Peters | mevr. mr. B.F.M. Peters (Birgit)

Regio's: Door heel NL, Limburg

Mr. Birgit Peters studeerde in 2017 af aan de Universiteit Maastricht, waar zij haar mastertitel Nederlands Recht behaalde. Na haar studie is zij een aantal jaren werkzaam geweest als jurist en advocaat. Binnen de advocatuur heeft Birgit zich met name toegelegd op het arbeidsrecht, waarbij zij adviseerde aan en (indien nodig) procedeerde voor zowel MKB-klanten als werknemers. 

Medio 2023 besloot Birgit haar hart te volgen en de advocatuur te verruilen voor het zelfstandig ondernemerschap, vanuit de persoonlijke overtuiging dat een goed gesprek te allen tijde de voorkeur verdient boven lange en kostbare juridische procedures. 

Vanuit een onverminderde passie voor het arbeidsrecht, maar met stiekem nóg meer passie voor management, arbeidsverhoudingen en personeelsbeleid, is Birgit dan ook thans inzetbaar als zelfstandig arbeidsjurist, HR-adviseur, (Extern) Vertrouwenspersoon en Mediator. 

Birgit is met name gespecialiseerd in arbeids- en zakelijke conflicten. Zo heeft zij ervaring met (o.a.) samenwerkingsconflicten, verstoorde arbeidsrelaties, ontslagprocedures en ziekteverzuim. 

Vanuit haar ervaring als advocaat weet Birgit zowel de belangen van werknemer als werkgever feilloos aan te voelen, en heeft zij oog voor zowel het zakelijke als het persoonlijke aspect van conflicten. Dit maakt haar een waardevolle sparringpartner voor zowel werkgever als werknemer. 

De rol van Extern Vertrouwenspersoon is Birgit dan ook op het lijf geschreven: enerzijds een luisterend oor kunnen bieden aan werknemers en anderzijds het management kunnen adviseren over het personeelsbeleid, is wat Birgit betreft een perfecte combinatie. Haar missie is om op deze wijze zo veel mogelijk te kunnen bijdragen aan een gezond en veilig werkklimaat binnen organisaties. 

Naast haar reguliere werkzaamheden bekleedt Birgit tevens een bestuursfunctie binnen een lokale zwemvereniging. Als gecertificeerd Extern Vertrouwenspersoon is Birgit tevens aangesloten bij de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen). 

Birgit verleent haar diensten zowel in het Nederlands als in het Engels. 

" We don’t do business with companies. We do business with people."

Talen

  • Engels
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Birgit Peters is gespecialiseerd in

Inzetbare Mediators

U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

Meer over Inzetbare Mediators

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Pre-mediation

Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

Meer over Pre-mediation

Online mediation

Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

Meer over Online mediation

Peer mediation

Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

Meer over Peer mediation

Exit mediation

Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

Meer over Exit mediation

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Teammediation

Bij een team mediation richt de mediator zich op problemen of conflicten binnen een team. Als de samenwerking binnen een team vast gelopen is, kan teammediaton uitkomst bieden. Het gaa…

Meer over Teammediation

Teamconflictcoaching

Een teamconflictcoach begeleidt (een) team(s) in een conflict. Het doel van de coaching is het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag waardoor de samenwerking in het team verbetert.  H…

Meer over Teamconflictcoaching

Pensioenmediation

Het gaat bij een pensioenconflict vaak om complexe materie, waarover onduidelijke afspraken zijn gemaakt. De relatie tussen partijen is niet van belang omdat conflictpartners elkaar nie…

Meer over Pensioenmediation

Overheidsmediation

Bij overheidsmediation bemiddelt de mediator tussen overheid en burger. Deze vorm van mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie tussen de overheid en haar burger…

Meer over Overheidsmediation

OR-mediation

Bij een OR-mediation richt de mediator zich op problemen en conflicten tussen het bestuur en de vertegenwoordiging van de medewerkers in een organisatie. Dit kan de PVT (personeelsverte…

Meer over OR-mediation

Onderhandelingsbegeleiding

Onderhandelingsbegeleiding is een goede keuze als er spanningen zijn tussen conflictpartners, bijvoorbeeld als er sprake is van stevige belangentegenstellingen of je eigenlijk al kunt s…

Meer over Onderhandelingsbegeleiding

Onderhandelingsadvies

Onderhandelingsadvies is gericht is op het hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen conflictpartners in situaties van wederzijdse afhankelijkheid. Het doel is een goed resultaat te …

Meer over Onderhandelingsadvies

Neutraal voorzitterschap

Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

Meer over Neutraal voorzitterschap

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

Meer over Klachtenfunctionaris

Klachtencommissie of geschillencommissie

Een klachtencommissie of geschillencommissie (ook wel commissie van bezwaar genoemd) is een college van meerdere (meestal drie) personen, die zich uitlaten over binnengekomen klachten. …

Meer over Klachtencommissie of geschillencommissie

Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

Meer over Gespreksbegeleiding

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation, ook wel bekend als business mediation, draait om zakelijke conflicten. Een businessmediator is bekend met de cultuur van een bedrijf én heeft kennis van het bedrij…

Meer over Zakelijke mediation

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

Meer over Mediation

Neem contact op

met Birgit Peters

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen.