Mediator in Winschoten

Op zoek naar een mediator uit Winschoten?

Naast alle hevige problemen die de provincie Groningen in hun greep houden, gaan leven en werken ook door. Dat betekent dat u bijvoorbeeld in Winschoten met allerlei soorten conflicten kunt worden geconfronteerd. Die conflicten kunnen zo hoog op lopen, dat er hulp bij nodig is. De eerste gedachte is dan meestal: ik zoek een advocaat. Dat is een logische stap, maar daar komt wel wat achter weg: procederen, hoge kosten en onzekerheid over de uitkomst. Nu wijzen de rechtbanken zelf, voor ze een zaak aannemen, op de mogelijkheid van mediation in Winschoten.

Met een mediator in Winschoten kunnen tal van problemen opgelost worden waardoor de gang naar de rechter niet meer nodig is. De conflicten die door mediators in Winschoten behandeld kunnen worden zijn zeer divers. Of het nu gaat om een echtscheiding of een erfeniskwestie, of om een zakelijk geschil in Winschoten, ze worden aangepakt met gespecialiseerde mediators. Zo zijn er familie mediatorsarbeidsmediators, mediators die speciaal geschoold zijn voor geschillen met overheden en zakelijke mediators. Dat laatste, business mediation zie je vooral bij bedrijvenfusies of leveringsgeschillen in Winschoten. Mediation in Winschoten kost aanzienlijk minder dan procederen en het gaat veel sneller. Wat heel belangrijk is, de uitkomst bepaal je in feite zelf in onderhandeling met de persoon of de instantie met wie het conflict is. Dat wordt niet de verrassing die de rechter soms te melden heeft. Dat geeft meer acceptatie van de uitkomst en een betere uitvoering van de afspraken die daarbij horen.

Hoe werkt mediation in Winschoten

De mediator in Winschoten spreekt met beide partijen tegelijk. Hij is de regisseur die de conflictpartners leidt naar inzicht in hun echte belangen. Als die voor de spelers in het conflict helder zijn is het ook mogelijk om te gaan onderhandelen. Gevoelens van revanche en vergelding vertroebelen die mogelijkheden dan niet meer. Er ontstaan kansen voor een deal, een akkoord met duidelijke afspraken. Onder leiding van de mediator in Winschoten hebben de conflictpartijen in Winschoten dat akkoord zelf tot stand gebracht. Dat draagt ook bij aan een goede uitvoering van de afspraken. Want daar kan na onwelgevallige uitspraken van de rechter nog wel eens iets mis gaan. Niet prettig bij een omgangsregeling met kinderen na een echtscheiding bijvoorbeeld of bij de realisatie van afspraken na een ontslag.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Merlijn Advies Groep mediators in Winschoten e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan