Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner

6 daagse

( 127 Beoordelingen )

In 6 dagen verwerft u de basisvaardigheden en technieken voor dit boeiende vak: Mediator. Daarna zijn er volop mogelijkheden voor verdere verdieping en aanscherping van uw deskundigheid als mediator.

Te behalen resultaten

 1. je kunt professioneel bemiddelen op het kennis- en vaardigheidsniveau dat het MFN (voorheen het NMI) vereist;
 2. je beschikt over een basishouding waardoor je door partijen wordt aanvaard als bemiddelaar;
 3. je beheerst onderhandelingsprocessen en technieken en kunt deze aansturen;
 4. je bent in staat partijen te bewegen aanvaardbare oplossingen te zoeken.
Kosten
€2.950,-

+ accommodatie v.a.€125,-
+ lesmateriaal v.a.€176,-

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
6 Daagse

start elke maand!

punten
45 NOBCO PE-uren
42 PO NOVA op aanvraag
42 PO NEVOA op aanvraag
43 Bureau WBTV
Punten op aanvraag
Punten op aanvraag

De opleiding

Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner

Mediation is een uitermate intrigerend, veelzijdig en uitdagend vak. Een vak dat intensief van A tot Z geleerd en geoefend moet worden. De bijbehorende technieken worden constant aangescherpt, gecontroleerd en vernieuwd. Mediation heeft ons hart en dat is terug te vinden in al onze trainingen, van de basisopleiding tot de vele verdiepingstrainingen.

De training bestaat naar keuze uit 6, 8 of 10 dagen, in een ‘snelle’, een wat kalmere variant (een blok van 2 dagen per maand), een ‘weekendtraining’ & in één week. De training behandelt het mediationproces in chronologische volgorde vanuit de optiek van de mediator. Elke fase van het proces wordt grondig geoefend en theorie wordt steeds gevolgd door training. Zo groeit de deelnemer steeds meer naar het mediatorschap en naar de bijbehorende basishouding.

Een aantal keren per jaar kunt u als onze gast deelnemen aan een gratis informatiebijeenkomst. U kunt hier dan al uw vragen over de opleiding kwijt, kennismaken met ons opleidingsinstituut en onze trainer(s) ontmoeten. Meer informatie.

Eisen om MfN-Registermediator te worden

Om MfN-Registermediator te worden, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

1. Volgen van een door de MfN erkende Basisopleiding tot mediator (bij Merlijn is dat de 6-daagse basisopleiding gevolgd door het MfN-registratieblok).

2. Theorie-examen (bij een onafhankelijk examenbureau Intop).

3. Assessment (bij een onafhankelijk examenbureau Intop).

4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Veiligheid staat voorop

Aangepaste Corona regeling bij Merlijn trainingen  Lees meer. 

Docenten:

Programma

Dag 1

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : ontvangst

10.00 – 10.30 uur : algemene inleiding :achtergronden en doelen van de training / concept van training / toelichting totale programma / huishoudelijke kwesties

10.30 – 11.45 uur : kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen middels interview en pitchen

11.45 – 12.00 uur : pauze

12.00 – 13.00 uur : inleiding: mediation: o.a. plaatsbepaling / geschiedenis / MfN en exameneisen / voor- en nadelen / mogelijkheden en onmogelijkheden / gedragsregels / ethiek / het fasen-model (rol van de mediator / per fase: taxatie, strategie en techniek / basishouding

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.45 uur : inventariseren leerdoelen cursisten

14.45 – 15.00 uur : afspraken over de training

15.00 – 15.30 uur : inleiding: fasering mediationprocedure

15.30 – 15.45 uur : pauze

15.45 – 16.30 uur : inleiding: communicatie en conflicten

16.30 – 17.00 uur : oefening: reflectie op eigen conflicten

17.00 – 17.30 uur : inleiding: escalatie – ladder: de dimensies inhoud en relatie

17.30 – 18.00 uur : snack

Avondprogramma

18.00 – 18.30 uur : inleiding: openingsfase (te behandelen onderdelen / bijzondere aandachtspunten / do’s and dont’s)

18.30 – 19.45 uur : oefening: openingsfase (plus debriefing, feedback en dvd)

