Audit van de MFN voor de basisopleiding mediation

Audit van de MFN voor de basisopleiding mediation
Basisopleiding mediator Mediation Mediator

Op 21 juni jl. is Merlijn door drie auditors van SKM (Stichting Kwaliteit Mediation) namens de MfN, o.a. beoordeeld op de kwaliteit van de basisopleiding.
Op 14 juli ontvingen we de rapportage. Merlijn is als GOED beoordeeld, de hoogste kwalificatie die wordt toegekend. In de samenvatting van de rapport wordt dit als volgt toegelicht:

Merlijn B.V. is een van de oudste opleidingsinstituten. Het behoort tot de “founding fathers” van het vakgebied.

Sinds de oprichting in 1996 wordt de basisopleiding mediation gegeven. In de loop der jaren heeft Merlijn diverse andere activiteiten ontwikkeld. Na een forse (interne) reorganisatie in 2013 is de focus voor een belangrijk deel gericht op mediation opleidingen en het uitvoeren van mediations. Ook behoren juridische trainingen voor professionals, trainen en adviseren van advocatenkantoren en het trainen en adviseren van medezeggenschapsraden/ondernemingsraden tot het werkterrein van Merlijn B.V..
Merlijn biedt naast de basisopleiding specialisatieopleidingen aan (arbeid, familie, strafzaken,
gezondheidszorg, zakelijk, overheid en transformatieve mediation). Plus nog de nodige PE-trainingen. Ook op in-company gebied is men actief. Vrijwel alle eindkwalificaties zijn beoordeeld met goed.

 • 2.1 Organisatie en continuïteit (standaard 1 en 2)
  Er is sprake van een transparante organisatiestructuur. Gezien de omvang van het instituut, de spreiding van activiteiten, de kwaliteit van de medewerkers is de continuïteit geborgd.
 • 2.2 Programma inhoud en toetsing (standaard 8, 9 en 10)
  Het programma is overzichtelijk opgebouwd en consequent uitgewerkt. Aan alle competenties wordt aandacht gegeven. Primair is het werken aan de basishouding van de mediator. Het vakgebied mediation met z’n specialisaties en mogelijkheden en moeilijkheden wordt belicht.
  De alumni zijn tevreden met uitzondering van het gebruik van de elektronische leeromgeving.
 • 2.3 Medewerkers (standaard 5)
  Alle medewerkers, met name de trainers, zijn zonder meer gekwalificeerd en goed op de hoogte van wat er speelt in de wereld van mediation.
 • 2.4 Faciliteiten en systemen (standaard 3, 4 en 7).
  De voorzieningen zijn goed. Gekozen is voor accommodaties met een zekere uitstraling.
 • 2.5 Kwaliteitsborging (standaard 6)
  Merlijn borduurt voort op ISO 9001 en is bezig om daar een opleidingsachtig karakter
  aan te geven.
 • 2.6 Algemene conclusie
  Een uitstekende opleiding van post-hbo/academisch niveau. Er is sprake van een visie. Deelnemers worden goed voorbereid op de beroepsuitoefening.

Meer lezen over de Basisopleiding tot Mediator bij Merlijn Groep?

https://www.merlijngroep.nl/blog/waarom-de-basisopleiding-mediation-bij-merlijn/