Externe deskundigen: mogen we die eigenlijk wel raadplegen?

Externe deskundigen - Blog - Merlijn Groep
achterban Besluitvorming Medezeggenschap ondernemingsraad OR WOR

Hoe vanzelfsprekend deze vraag ook mag klinken, hij komt elke keer terug.

Formeel is dit voor ondernemingsraden geregeld in artikel 18 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Maar of dit een afdoende antwoord is, is een andere vraag. Er zijn beslist andere argumenten te bedenken om externe deskundigen te raadplegen.

Wanneer? En wie?

Wanneer raadpleeg je een externe deskundige? Heel eenvoudig: als je wel een probleem ziet, maar zelf geen oplossing kunt bedenken. Directies huren om die reden organisatie adviseurs in als ze voor de opgave van een complexe reorganisatie staan. Ondernemingsraden huren externe deskundigen in om hen te helpen financieel beleid te doorgronden; de strategische plannen van een directie te begrijpen alvorens ze met een advies komen; personeelsplannen op basis van een “second opinion” willen gaan doorlichten zodat ze in de besluitvorming goed beslagen ten ijs komen. In geval van een conflict dat elke partij opgelost wil hebben, kan de weg naar een mediator gezocht worden. In alle gevallen wordt een externe deskundige geraadpleegd of ingezet als partijen er zelf niet uitkomen.

Zijn deskundigen alleen maar extern?

Nee dus. Het kunnen ook collega’s zijn die niet rechtstreeks bij een besluitvorming betrokken zijn, maar inhoudelijk wel goed op de hoogte zijn. Denk daarbij aan een controller binnen een organisatie voor de financiën; een preventiemedewerker als het om arbeidsomstandigheden gaat; een KAM-coordinator voor vraagstukken  op het gebied van kwaliteit en milieu. Of een kennis die bij een vergelijkbaar bedrijf of instelling werkt. Het vergt dan wel enige handigheid om hen  te benaderen, maar als je dat goed doet – met oog voor hun belangen – is er weinig aan de hand en leveren ze een schat aan informatie op. Bijkomend voordeel is dat dit dan ook nog eens goedkoop is. In alle gevallen geldt, dat, als je met een goede motivatie komt om een deskundige te raadplegen, iedereen er ook baat bij heeft.

Voorkomen is beter dan genezen, is een oude Nederlandse waarheid die juist bij de raadpleging van deskundigen van pas komt. Daarvoor zijn ze er.

Lees meer over medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/moeten-flexwerkers-nu-echt-bij-de-medezeggenschap-betrokken-worden/