19.45 – 20.00 uur : afronding

Dag 2

Ochtendprogramma

09.00 – 09.30 uur : ochtendprogramma en leerdoelen van de ochtend

09.30 – 10.45 uur : inleiding: exploratiefase en technieken: aandachtgevend gedrag / actief luisteren / reflecties op inhoud en gevoel (valkuilen bij gevoelsreflecties)

10.45 – 11.00 uur : pauze

11.00 – 13.00 uur : oefening: openingsfase en exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 16.30 uur : oefening: tweede sessie exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

16.30 – 17.00 uur : indeling intervisiegroepen / evaluatie blok 1 / huiswerk voorbereiding blok 2

17.00 – Merlijn borrel

Dag 3

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : ontvangst

10.00 – 10.30 uur : welkom / terugblik op blok 1 / bespreking programma blok 2 / inventarisatie persoonlijke ervaringen intervisie / huiswerkbespreking

10.30 – 11.30 uur : inleiding: de persoon van de mediator en de basishouding van een mediator, assessment-instrument / Thomas – Killmantest & kernkwadranten: theorie en oefening

11.30 – 11.45 uur : pauze

11.45 – 12.45 uur : oefening kernkwadranten maken

12.45 – 13.45 uur : lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.00 uur : oefening exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

15.00 – 15.15 uur : pauze

15.15 – 15.45 uur : inleiding: draai- en categorisatiefase (belangenfase): van standpunten naar belangen / het categoriseren van belangen / het creëren van een onderhandelingsagenda

15.45 – 16.15 uur : oefening weekendritueel

16.15 – 17.00 uur : film (van de nestor van de Nederlandse mediators Donald MacGillavry) plus nabespreking oefening: exploratiefase t/m belangenfase film

17.00 – 17.30 uur : snack

Avondprogramma

17.30 – 18.00 uur : verdieping exploratiefase

18.00 – 19.15 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd)

19.15 – 19.50 uur : exploratiefase en draai- en categorisatiefase

19.50 – 20.00 uur : afronding

Dag 4

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 uur : korte terugblik / vragen

09.15 – 09.45 uur : inleiding: tussentijdse verslagen

09.45 – 10.45 uur : inleiding: emoties: verschijningsvormen en oorzaken / verwerkingsprocessen geplaatst in de fasering/ emoties van partijen & mediator / weerstanden en impasses / strategie en technieken / korte plenaire oefeningen

10.45 – 11.00 uur : pauze

11.00 – 12.30 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd) gevolgd door film van een van de grondleggers Larry Fong plus nabespreking

12.30 – 13.30 uur : lunch

Middagprogramma

13.30 – 14.30 uur : oefening (emoties)

14.30 – 15.00 uur : verdieping draai- en categorisatiefase (oogsten van belangen)

15.00 – 15.15 uur : pauze

15.15 – 16.30 uur : oefening: exploratie -, draai- en categorisatie- fase (plus debriefing, feedback en dvd)

16.30 – 17.00 uur : afronden / voorbereiding blok 3 / evaluatie blok 2

17.00 – Merlijn borrel

Dag 5

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : ontvangst

10.00 – 10.30 uur : terugblik op blok 2 / bespreking programma blok 3 / inventarisatie persoonlijke ervaringen intervisie / huiswerkbespreking

10.30 – 11.00 uur : werken met de Merlijn vlieger

11.00 – 11.15 uur : pauze

11.15 – 13.00 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur : inleiding caucus en co-mediation

14.30 – 15.30 uur : oefening: caucus (plus debriefing, feedback en dvd)

15.30 – 15.45 uur : pauze

15.45 – 16.30 uur : oefening voorbereidingsfase (telefonische intake)

16.30 – 17.15 uur : inleiding voorbereidingsfase

17.15 – 17.45 uur : snack

Avondprogramma

17.45 – 19.50 uur : inleiding, oefening en discussie mediator & ethiek & gedragsregels, macht & invloed

19.50 – 20.00 uur : afronding

Dag 6

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 uur : korte terugblik / vragen

09.15 – 09.45 uur : inleiding onderhandelen

09.45 – 10.30 uur : inleiding rol mediator in optie- en onderhandelingsfase

10.30 – 10.45 uur : pauze

10.45 – 11.45 uur : oefening optiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

11.45 – 12.15 uur : inleiding associatieve technieken

12.15 – 13.00 uur : oefening associatieve technieken (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur : samenvatting training a.h.v. Merlijn-vlieger en assessment-instrument

14.30 – 15.15 uur : integratie oefening

15.15 – 15.30 uur : pauze

15.30 – 16.00 uur : voortzetting integratie oefening

16.00 – 17.00 uur : bespreking verdere mogelijkheden: thema- / terugkomdagen / proefbemiddelingen / supervisie en consultatie / voorbereiding op de theoretische en praktische examens van het MfN (blok IV) / evaluatie

17.00 – een extra feestelijke Merlijn borrel

Voor wie?

Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner wordt onder meer gevolgd door:

 • leidinggevenden, professionals, personeelsfunctionarissen, klachtbehandelaars en vertrouwenspersonen;
 • advocaten(1), notarissen, accountants, organisatieadviseurs en bedrijfsjuristen;
 • professionals die mediation aan hun praktijk willen toevoegen;
 • (aankomend) ondernemers, die een eigen mediationpraktijk willen starten​
 • Zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Klantervaringen

Lees hieronder de ervaringen!

Deze training scoort een 8.6 / 10 op basis van 127 beoordelingen
 • Mona
  Coach
  De training heeft de ontwikkeling gegeven die besproken is bij aanvraag van de offerte. Door de erkende basisopleiding tot Mediator van Merlijn ben ik een beter coach geworden. Dank voor de aa [...] Lees meer
 • Claudia
  Accountant
  Het doel voor mij van deze opleiding is dat ik het vakopleiding tot mediator geleerd hebt. Dat heb ik zeker geleerd, met vallen en opstaan. Zonder deze opleiding wordt je nimmer een gedegen me [...] Lees meer
 • Eveline
  Corporate culture consultant
  Ik heb de doelstellingen bereikt die ik wilde behalen.
 • Marcel
  Management functie
  Ik heb gereedschappen ontwikkelt die me ook als persoon sterker maken....
 • Linda
  Zorgsector functie
  Ik heb wel de indruk dat ik erg veel geleerd heb en ook daadwerkelijk een mediation gesprek kan leiden.
 • Marko
  Zelfstandig professional
  Zeer inspirerende & praktijkgerichte training. Heb hiermee een heel goed beeld gekregen van wat mediation in de basis inhoudt. Tegelijkertijd ook een beeld dat het echt een vak is waar je [...] Lees meer
 • Paul
  Recruiter
  Dit is een prachtige start om een mediator te worden. Je krijgt de basis uitgangspunten en principes ruimschoots mee (Basishouding + competenties + conflicthanteringstheorie incl interventiete [...] Lees meer
 • Marjan
  Senior beleidsadviseur
  Ik heb een beter beeld van de scope van mediation en wat ervoor nodig is om een goede mediator te zijn ik heb geoefend en voor mezelf kunnen bepalen wat mijn leerdoelen zijn ik heb plezier gek [...] Lees meer
 • Jan-Cees
  Zelfstandig professional
  De inhoudelijke en procedurele aspecten van mediation zijn op een voor mij aansprekende manier aan de orde gesteld. De formele positie van de mediator is op een ogenschijnlijk natuurlijke mani [...] Lees meer
 • Ilona
  Financieringsspecialist
  Inhoudelijk een goede training. Niveau ligt hoog van de docenten.
 • Carlo
  Manager
  Mijn leerdoelen voor de eerste 15 dagdelen zijn behaald. Ik weet nu wat er van een mediator verwacht wordt, wat de basishouding is, hoe het proces verloopt en er zijn mij gesprekstechnieken aa [...] Lees meer
 • Mariëlle
  Sales en zakelijke dienstverlening
  Verwachtingen zeker uitgekomen... nu alleen nog bemenselijken wat er is geleerd.... oefenen dus!!
 • Dirk
   
