Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon heeft drie taken:

  1. Is beschikbaar voor slachtoffers van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, discriminatie en voor medewerkers die twijfelen of ze melding moeten maken van een integriteitsissue zoals fraude of een maatschappelijke misstand.
  2. Geeft voorlichting aan medewerkers en management over deze vormen van ongewenst gedrag en integriteit en over de rol van de vertrouwenspersoon daarbij;
  3. Adviseert management, gevraagd en ongevraagd.