de heer Drs. S. Beunk (Servaas) - Trainer - Merlijn Groep

Beunk | de heer drs S. Beunk (Servaas)

Servaas Beunk is sinds 1995 actief in de medezeggenschap: eerst in de praktijk bij deRijksoverheid, vanaf 2004 als trainer en begeleider.
Met een educatieve en juridische achtergrond is zijn passie om kaders (zoals wet- en regelgeving) te gebruiken als mogelijkheden om invloed te krijgen als medezeggenschap(per).

Belangrijk hierbij is bewust keuzes maken. Laat het niet gebeuren, wacht niet af wat de ander wil gaan doen, maar plan en doe die dingen die jij voor je organisatie en je collega's belangrijk vindt. Dit is de rode draad door zijn trainingen.

Voor één klein artikel in de WOR heeft Servaas een speciale voorliefde: artikel 46d WOR: het primaat van de politiek. Hier omheen organiseert hij zogenaamde Masterclasses, waarin centraal staat hoe de OR-en bij de overheid, ondanks de restricties van dit artikel, toch hun invloed in de ambtelijke organisatie kunnen hebben.

Klanten schreven: Servaas verdiept zich intensief in onze organisatie, het soort OR dat we willen zijn en de mensen die de OR vormen. Hij kent de regelgeving prima maar heeft een pragmatische houding ten opzichte van die regelgeving. Die is er om mee te werken en niet om te beperken. Zoek dus altijd naar de mogelijkheden' is zijn credo.

en: Servaas wint snel het vertrouwen van mensen, hij straalt een bepaalde rust uit die uitnodigend is voor de ander. Servaas steekt veel tijd en energie in het onderzoeken van de teamspirit. Daarna steekt hij tijd en energie in het voorhouden van een spiegel, dit is wat je zegt als OR, dit is wat je doet. Heel belangrijk, want het een zeggen en het ander uitstralen geeft problemen.

Servaas is steeds op zoek naar mogelijkheden om de invloed van medezeggenschap te vergroten. Onderdeel daarvan is OPENoOR, een multimediaal platform om leden van de verschillende medezeggenschapsfamilies (OR, MR, CR, FR, UR, PVT, vakbond) met elkaar in contact te brengen, gebruik maken van resultaten van anderen en inspiratie op te doen.

Hij is co-auteur van het boek Ieder1OR! Vragenboek met voorbeeldreglement 2010' van A+O fonds Gemeenten en van diverse artikelen, onder andere gepubliceerd in OR Rendement.

Servaas heeft vooral ervaring met OR-en bij gemeenten (van klein tot groot), ministeries en bedrijven die verzelfstandigd zijn. Ook heeft hij veel vakbondskader getraind.

Voor meer informatie schrijf naar info@merlijnmedezeggenschap.nl

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog