Verborgen gebreken….?!

Verborgen gebreken….?!
conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Conflicthantering Conflictoplossingsmethode conflictprofessional discriminatie Mediator

De SGP zet vrouwen op de kieslijst omdat ze niet mag discrimineren. Ze blijven wel discrimineren door vast te houden aan hun overtuiging dat vrouwen ‘politiek ongeschikt’ zijn.

Dit schijnt juridisch houdbaar te zijn. De partij heeft, volgens nrc.nl, overlegd met verschillende juristen en met het ministerie van Binnenlandse Zaken en deze denken dat ze ermee wegkomen. Goed verpakt mag je dus discrimineren.
Het overgrote deel van de mannen in deze partij is er van overtuigd dat ze ‘het goede’ voorstaan. In het belang van een groter goed is discriminatie volgens hen geoorloofd. Van binnenuit moet de echte overtuiging komen. Pas dan kan het komen tot een verandering. Dat is een proces en dat duurt en duurt.

Deze overtuiging over vrouwen is voor velen van ons niet meer van deze tijd. Net als die andere overtuiging die van de week te horen was over een kind dat niet door een lesbisch echtpaar kan worden opgevoed.
Beide overtuigingen zijn ook al lang weerlegd. Vrouwen bekleden al jaren politieke functies en seksuele geaardheid is niet gecorreleerd met het opvoeden van kinderen.

Maar goed, overtuigingen hebben ook meer te maken met een gewenst gevoel van veiligheid. Of deze veiligheid nu echt is of niet. Afstappen van een overtuiging veroorzaakt bij iedereen gevoelens van schaamte, angst en onveiligheid. Daar zit niemand op te wachten. We volharden daarom in ons eigen gelijk, soms zelfs zonder dat we dit redelijkerwijs kunnen beargumenteren. Het houdt de schaamte, angst en onveiligheid buiten de deur en dat vinden we prettig.

Gevoelens van schaamte, angst en onveiligheid toelaten en onder ogen zien vergt moed. Praten over deze gevoelens vergt moed in het kwadraat. Zeker als je gaat praten met mensen die er andere overtuigingen op na houden en ook nog eens ‘gelijk’ kunnen hebben. Groeien doe je door jezelf te laten zien, je overtuigingen te laten horen, maar er ook aan durven twijfelen. Door te kijken naar de herkomst van je eigen overtuigingen en de redenen waarom je er zo aan vast houdt.

Brene Brown doet onderzoek naar kwetsbaarheid en schaamte. Het laatste filmpje op ted.com inspireerde mij tot het schrijven van deze blog.

Meer lezen over o.a. Discriminatie? Klik hieronder!

https://www.merlijngroep.nl/blog/discriminatie-een-mediator-kan-helpen/