  Ik heb zeker het idee dat mijn gespreksvaardigheden zijn toegenomen.
 • Roos
  Zelfstandig ondernemer
  Ik heb nu een veel duidelijker beeld van het vakgebied van een mediator en achtergrond over de opbouw van de verschillende fases. Daarnaast hebben we veel kunnen oefenen en zelf dus ook ervare [...] Lees meer
 • Victor
  Zelfstandig ondernemer
  Zeker! Ik vond het een ontzettend leerzame training die heel kundig is verzorgd door beide docenten. Ik heb in heel korte tijd zicht gekregen op mijn belangrijkste leerdoelen en daar is vervol [...] Lees meer
 • Nanda
  Operationeel directeur
  Ik heb mezelf goed geïnformeerd van tevoren door in te lezen en door de informatie bijeenkomst online bij te wonen. Ik had verwacht het heel leuk en leerzaam te vonden en dat was ook het geva [...] Lees meer
 • Tamara
  Advocaat
  De training was leerzaam
 • Monique
  Zelfstandig ondernemer
  Ik heb veel geleerd omtrent het vak en heb voor mijn gevoel echt de eerste stappen gemaakt richting het vak mediation.
 • Wilmie
  Kwaliteitsfunctionaris
  Ik heb veel kunnen leren tijdens deze dagen. Het waren interessante en doeltreffende dagen, waarin het mediation-proces goed uitgelegd werd en waar voldoende gelegenheid was alle stappen te oe [...] Lees meer
 • Dennis
  Coach
  Ik heb mijn leerdoelen voor het grootste deel kunnen behalen.
 • Dorien
  inkoop- contractadviseur
  Ik heb enorm veel geleerd over het mediation-proces, maar ook over hoe ik het zelf doe, waar mijn sterke punten liggen en waar ik me nog mag ontwikkelen. Dat was wat ik graag wilde leren
 • Marije
  Organisatie-adviseur
  Ik heb veel geleerd, vooral veel ingetraind. Fijne groep en kundige docenten. Ik heb het idee dat ik een grote stap heb gemaakt!
 • Jelle
  Zelfstandig ondernemer
  Ik heb voldoende kennis van zaken om met voldoende zelfvertrouwen te starten als mediator.
 • Ronald
  Mediator
  Het was prettig om veel praktijk te doen doormiddel van rollenspel. Theorie in verhouding daardoor ook goed.
 • Jacqueline
  Coach
  Mijn verwachtingen zijn absoluut uitgekomen. Er is voldoende ruimte voor verdieping en oefening
 • Mona
  Zelfstandig ondernemer
  De training heeft de ontwikkeling gegeven die besproken is bij aanvraag van de offerte.
 • Martin
  Managementfunctie profit
  Ik heb flinke progressie geboekt op al mijn leerdoelen.
 • Marjolein
  Juridische functie
  Ik ben in staat om de basisprincipes van mediation toe te passen in mijn werk en privéleven
 • Klaasjan
  Interimdirecteur
  Ik heb veel van mijn leerdoelen bereikt.
 • Sanne
  Commercieel manager
  Het was lekker praktijkgericht en werd gegeven door zeer ervaren mediators. De groep was niet te groot, waardoor veel aandacht voor de leerlingen. Het heeft mij bevestigd dat dit een zeer boei [...] Lees meer
 • Hettie
  Zelfstandig ondernemer
  Ik heb veel geleerd dat ik in de praktijk kan gebruiken. Ook heb ik veel achtergrondkennis opgedaan.
 • Maureen
  Managementfunctie
  Goede heldere begeleiding. Prettige omgeving, goed verzorgt. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
 • Marian
  Kwaliteitsmanagement
  Voor mij was het belangrijk om kennis en vaardigheden breed toe te kunnen passen en daar heeft de training aan voldaan. In allerlei situaties, bv in een gesprek over een klacht met een patiën [...] Lees meer
 • Edith
  Mentor en curator
  Het was een fijne training waarbij ik met name heb geleerd om anders te kijken en te luisteren en te durven vragen.  En het heeft mij de handvatten gegeven van waar uit ik mijzelf verder kan [...] Lees meer
 • Sjoerd
  Omgevingsadviseur
  Opleiding gaat me helpen, mijn werk als omgevingsmanager beter uit te oefenen. Snap vanuit de praktijk, wat mediation betekent en welke vaardigheden je als mediator aan boord moet hebben
 • Monique
  Projectleider
  Veel geoefend. En geleerd wat de rol van de mediator inhoud. Één opmerking: voor mij had er iets meer tijd tussen de blokken mogen zitten. 1 week extra tussen de blokken had ik denk ik pret [...] Lees meer
 • Edith
  Coach
  Ik ben erg tevreden over de training!
 • Lenny
  Senior HR Advisor
  Ik ben erg tevreden en blij met de training!
 • Irene
  Directeur primair onderwijs
  De trainingen heb ik inhoudelijk als heel leerzaam ervaren. De sfeer was fijn, voldoende afwisseling in activiteiten. De trainers koppelde theorie aan de praktijk. Er zijn veel tips gegeven en [...] Lees meer
 • Jet
  Onderwijsfunctie
  Ik ben zowel persoonlijk als beroepsmatig zeer veel rijker geworden. veel geleerd qua theorie, gesprekstechnieken, werkvormen, fases van conflicten en rouw en mijn eigen stijlen en persoonlijk [...] Lees meer
 • Ron
  commerciële functie
  Het heeft een goed beeld gegeven van wat er zoal bij komt kijken. En hiermee ook inzicht in je eigen kwaliteiten en verbeterpunten.
 • Sanne
  Commercieel manager
  Het was lekker praktijkgericht en werd gegeven door zeer ervaren mediators. De groep was niet te groot, waardoor veel aandacht voor de leerlingen. Het heeft mij bevestigd dat dit een zeer boei [...] Lees meer
 • Marjolein
  Juridische functie
  Mijn verwachtingen zijn uitgekomen, want ik ben in staat om de basisprincipes van mediation toe te passen in mijn werk en privéleven. Ik vind de teksten van sommige opdrachten (casus) te lang [...] Lees meer
 • Andre
  Belastingadviseur
  Het tweede en derde blok één week na elkaar was voor mij te snel. Het derde blok heb ik daardoor niet optimaal kunnen benutten. Energieniveau was lager dan ik had gewild.
 • Klaasjan
  Interimdirecteur
  Ik heb veel van mijn leerdoelen bereikt.
 • Hettie
  Zelfstandig ondernemer
  Ik heb veel geleerd dat ik in de praktijk kan gebruiken. Ook heb ik veel achtergrondkennis opgedaan.
 • Marian
  Klachtenfunctionaris
  Voor mij was het belangrijk om kennis en vaardigheden breed toe te kunnen passen en daar heeft de training aan voldaan. In allerlei situaties, bv in een gesprek over een klacht met een patiën [...] Lees meer
 • Maureen
  Managementfunctie profit
  Goede heldere begeleiding. Prettige omgeving, goed verzorgt. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Laatste dag hebben we het onderhandelen behandeld en geoefend, dit had voo [...] Lees meer
 • Shanita
   
