de heer Mr. G.M. Groenhuijzen (Matthijs) - Partner - Merlijn Groep

Groenhuijzen | de heer mr G.M. Groenhuijzen (Matthijs)

Matthijs (1966) is jurist, maar ging na zijn rechtenstudie in Utrecht niet meteen aan de slag als advocaat. Hij heeft, voornamelijk als zelfstandig ondernemer, andere ondernemers geadviseerd over de financiële inrichting van hun bedrijf en de beloning van het personeel. Als mede-aandeelhouder van een organisatieadviesbureau heeft hij zich daarna gespecialiseerd op het gebied van beloningsmanagement, met als speciaal aandachtsgebied pensioen.

Sinds 2004 is Matthijs werkzaam als advocaat en heeft hij zich toegelegd op familierecht, pensioenrecht en medezeggenschapsrecht. Als advocaat en mediator gelooft Matthijs in het benadrukken van gemeenschappelijke belangen en gaat hij op basis daarvan actief op zoek naar een oplossing. Onafhankelijk van het rechtsgebied waarin hij zich begeeft, streeft hij naar het wegnemen van ruis, zodat de werkelijke probleemstelling zichtbaar wordt. Dat is van groot belang in een bestendige (werk)relatie, maar ook in geval van een afscheid. Als de wegen van partijen scheiden, moeten ze tevreden uit elkaar.

Tevens houdt Matthijs zich bezig met enkele specifieke gebieden binnen het ondernemingsrecht, namelijk pensioenrecht en medezeggenschapsrecht. Matthijs heeft ondernemingsraden van diverse grote bedrijven begeleid tijdens instemmingstrajecten bij voorgenomen aanpassing van de pensioenregeling en andere arbeidsvoorwaarden. Hij heeft gemerkt dat de gevraagde rol in de begeleiding sterk afhangt van de vertrouwdheid van de OR-leden met de materie en de verhouding tussen OR en het bestuur en slaagt erin op deze vlakken een werkbaar evenwicht te vinden.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog