Mediator in Tiel

Op zoek naar een mediator uit Tiel?

Als u in een conflict verwikkeld raakt en u wilt liever niet onmiddellijk de gang naar een rechtbank maken, dan kunt u denken aan mediation als mogelijke weg naar een oplossing. Voor Merlijn groep zijn mediators actief in het hele land. In Tiel vindt u gecertificeerde, ervaren mediators die op alle terreinen inzetbaar zijn.

Iedere mediator heeft zijn specialisaties en gezamenlijk dekken we daar de verscheiden probleemvelden mee af. In de regio Tiel vindt u de familiemediator, de mediator die in zakelijke geschillen optreedt, de gespecialiseerde mediator voor kwesties met een overheid, de arbeidsmediator etc. Een echtscheiding is nu eenmaal iets anders dan een conflict over pensioen. Mediation in Tiel werkt heel anders dan een juridisch proces. De mediator in Tiel treedt namelijk niet op als een advocaat die de belangen behartigt van één partij; de mediator spreekt met beide partijen. Onder zijn regie leren die door hun vooringenomen standpunten heen te kijken en hun echte belangen te zien. Daarin vinden we altijd aanknopingspunten om tot overeenstemming te komen. Partijen hebben dan actief bijgedragen aan het vinden van de oplossing en dat leidt tot meer acceptatie dan het vonnis van de rechter, waarvan je maar moet afwachten hoe het uitpakt.

Mediation in Tiel

Zoals overal in ons land zichtbaar is, wint mediation in Tiel terrein op procederen. Mediation in Tiel kent goede resultaten. Mediation blijkt overal heel goed te werken, zodanig dat rechters naar mediation verwijzen, voor ze tot een proces besluiten. De verwijzing geldt dan wel voor de gecertificeerde mediators. In dit geval de gecertificeerde mediator in Tiel. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Tiel spreekt mensen meer aan dan de stijve protocollen van de rechtbank, waarvoor je ook nog eens naar een andere stad moet. De mediator in Tiel kent de regio en voelt aan wat er kan spelen.  Mediation in Tiel gaat snel, is minder duur en de uitslag komt niet als een (pijnlijke) verrassing.

De praktijk van mediation in Tiel

Mediation wordt in Tiel het meest toegepast bij familiekwesties, met name bij echtscheiding en bij arbeidsconflicten met ontslag. Daarnaast zijn onze gespecialiseerde mediators in Tiel betrokken bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid als partij. De problematiek rond een echtscheiding of bij een ontslag is altijd gevoelig. Juist daar is de aanpak van de mediator in Tiel veel meer op zijn plaats dan de rechter die een vonnis velt. In zaken als de omgangsregeling met kinderen na een scheiding kom je tot veel betere afspraken, waaraan men zich ook beter zal houden, dan bij een uitspraak van de rechter. Dat geldt ook voor de emoties die spelen bij een ontslag. Daar is vaak sprake van een heus rouwproces bij de ontslagene; die is niet gebaat bij een slopend gevecht voor de rechtbank, waarin de ontslagene nog verder wordt afgebroken en de werkgever vaak onnodige reputatie schade oploopt. Met de mediator in Tiel die gespecialiseerd is in arbeidsrecht en ontslagzaken kunnen vrijwel alle zaken, die van belang zijn rond een ontslag, in overleg geregeld worden met vergelijkbaar resultaat en zonder de stress van het gevecht voor de rechtbank.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Merlijn Advies Groep mediators in Tiel e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan