Kan de vertrouwenspersoon ook een rol spelen bij arbeidskwesties?

Kan de vertrouwenspersoon ook een rol spelen bij arbeidskwesties?
conflict Conflictbemiddelaar Conflictoplossingsmethode het Huis voor klokkenluiders Medewerkers Vertrouwenspersoon

Steeds vaker krijg ik de vraag of ik, in mijn rol als vertrouwenspersoon, ook iets kan betekenen voor medewerkers op het moment dat zij een probleem hebben met bijvoorbeeld hun leidinggevende. En dit, terwijl er geen sprake is van een van de traditionele zaken die een vertrouwenspersoon oppakt.

De traditionele vertrouwenspersoon

Nog even ter herinnering: traditioneel houdt een vertrouwenspersoon zich bezig met ongewenste omgangsvormen. Een van mijn cursisten bedacht daarvoor eens de term: IPADS, of te wel:

  • Intimidatie
  • Pesten
  • Agressie en geweld
  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie

De moderne vertrouwenspersoon

De afgelopen jaren merk ik dat ook integriteitskwesties, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) uit hoofde van de Wet: Huis voor Klokkenluiders, door vrijwel alle vertrouwenspersonen worden opgepakt. Ook de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen gaat van deze onderwerpen uit als je kijkt naar de functiebeschrijving van de vertrouwenspersoon.
Maar er blijkt grote behoefte te zijn aan, zoals een directeur mij eens zei: “ Een klankbord voor mijn medewerkers”.
Je zult als medewerker immers maar te maken krijgen met bijvoorbeeld een nieuwe leidinggevende. Terwijl je al jarenlang een uitstekende beoordeling krijgt, lijk je nu opeens niets meer goed te kunnen doen. De leidinggevende gedraagt zich correct, er is dus geen sprake van ongewenst gedrag, maar je hebt geen idee wat je er mee aan moet. Naar Personeelszaken/HR wil je niet, want in jouw beleving staan die toch vooral aan de kant van de werkgever. Vrienden raden je aan om naar een advocaat, rechtsbijstandsverzekering of vakbond te gaan. En ten einde raad doe je dat maar. Met alle respect voor die organisaties, maar de kans is erg groot dat het probleem dan een sterk juridisch karakter krijgt. Dat wil je als medewerker niet, maar zeker ook als werkgever niet.

Voordelen moderne vertrouwenspersoon

Als de vertrouwenspersoon ook voor arbeidskwesties beschikbaar is en voldoende kennis op dat gebied heeft, kan vaak voorkomen worden dat er een juridische strijd ontstaat. Immers ook hier is het van groot belang dat de medewerker zich gehoord voelt door iemand die achter hem staat en die met hem meedenkt over wat een goede aanpak zou zijn. Vaak zie je dat een goed gesprek, al dan niet onder begeleiding van een neutrale derde, veel oplost, zodat een juridisch conflict kan worden voorkomen.

Dus ja: een vertrouwenspersoon die kennis heeft van arbeidskwesties is van grote toegevoegde waarde.

Lees meer over vertrouwenspersonen:

Zelf deze kennis opdoen? Bekijk onze basisopleiding tot vertrouwenspersoon.
https://www.merlijngroep.nl/blog/conflictvaardig/interne-of-externe-vertrouwenspersoon-merlijn-groep/
Of bekijk onze conflictoplossingsmethode ‘externe vertrouwenspersoon