemoties: Boos, bang, bedroefd en blij en dat die emoties niet goed of slecht zijn, maar nodig voor ieder mens om in evenwicht te blijven.
Boosheid maakt je actief. De adrenaline gaat stromen, je gaat in vechthouding staan. Boosheid komt op als je in een ongewenste situatie bent en je oerhersens inschatten dat je dat gevecht wel kunt winnen.
Angst maakt je juist inactief, niet voor niets dat mensen zeggen dat ze verlamd van angst waren. Je oerhersens zien in dat dit een gevecht is dat je niet kunt winnen, dus ren je weg. Als dat niet kan, gaat er een mechanisme in je hoofd lopen dat je helpt om de klappen op te vangen.
Bedroefdheid gaat over het erkennen van de mooie dingen in je leven, over reflectie, over een basis leggen voor de toekomst.
Blijheid gaat over weten dat je je goed voelt, herkennen dat er dingen gebeuren die goed voor je zijn.

In feite zegt Willem dat mannen wel boos en blij mogen zijn, maar geen verdriet of angst mogen tonen. Willem zegt ineens: ‘Maar dan ben je toch maar een half mens…’ En dan begint hij onbedaarlijk te huilen, omdat hij beseft dat hij zelf zo lang voor de helft geleefd heeft.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/conflictcoaching-merlijn-groep/