Mediator in Bergen op Zoom

Op zoek naar een mediator uit Bergen op Zoom?

Steeds meer taken van de overbelaste rechtbank in Bergen op Zoom worden overgenomen door gecertificeerde mediators in Bergen op Zoom. Mediation wint in Bergen op Zoom terrein op procederen. De rechtbank in Bergen op Zoom bevordert dat zelf door aanvragers voor een proces eerst te wijzen op de mogelijkheid van mediation.

De resultaten met mediation in Bergen op Zoom rechtvaardigen dat ook. Bij mediation spreekt de mediator in Bergen op Zoom met beide partijen, om ze zicht te laten krijgen op wat hun echte belangen zijn. Een advocaat behartigt alleen het belang van zijn cliënt; dat leidt onvermijdelijk tot verscherping van standpunten en vergroting van het conflict. De mediator in Bergen op Zoom laat mensen zien waar de mogelijkheden liggen om tot overeenstemming te komen. Dat gaat informeel, persoonlijk en met gevoel voor het thema dat aan de orde is. Mediation in Bergen op Zoom levert afspraken op, waar men zich aan houdt en er zijn geen wachtlijsten, dus gaat het sneller en de methodiek van mediation is aanzienlijk minder kostbaar.

Mediators in Bergen op Zoom

In de regio Bergen op Zoom vindt u de gecertificeerde mediators van Merlijn groep, die door de rechtbank erkend worden. Zij beschikken gezamenlijk over alle specialisaties om in ieder type conflict in Bergen op Zoom op te kunnen treden. Conflicten kunnen over heel verschillende zaken gaan, die specialistische kennis vergen. Een echtscheiding is iets anders dan een conflict over pensioen, of over een erfenis; een zakelijke kwestie vereist ook weer een ander soort kennis. Vandaar dat onze mediators in Bergen op Zoom allemaal eigen specialisaties hebben.

Wat zien we in de praktijk van mediation in Bergen op Zoom

Echtscheiding is breed geaccepteerd thema voor mediation in Bergen op Zoom. Er spelen daarbij zoveel emoties en er moeten zoveel afspraken gemaakt worden, die ook moeten worden nagekomen; daar is een akkoord nodig en geen vonnis.  Onze mediators in Bergen op Zoom zijn ook betrokken bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid als partij en bij andere problemen in de familiesfeer, erfeniskwesties bijvoorbeeld. Gespecialiseerde arbeidsmediators van Merlijn treden vaker op bij ontslagzaken, die traditioneel altijd voor de rechtbank in Bergen op Zoom kwamen. Met mediation kunnen alle zaken, die van belang zijn rond een ontslag, in overleg geregeld worden zonder de negatieve gevolgen van een slopend proces voor de rechtbank in Bergen op Zoom.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Merlijn mediators uit Bergen op Zoom e.o.

Alle professionals

Alle conflictoplossingsmethoden

Van preventie tot conflictbeslechting

Hieronder vindt u een totaal overzicht van de methoden die Merlijn u kan leveren.

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan

Conflicten oplossen?

Volg een training of opleiding

Conflictprofessionals geloven dat conflicten niet altijd negatief hoeven te zijn. Dat ze een meerwaarde kunnen hebben. Dat conflicten kunnen zorgen voor veranderingen ten goede tussen mensen en tot innovatie, als die conflicten tenminste op een constructieve manier gehanteerd worden! Ze geloven dat conflicten kunnen worden opgelost met behoud van relatie of met een beëindiging ervan, maar dan wel op een behoorlijke en draaglijke manier.

De opleidingen van Merlijn omvatten een groot deel van de conflictoplossingsmethoden die we bieden. Van gespreks-begeleider tot vertrouwenspersoon en van (conflict) coach tot mediator. Waarom zou u een opleiding willen doen? Bijvoorbeeld omdat u:

  • een zelfstandig professional wilt worden;
  • collega’s of anderen wilt kunnen ondersteunen in een conflict;
  • zelf conflictvaardig(er) wilt worden;
  • de overtuiging heeft dat conflicten relaties kunnen verdiepen;

Trainingsaanbod

Meest populaire opleidingen

Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner

In 6 dagen verwerft u de basisvaardigheden en technieken voor dit boeiende vak: Mediator. Daarna zijn er volop mogelijkheden voor [...]

6 Dagen
€2.950,-
+ accommodatie v.a.€125,-
+ lesmateriaal v.a.€176,-
BTW nihil
24-10-2023
45 NOBCO PE-uren
45 NOBCO PE-uren.
42 PO NOVA op aanvraag.
42 PO NEVOA op aanvraag.
43 Bureau WBTV.
Punten op aanvraag.
Punten op aanvraag.
Ook online mogelijk!

Basisopleiding conflictadviseur

De opleiding is bestemd voor ervaren professionals die een interne of externe rol hebben bij conflictkwesties in organisaties. Zij willen [...]

4 Dagen
€1.650,-
+ accommodatie v.a.€130,-
+ lesmateriaal v.a.€22,30
BTW nihil
25-09-2024
24, categorie 2
24, categorie 2.

4-daagse Basisopleiding tot Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag in een organisatie zorgt voor een hoger ziekteverzuim en dus hoge kosten. Een goed opgeleide vertrouwenspersoon kan veel [...]

4 Dagen
€1.365,-
+ accommodatie v.a.€230,-
BTW nihil
16-10-2023
24 MfN cat. 2
24 MfN cat. 2.