Mediator in Bussum

Op zoek naar een mediator in Bussum?

In uw privé en in uw zakelijk leven kunt u te maken krijgen met conflicten. Meestal lost iemand die zelf op. Soms kunnen die conflicten hoog oplopen. Dan is er hulp bij nodig. Onze eerste reflex is: een advocaat bellen. De kans is groot dat dat uitdraait op procederen met veel kosten, een lange looptijd en een onzekere uitkomst. Bovendien zal de rechtbank u er op wijzen, dat u eerst moet proberen via mediation in Bussum de kwestie op te lossen.

Gebruik maken van een mediator in Bussum is inmiddels een gangbare praktijk geworden. Of het nu gaat om een echtscheiding of een erfeniskwestie, of om een zakelijk geschil in Bussum, ze worden aangepakt met gespecialiseerde mediators. Zo zijn er familie mediators in Bussum, arbeidsmediators en business mediators. Business mediation zie je vooral bij bedrijvenfusies of leveringsgeschillen. Mediation in Bussum is veel minder duur, en, wat heel belangrijk is, de uitkomst is een deal die door beide partijen in het conflict wordt gesloten; dat levert veel meer acceptatie dan een opgelegd vonnis.

Er zijn ook mediators die gespecialiseerd zijn in conflicten waar een overheid bij betrokken is in de regio Bussum.

Hoe werkt in Bussum mediation

Een mediator in Bussum is niet de vertegenwoordiger van één partij in het conflict, zoals de advocaat dat is. De mediator gaat met beide partijen tegelijk aan de slag. Hij heeft als het ware de regie. Hij is er op gericht de echte belangen van partijen helder te krijgen, los van allerlei gedachten en gevoelens die de zaak kunnen compliceren. Als de echte belangen duidelijk worden, zien we ook aanknopingspunten om middels onderhandeling verder te komen en een akkoord te bereiken.  Dat akkoord hebben de conflictpartijen dan in feite zelf tot stand gebracht onder leiding van de mediator in Bussum. De afspraken uit zo’n akkoord blijken in de praktijk beter nageleefd te worden dan vaak het geval is bij uitspraken van de rechter. Dat is bepaald een voordeel zeker bij gevoelige zaken als de afhandeling van een ontslagzaak en natuurlijk bij een omgangsregeling met de kinderen na een scheiding.

Een geschikte mediator in Bussum

Een van de conflictpartners kan natuurlijk het initiatief nemen en een mediator bellen, maar de kans dat de ander daar genoegen mee neemt is erg klein. Daarom is het beter een organisatie van mediators te benaderen en die een voorstel te laten doen voor een passende mediator in Bussum. De onpartijdigheid ligt daar dan al in besloten. Merlijn Groep is een landelijk werkend netwerk van 150 goed opgeleide en ervaren mediators met voldoende diversiteit in de relevante specialisaties. Bij Merlijn is ongetwijfeld de mediator te vinden die past bij uw conflict in de regio Bussum.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Onze mediators in Bussum e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan