Presentaties OR Live beurs 2017 Merlijn Medezeggenschap

OR LIVE - Merlijn Groep
bedrijfscultuur Medezeggenschap Merlijn Events ondernemingsraad OR WOR

OR Live is het grootste vakevenement voor medezeggenschap in Nederland. Bedoeld voor actieve medezeggenschappers en ambtelijk secretarissen.

Hier vindt u alle presentaties terug van onze Merlijn Medezeggenschap trainers:

OR & zorg voor conflictvaardige organisatie
(10:30 – 11:10)

Trainer: Stef Soons
Maakt u uw organisatie conflictvaardiger? Hoe maakt u uw organisatie conflictvaardiger? Zorgt u ervoor dat schuring ECHTE glans geeft? Gaat u glansrijk om met een conflict?
“Schuring geeft glans”. Maar vaak leidt schuring ook tot verstoorde arbeidsrelaties, spanningen tussen collega’s of afdelingen, oplopend ziekteverzuim e.d. De vraag is dan hoe voorkom je dit laatste en bereik je de glans van de eerste zin? U bent als OR niet zelf onderdeel van het conflict maar welke invloed heeft de OR zodat men in uw organisatie anders met conflicten om gaat? En daarmee invloed uitoefent op een verlaagd ziekteverzuim, innovatie, efficiënter werken en betere bedrijfsresultaten. In deze workshop krijgt u handvaten om mee te helpen aan een conflictvaardige organisatie en de specifieke rol van de OR hierin.
Download hier de presentatie

De OR, de bestuurder, gedrag en compliance
(11:15 – 11:55)

Trainer: Matthijs Groenhuijzen & Eugene Mennega
Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken (definitie Wikipedia). Niet te verwarren met compliancy, hetgeen onder meer volgzaamheid betekent.
Is het voldoende dat de bestuurder zich houdt aan de regels? Is het van belang dat de bestuurder zich (met gezonde tegenzin) naar de regels schikt of wil je meer als OR? In deze workshop worden diverse stellingen over de gewenste ontwikkeling in de verhouding tussen de OR en bestuurder door de gasten en twee adviseurs (één werkt voor ondernemingsraden, de andere werkt alleen voor werkgevers) besproken.
Bij deze presentatie werd geen gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie

Instemmingsrecht bij pensioenen (12:00 – 12:40)

Trainer: Matthijs Groenhuijzen
De lage rekenrente stelt veel werkgevers voor de keuze om veel te veel te gaan betalen voor hun gegarandeerde middelloonregeling (DB) of over te stappen naar een pensioenregeling waarin de aanspraken niet zijn gegarandeerd. Het meest voor de hand ligt dan een (individuele) beschikbare premieregeling (DC). Maar welke pensioenpremie is dan redelijk? Veel instemmingsverzoeken betekenen een veel lager pensioenbudget voor de werknemers en een aanzienlijke besparing voor de werkgever. Het is aan de OR om inventief om te gaan met de situatie en de mogelijkheden die de WOR biedt.
Download hier de presentatie

Klokkenluiden: Voorkomen is beter dan genezen!
(12:45 – 13:25)

Trainer: Irene Zijp & Servaas Beunk
Wat als het beleid van je organisatie niet deugt? Wat als medewerkers zich niet veilig voelen door de bedrijfscultuur? Als het management niet integer is? Als OR heb je invloed op het beleid binnen de organisatie, maar vooral als er zaken veranderen. Maar wat doe je als er juist niets verandert?
Veel ondernemingen zijn overgegaan op een ‘zero-tolerance beleid’ voor onethisch gedrag. Als OR kun je hier een belangrijke en actieve rol spelen, en kun je werken aan een gezonde bedrijfscultuur, zoals het voorkòmen van eventueel onnodige externe meldingen op het gebied van integriteit en ongewenste omgangsvormen.
Tijdens deze workshop zullen Mr. Drs. Irene Zijp en Drs. Servaas Beunk, vanuit verschillende perspectieven, een dynamisch gesprek aangaan met de aanwezigen. Je gaat in ieder geval naar buiten met een vijftal praktische tips en gereedschappen om een positieve stempel te kunnen drukken op de bedrijfscultuur.
Download hier de presentatie

OR en toezichthouders: Vriend? Of vijand? (14:45 – 15:40)

Trainer: Her Grimbergen
In het krachtenveld van de besluitvorming binnen bedrijven en instellingen lijken ondernemingsraden en toezichthouders vreemde eenden in de bijt. En soms lijken de belangen tussen de medezeggenschap en de toezichthouders onoverbrugbaar te zijn en niet te verenigen. Maar waar komt dat vandaan? Zijn beiden vriend of vijand? Of maakt onbekend onbemind? Aan de hand van voorbeelden gaat drs. Her Grimbergen, zakenpartner van de Merlijn Groep, op al deze en nog meer vragen en praktijkvoorbeelden in. Leidraad bij de bespreking van de werkrelatie tussen OR en toezichthouder is de zogenaamde bestuursdriehoek waarin elke deelnemer stakeholder is vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Eén ervan is de OR………
Download hier de presentatie

Bent u aanwezig geweest op donderdag 11 oktober op de OR Live beurs?

Een nieuwe bedrijfscultuur: ‘zo doen wij dat!’
(14:15- 14:55)

Trainers: Her Grimbergen & Martin Veerman
Kan de OR een motor zijn in de verandering van een bedrijfscultuur? Of een manier van omgaan met elkaar tijdens veranderingen die als “normaal” wordt ervaren? Of rest alleen frustratie en moedeloosheid als er voor de zoveelste keer niet met de medezeggenschap rekening gehouden lijkt te worden? In deze workshop gaan drs. Her Grimbergen en Martin Veerman, zakenpartners van de Merlijn Groep, in op de vraag hoe de medezeggenschap een motor in de verandering van bedrijfsculturen kan zijn. Acht criteria op hoofdlijnen zorgen ervoor dat het werk voor de medezeggenschap overzichtelijk wordt – en blijft. Beiden gaan tijdens de workshop met de deelnemers in gesprek en geven hen tips.
Download hier de presentatie

Nieuwe vormen van medezeggenschap (15:00 – 15:40)

Trainer: Stef Soons
We horen steeds meer ondernemingsraden die opzoek zijn naar nieuwe vormen van medezeggenschap. De geluiden gaan van het verminderen van aantal OR-leden tot het opheffen van de ondernemingsraad omdat de medezeggenschap anders geregeld wordt.
De basis ligt in het feit dat de belangen van de medewerkers, in verhouding met het organisatiebelang, goed geregeld moet worden. En voor een ondernemingsraad is daar, in diverse vormen, een goed bestaansrecht voor weggelegd. Ik neem u mee beginnend vanuit de basis om daarna met een aantal handvaten u te helpen om tot de juiste afweging te kunnen komen.
Download hier de presentatie

De Merlijn Roulette

De Merlijn Roulette tafel leverde alleen maar winnaars op! En een aantal zal zich als winnaars van een gratis 1-daagse training (!) extra gelukkig voelen. Ondernemingsraden die in de prijzen vielen zijn:

  • Transmission Technology
  • Combiwel
  • ANWB
  • Kennemerland
  • Kinderopvang Haarlem
  • Meander-Prokinos
  • s‘ Heeren loo

Gefeliciteerd!!
Foto winnaars - Merlijn Groep - OR live