Let op: wijziging Wet op de loonsbelasting!

Geld - Blog - Merlijn Groep
HRM Medezeggenschap OR P&O

In verband met de wijziging van de Wet op de Loonbelasting met ingang van 1 januari 2015,waardoor werknemers boven de grens van € 100.000,00 niet meer fiscaal gefacilieerd pensioen kunnen opbouwen, wordt tussen veel ondernemingsraden en werkgevers de discussie gevoerd of de werknemers voor deze achteruitgang moeten worden gecompenseerd en zo ja; of de compensatie ook geldt voor werknemers die nu nog niet meer verdienen dan € 100.000,00 per jaar.

Het gaat niet om grote groepen, maar wel om grote claims als er niet een duidelijke afspraak over gemaakt is.

Desgewenst kan ‘Merlijn Medezeggenschap’ een door werkgevers regelmatig gebruikte standaard aanvulling op de arbeidsovereenkomst toesturen, die voor u kan dienen als voorbeeld. Dat is handig!

 

Ontvangt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op.