Geld is ook niet alles

wet - Blog - Merlijn Groep
Conflictbemiddelaar Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep Ontslag

Deze zaak speelt voor de wetswijzigingen van juli 2015.

Chris is al jaren als tekenaar betrokken bij  een uitgever. Oorspronkelijk had hij een vast dienstverband, maar toen het slechter ging met de uitgeverijbranche heeft hij ontslag gekregen (met een kleine vergoeding). Daarna heeft hij een nulurencontract  gekregen dat om de zoveel tijd twee weken werd verbroken, om te voorkomen dat hij weer een vast dienstverband zou krijgen. In de praktijk betekent dat dat Chris twee dagen per week op het kantoor van de uitgever aanwezig is en dan alles illustreert wat er te illustreren valt.
Nu is het zo ver dat de uitgeverij het nulurencontract volledig wil stopzetten. Er is geen vraag meer naar illustraties, het is goedkoper om de computer in te zetten. Chris is woedend. Hij heeft al zoveel tijd en energie aan de uitgever gegeven, hij heeft zich zo ingezet en nu wordt hij afgedankt. Hij belt met een bevriende (letselschade)advocaat. Die denkt dat er iets mis is met de arbeidsovereenkomsten die Chris en de uitgever gesloten hebben. Volgens hem kan Chris een ontslagvergoeding van een paar ton eisen, omdat zijn arbeidscontract al die tijd is doorgelopen. Chris schrijft een furieuze brief aan de uitgever. Die stelt mediation voor.

Juridisch gezien heeft Chris een sterke zaak. Het is aan te tonen dat hij al meer dan twintig jaar voor de uitgever werkt. De tussentijd tussen de nulurencontracten is steeds te kort geweest, waardoor de contracten zijn door blijven lopen, ondanks de opzeggingen. Maar gezien het geringe aantal uren dat hij daadwerkelijk werkte, zal de vergoeding hooguit één ton zijn en niet de vele tonnen die Chris denkt te krijgen. De uitgever kan hard maken, dat het ontslag van Chris noodzakelijk is. Het gaat zo slecht met het bedrijf, dat een faillissement tot de waarschijnlijkheden behoort.

In de mediation gaat het heel anders. Al gauw blijkt dat Chris heel andere belangen heeft. Hij werkt al jaren voor zichzelf en verdient daar een goede boterham mee. Maar hij is verknocht aan zijn collega’s en aan de uitgeverij. Daarom kwam het ontslag ook zo hard aan. Zijn twee dagen op de uitgeverij beschouwde hij als een plezierige routine in zijn grenzeloos eenpittersbestaan.
Frits, de uitgever, vertelt hem eerlijk dat het zo slecht gaat met het bedrijf en dat ze failliet gaan, als ze Chris een volledige ontslagvergoeding moeten betalen. Frits vertelt ook dat hij zich schaamt dat het zo slecht gaat met het bedrijf en dat hij daarom zijn mond gehouden heeft.
Chris stelt voor dat het ontslag doorgaat. Hij wil alleen graag een etentje met alle collega’s en hun partners, want dat krijgt iedere medewerker die op een goede manier weggaat. Frits had hem dat niet aangeboden en nu lijkt het alsof ze met ruzie uit elkaar gaan.
De ontslagvergoeding waar Chris recht op zou kunnen hebben, steekt hij in aandelen in het bedrijf. Zo kan hij zijn collega’s helpen om het bedrijf draaiende te houden.
Chris haalt niet zijn juridisch recht, maar is dolblij met deze sociale oplossing, zeker als hij ook nog eens een horloge krijgt bij het afscheidsetentje. Dankzij zijn meedenken, bestaat de uitgeverij nog steeds.

Onder de wetgeving van na 1 juli 2015 zou de ontslagvergoeding van Chris beduidend lager zijn geweest, maar nog steeds voldoende om de uitgeverij in problemen te brengen.

Advocaat Peter van Baaren, deskundige op het gebied van arbeids- en ontslagrecht legt uit hoe de wettelijke regels vanaf 1 juli 2015 zijn:

Ontslag krijgen na vandaag levert de zgn. transitievergoeding op en die wordt berekend door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren.
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar.
  • De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000 of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000.

In vergelijking met de ‘oude’ kantonrechtersformule dus ca 1/3.

Die formule kon overigens alleen bij de kantonrechter worden gevraagd, niet indien werd ontslagen na toestemming UWV.

Lees meer over mediation:

https://www.merlijngroep.nl/blog/mediationvaardigheden-in-de-adviespraktijk/