5 taken die een vertrouwenspersoon op zich neemt

5 taken die een vertrouwenspersoon op zich neemt
conflict Conflictoplossingsmethode conflictprofessional Merlijn Merlijn Advies Groep Vertrouwen Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon op het werk is een belangrijke rol die erop gericht is om een veilige en respectvolle werkomgeving te creëren. De vertrouwenspersoon is een neutrale partij die vertrouwelijkheid en ondersteuning biedt aan werknemers die te maken hebben met problemen op het werk. Hieronder zijn vijf taken die de vertrouwenspersoon op zich neemt.

1. Luisteren en ondersteuning bieden

De vertrouwenspersoon luistert naar de werknemer en biedt ondersteuning bij het omgaan met de problemen waar hij of zij mee te maken heeft. De vertrouwenspersoon biedt een veilige ruimte waarin de werknemer zijn of haar zorgen kan uiten en helpt bij het vinden van oplossingen.

2. Adviseren en doorverwijzen

De vertrouwenspersoon adviseert de werknemer over mogelijke oplossingen en over de eventuele inzet van andere diensten, als dat nodig lijkt. Dit kan variëren van het aanbevelen van een bepaalde training tot het doorverwijzen naar een hulpverlener.

3. Preventie van problemen

De vertrouwenspersoon is betrokken bij de preventie van problemen op het werk. Dit kan onder andere worden gedaan door het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures die gericht zijn op het voorkomen van intimidatie, pesten en discriminatie.

4. Bewustzijn creëren

De vertrouwenspersoon heeft ook als taak om bewustzijn te creëren over de rol en het belang van de vertrouwenspersoon in de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door trainingen te geven aan werknemers en leidinggevenden over de taken en de manier van werken van de vertrouwenspersoon en hoe deze te benaderen.

5. Rapporteren en monitoren

De vertrouwenspersoon rapporteert aan de werkgever over trends en patronen van problemen op de werkvloer en over de effectiviteit van beleid en procedures. Hierdoor kan de werkgever actie ondernemen om de werkomgeving te verbeteren en te zorgen voor een veilige en respectvolle werkcultuur.

Samenvattend: de vertrouwenspersoon op het werk heeft verschillende taken, waaronder het luisteren en ondersteunen van werknemers, het adviseren en doorverwijzen, het voorkomen van problemen, het creëren van bewustzijn en het rapporteren en monitoren van trends en patronen. Door deze taken op een effectieve manier uit te voeren, kan de vertrouwenspersoon bijdragen aan een veilige en respectvolle werkomgeving voor alle werknemers.

 

Lees meer:

https://www.merlijngroep.nl/conflictoplossingsmethode/externe-vertrouwenspersoon/

https://www.merlijngroep.nl/actueel/rol-vertrouwenspersoon-arbeidskwesties/