Op het werk in gesprek over mijn problemen, maar bij wie moet ik nou eigenlijk zijn?

Op het werk in gesprek over mijn problemen, maar bij wie moet ik nou eigenlijk zijn?
bedrijfscultuur Bedrijfsmaatschappelijk werker conflict Conflictoplossingsmethode Gesprekstechniek Vertrouwenspersoon

Herken je deze vraag, als medewerker, of als manager die zich realiseert dat dat kennelijk geen vanzelfsprekendheid is? Ik merk in mijn praktijk dat het voor de medewerker belemmerend werkt. Je hebt al een probleem en je weet vervolgens niet bij wie je moet zijn om erover te kunnen praten. Daarmee wordt  dreigend ziekteverzuim eerder aangewakkerd dan beteugeld.

In deze blog wil ik de verschillen tussen de bedrijfsmaatschappelijk werker en de vertrouwenspersoon proberen te verhelderen; zowel voor de medewerker als voor de  leidinggevende, die toch zal willen zien dat die functies optimaal bijdragen aan het voorkomen of terugdringen van kostbaar ziekteverzuim.

Welke hulpverlener?

Beide hulpverleners komen (gelukkig) steeds vaker voor bij werkgevers maar vaak weten maar weinig werknemers wanneer je nou bij welke hulpverlener moet zijn. Ik kan mij goed voorstellen dat je door termen zoals PSA, draagkracht- en draaglastfactoren, copingstijl en duurzame inzetbaarheid ook niet veel verder komt.

In de kern ga je naar de vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen en naar een bedrijfsmaatschappelijk werker bij werkdruk. Dit licht ik hierna verder toe.

  • Wanneer er stress ontstaat door ongewenste omgangsvormen op het werk kom ik als vertrouwenspersoon bij jou in beeld doordat jij contact met mij opneemt. Dit kan ook wanneer je een vermoeden hebt van een misstand, integriteitsschending of een ambtelijk misdrijf zoals bijvoorbeeld fraude of diefstal. Kan je de contactgegevens nou nergens vinden? Zoek dan op de intranetsite op de termen; ‘vertrouwenspersoon’ of ‘ongewenste omgangsvormen’.  Ga er niet al met iedereen over praten; het ging immers om vertrouwen.
    Als vertrouwenspersoon vang ik je op, adviseer over de mogelijkheden, informeer over het beleid zoals een klachtenprocedure, verwijs je eventueel door naar een andere hulpverlener en geef voorlichting. Ook adviseer ik aan het management en geef ik op anonieme wijze inzicht in het aantal meldingen per jaar bij het management en de directie. De naam zegt het al: alles behandel ik in vertrouwen dus de werkgever hoeft niet te weten dat jij in contact bent (geweest) met mij.

 

  • Wanneer er stress ontstaat door werkdruk kan je contact opnemen met een bedrijfsmaatschappelijk werker. Die weet veel over menselijk gedrag, psychische en sociale aspecten, verzuim en re-integratie, stress, communicatie, organisatiecultuur en arbeidsverhoudingen. De bedrijfsmaatschappelijk werker komt vooral bij jou in beeld wanneer de balans tussen privé en werk uit evenwicht is en je daar last van hebt op je werk; je kunt je minder goed concentreren of je gaat steeds vaker fouten maken. Ook als je stress ervaart door de samenwerking met jouw leidinggevende en je hier samen geen oplossing voor kunt vinden, kan de bedrijfsmaatschappelijk werker helpen. Of bij verlies en rouw, trauma, hoge werkdruk en andere stressvolle situaties komt deze functie van pas.

Maar niet bij ongewenste omgangsvormen, want daar hadden we de vertrouwenspersoon voor.

Ontstaan er nu toch twijfels over wie in te schakelen, benader dan een van de twee of beiden, dan word je ongetwijfeld verwezen naar de juiste persoon.

Lees meer over de bedrijfsmaatschappelijk werker:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/de-bedrijfsmaatschappelijk-werker/

Actueel

Evenementen