Inzetbare vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen van Merlijn

Wist u dat organisaties met 50 medewerkers of meer verplicht zijn om een regeling te hebben voor het intern melden van misstanden, of van vermoedens daarvan.

Die verplichting geldt nu bijna twee jaar en inmiddels hebben ook veel kleinere bedrijven regelingen getroffen die hierop aansluiten.

Het is logisch dat alleen de grotere bedrijven zich een eigen interne vertrouwenspersoon kunnen permitteren. Maar ook die organisaties maken vaak gebruik van een externe. Voor de middelgrote en kleinere bedrijven is een externe vertrouwenspersoon dé oplossing.

Merlijn Groep verzorgt opleidingen voor vertrouwenspersonen. Tevens beschikt Merlijn over een kring van goed opgeleide en ervaren vertrouwenspersonen die overal in het land inzetbaar zijn.

De externe vertrouwenspersoon van Merlijn zorgt er voor dat:

 • uw organisatie een voor u passende regeling heeft;
 • de medewerkers zich veilig voelen;
 • de cultuur in de organisatie verbetert;
 • medewerkers niet onmiddellijk partijen van buiten inschakelen;
 • medewerkers adequaat geholpen worden als er klachten zijn;
 • uw organisatie tijdig weet krijgt van mogelijke misstanden en actie kan ondernemen.

De externe vertrouwenspersoon van Merlijn:

 • is LVV gecertificeerd, onafhankelijk en objectief;
 • begeleidt medewerkers bij het gehele meldingsproces;
 • kan eventueel als meldpunt fungeren;
 • is op dit terrein een adviseur voor zowel medewerkers als leidinggevenden.
 • houdt zowel het belang van de medewerker als dat van de organisatie in het oog

Merlijn kan voor uw organisatie een passende, ervaren vertrouwenspersoon leveren.

Heel specifiek en aantrekkelijk is onze abonnementsregeling voor vertrouwenspersonen!

Wilt u daarover meer weten, neem dan contact op met ons secretariaat. Dat brengt u dan aansluitend in contact met een inhoudelijk sparringpartner.

Lijst van externe Merlijn vertrouwenspersonen