De impact van de #MeToo discussie op de vertrouwenspersoon

De impact van de #MeToo discussie op de vertrouwenspersoon
Agressie Communicatieve vaardigheden Gesprekstechniek Merlijn Advies Groep Vertrouwen Vertrouwenspersoon

In oktober 2017 begon de MeToo-beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wie “#MeToo” in een bericht plaatste, gaf daarmee aan met seksuele intimidatie, aanranding of seksueel misbruik te maken te hebben gehad.

Mijn eigen ervaring

In besprekingen met organisaties is mij medegedeeld dat in het begin het onderwerp seksuele intimidatie in werkoverleggen ed. uitdrukkelijk aan de orde is gekomen. Nu niet meer specifiek maar wordt seksuele intimidatie als ‘normaal’ onderdeel van ongewenste omgangsvormen als pesten, agressie, geweld en discriminatie gezien.

Veranderingen door #MeToo

Een toename van het aantal meldingen in het kader van #MeToo is bij mij als vertrouwenspersoon geen sprake. In 2019 zelfs afgenomen. Uit een peiling in 2018 onder 1200 leden van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen blijkt dat de aandacht in de media voor #MeToo niet heeft geleid tot meer meldingen over seksuele intimidatie. 84 procent van de vertrouwenspersonen concludeert dat #MeToo niet tot meer meldingen heeft geleid. Slechts 14 procent deelt de mening dat de #MeToo-beweging tot voldoende verandering heeft geleid. In totaal 20 procent van de vertrouwenspersonen voert jaarlijks drie tot vier gesprekken over seksueel grensoverschrijdend gedrag, 66,5 procent een of twee gesprekken.

Conclusie

Ongewenste omgangsvormen en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn niet uit te bannen en het blijkt nog altijd lastig om dit bespreekbaar te maken. De vertrouwenspersoon is er om het slachtoffer recht te doen en zoveel mogelijk de regie te laten houden over zijn/ haar ervaring. De vertrouwenspersoon verdient hierin meer steun en een wettelijke basis. Juist om de melder goed bij te kunnen staan. Wat dat betreft heeft #MeToo nog geen echt resultaat opgeleverd”, aldus Margriet Maris, voorzitter van de LVV (Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen).

Interesse in het vak van vertrouwenspersoon? bekijk de basisopleiding tot vertrouwenspersoon.

Lees meer over #MeToo :

https://www.merlijngroep.nl/blog/metoo-op-zoek-naar-een-effectieve-aanpak/
Of bekijk onze conflictoplossingsmethode ‘externe vertrouwenspersoon