De OR en Missie / Visie

De OR en Missie / Visie
Medezeggenschap ondernemingsraad OR WOR

De OR en Missie / Visie

Missie: beknopte omschrijving van de hogere doelstelling van een bedrijf of organisatie.

Het doel van een missie is het bevorderen van de cohesie en coherentie van de organisatie. Een missie gaat meestal vergezeld van een visie.

Visie: verwijst naar het gewenste lange termijn perspectief van een organisatie. Er is slechts één visie per organisatie.

Wat moet een OR nu met een bedrijfsvisie of Bedrijfsmissie:

Een missie en een visie geven het bedrijf richting op langere termijn. Tijdens de 2 jaarlijkse besprekingen conform art 24 WOR, algemene besprekingen, zal het bedrijf zijn plannen voor de komende 6 maanden tot een jaar uitstallen aan de ondernemingsraad. In eerste instantie is dit overleg bedoeld om te kijken welke onderwerpen en hoe medezeggenschap een rol gaat spelen.

Maar al deze nieuw te ontwikkelen beleid, of het wijzigen hiervan, zou binnen de missie / visie van het bedrijf moeten passen. Of als een beleid hiervan afwijkt op zijn minst met bijvoeging van goede argumenten waarom men nu afwijkt.

Het is opvallend hoe weinig advies of instemmingsaanvragen een duidelijke lijn trekken tussen missie / visie en het voorgenomen besluit. Daar zit dus een taak voor de ondernemingsraad. Leg al die nieuwe beleidswijzigingen / besluiten om te beginnen langs de ladder van de missie / visie en bekijk of het een logisch verhaal is. Zo niet dan zijn er al een aantal vragen te stellen.

Een ander punt is dat diverse missies / visie erg vanuit bedrijfsbelang en klantbelang zijn geschreven. Men hoopt hierbij dat het personeel deze ook uitdraagt. Iets wat zeer te waarderen is en waar een organisatie, met steun van de ondernemingsraad, naar moet streven, in mijn visie. Plaats als ondernemingsraad nu eens het woordje personeel of werknemer, daar waar klant staat en bekijk dan of de missie / visie aan geloofwaardigheid verliest of wint. En nee het is niet 1 op 1 te vertalen maar het geeft wel indicaties om eens te zien in hoeverre personeel in staat zal zijn echt de missie / visie van het bedrijf te ondersteunen. En daarnaast ook nog inzicht te krijgen hoe een ieder zijn / haar rol kan vervullen om die missie / visie ook te halen.

Een mooie taak voor de ondernemingsraad om met de bestuurder het gesprek aan te gaan. Misschien moet u de bestuurder “ontstroeven” in zijn denkbeeld. Oftewel, verbreed het denken, bekijk het van nieuwe andere ingangshoeken, gebruik synoniemen en zie of het dan ook nog klopt. Geen gemakkelijke taak maar wel een met veel meerwaarde.

Lees meer over de medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/medezeggenschap/