  Ik heb ontzettend veel geleerd. Ongelooflijk wat je voor 1 beroep allemaal niet moet weten, kunnen, bezitten.
 • Pascale
   
  Ik heb veel geleerd en veel kunnen oefenen.
 • Simone
   
  In korte tijd heel veel geleerd. Trainer is zeer vakbekwaam en enthousiast.
 • Henriëtte
   
  Ik heb alle ins- and outs van het mediation vak geleerd.
 • Mirjam
   
  De trainer geeft goede uitleg, zeer kundig!
 • Reza
   
  Hoewel ik al hoge verwachtingen had, zijn ze wat mij betreft overtroffen. Mijn enthousiasme is gedurende de training verder gegroeid met name door de manier waarop Roelfina haar ervaring, enth [...] Lees meer
 • Monique
   
  Inmiddels weet ik hoe het traject van mediation verloopt. Zowel qua informatie is er veel gedeeld als het opdoen van praktische ervaring dmv de rollenspelen. Ik heb de trainer als een hele ku [...] Lees meer
 • Rob
  Er is sprake van een prima mix van kennisoverdracht (voor een zeer belangrijk deel ook zelfstudie) en praktijkoefeningen. Juist bij dit onderwerp merk je hoe belangrijk oefenen, oefenen, oefen [...] Lees meer
 • Petra
   
  Ik heb inzicht gekregen in het proces van mediation en veel geoefend met de vaardigheden die je nodig hebt om een mediator te worden. De trainer heeft veel ervaring en kennis als mediator, is [...] Lees meer
 • Wendy
   
 • Herman
   
  Ik heb heel goed (in)zicht gekregen in wat van een mediator verwacht wordt; ik heb hier heel goede feedback op gekregen naar aanleiding van het oefenen.
 • Annabelle
   
