Veerman | de heer M. Veerman (Martin)

Maarten, ook wel Martin genoemd, Veerman is vanaf zijn 17e (semi)professioneel muzikant en omdat dit werk zich voornamelijk in de weekends afspeelt heeft hij zich, doordeweeks, op vele andere terreinen ontwikkeld. Accountancy, advertising, accountmanagement,  journalistiek, sales en ondernemerschap hebben zoal zijn pad gekruist. Een goed gevulde rugtas die kan worden aangewend in de trainingen, want bij deze storyteller hangen de toehoorders aan zijn lippen. Kennis opdoen, gekoppeld aan gezelligheid en humor.
 
Medezeggenschap
Na eerst een aantal jaren salestrainingen te hebben gegeven kwam in 2014, min of meer bij toeval, medezeggenschap op zijn pad.  Na het coachen van een ondernemer vroeg deze hem om ook eens zijn ondernemingsraad onder handen te nemen. Het bleek een schot in de roos. Het lukte hem om van een onsamenhangend geheel een enthousiast proactief team te maken, waarbij de verschillende talenten binnen dat team tot volle bloei kwamen. Dit gaf hem zoveel energie dat het ontwikkelen van medezeggenschap nu zijn passie is.
 
Missie
Bij zoveel mogelijk organisaties medezeggenschap zodanig ontwikkelen dat het goed is ingebed in die organisaties en tot de cultuur behoort. Meedenken, meedoen, meepraten en echt invloed hebben op de besluitvorming, zodat de OR een serieuze gesprekspartner is voor de bestuurder en zichtbaar is voor zijn achterban.
 
Trainingen
 

  • WOR-Training: “Don’t worry ‘bout the Wor, learn to be happy”.
  • Scoring Teams: Teamtraining, waarbij we samen op zoek gaan naar de verschillende talenten van de leden en daar een (h)echt team van smeden. We bepalen concrete (ambitieuze) doelen en eindigen met een concreet plan van aanpak, gekoppeld aan een communicatieschema, waarin duidelijk is vastgelegd wie welke taak op zich neemt en wanneer. Desgewenst blijven we na deze training coachen, totdat de doelen zijn gehaald.
  • BOaRd-Training: Training om het Dagelijks bestuur van de  OR optimaal te laten functioneren.
  • Medaille d’Or-Traject: Voor organisaties die medezeggenschap hoog in het vaandel hebben en zich daarmee onderscheiden.
  • Harmonie in de OR: Training, waarin muziek wordt gebruikt, want muziek verbroedert!
  • Personal coaching

 
Specialismen
 
WOR-Trainingen
Teamtrainingen Ondernemingsraden
Medezeggenschap Professionals
Personal coaching
Co-actief coaching