  De inhoud van de lessen sloten aan bij mijn leerdoelen!
 • Remco
   
  Ik heb meer geleerd dan ik van te voren had verwacht. Ik heb veel geleerd over Mediation (zoals verwacht), maar het heeft me ook in mijn persoonlijke communicatie veel geleerd. Een geweldige t [...] Lees meer
 • Jos
   
  Volledig volgens verwachting, ondanks dat ik niet door ga zijn dit geweldig mooie, interessante en leerzame dagen geweest. Dankzij de inzet van alle cursisten maar zeker ook van de trainer, co [...] Lees meer
 • Bart
   
  Heel erg prettig dat de trainer alle ruimte gaf, respectvol omging met een ieders niveau en ervaring. En voor mij persoonlijk heel ontspannend: op geen enkele wijze competitief of betweterig, [...] Lees meer
 • Paul
   
  Ik heb een heleboel geleerd, zowel van de trainer(s) als zeker ook van mijn medecursisten. Ik was van plan het hele traject tm (diverse) specialisaties te doorlopen en ik ben alleen maar meer [...] Lees meer
 • Miriam
   
  Ik heb in 6 dagen veel geleerd. Over de stof, visie, taakopvatting, mezelf en veel kunnen oefenen. Daarnaast intervisie groep opgestart die ik heel waardevol vind. Wat betreft trainers: rustig [...] Lees meer
 • Daniël
   
 • Nora
   
  Wat ik heb geleerd daar heb ik wel wat aan. Zeker binnen mijn werkomgeving.
 • Jolanda
   
  Veel geleerd in korte tijd. Goede opbouw. Wel lange dagen. Hadden groep van 6 vond ik prettig moet niet aan 10 denken. Fijne trainers. Zeer open. Service van Merlijn ook goed. Locatie meer in [...] Lees meer
 • Wim
   
  Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat de kwaliteiten van een mediator buiten mijn comfort zone liggen. Na deze sessie ben ik blij verrast hoe ik me deze kwaliteiten eigen heb kunnen maken [...] Lees meer
 • Laila
   
  De training was voor mij boven verwachting. Ik heb veel meegekregen. Trainer gaf duidelijke en kalme uitleg van het vak als mediation en theorie.
 • Arnold
   
  Als evaluatie heb ik aangegeven dat ik nog nooit een opleiding heb gezien die voor mij zoveel rendement heeft opgeleverd. Ik heb goed inzicht gekregen in het mediationvak en mijn eigen vaardig [...] Lees meer
 • Ton
   
  ik heb kennis gemaakt van de bijzonder boeiende wereld van mediation en érg veel geleerd. Met name het vele praktische oefenen en het ervaren van de verschillende (persoonlijke) stijlen van m [...] Lees meer
 • Elly
   
  door uitstekende trainers en een inspirerende groep in een mooie omgeving zijn de diverse aspecten van mediation goed uitgelegd/geoefend.
 • Richard
   
  Goede en ervaren docenten. Zeker een goed beeld gekregen van wat Mediation inhoud en veel kunnen oefenen.
 • Ilvy
   
  Super om de cursus van Erwin te krijgen. Zijn passie voor het vak en de manier van vertellen, met alle praktijkvoorbeelden, maakt dat het van begin tot eind een boeiende cursus was die naar me [...] Lees meer
 • Dieneke
   
  Theorie en praktijk was goed in balans. Ik kon echt werken aan mijn persoonlijke leerdoelen.
 • Martijn
   
  Met name dankzei het geweldige team van deelnemers én de trainingsstijl van Roelfina ging er voor mij persoonlijk echt een wereld open. Had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht. Zes du [...] Lees meer
 • Kees
   
  Naast de ontwikkeling die ik vaktechnisch heb doorgemaakt, ben ik ook als mens 'gegroeid'. Het blijft bijzonder om door studie/scholing te ontdekken wat jou als mens sterker maakt in relatie t [...] Lees meer
 • Monique
   
  Heerlijk om weer te merken dat er nog zoveel te leren valt. Voelt soms ongemakkelijk maar het voelde veilig aan. Ik verwachtte veel zelf oefenen en dat is ook gebleken. De theorie is makkelijk [...] Lees meer
 • Ingrid
   
  Ik ben echt heel tevreden over de training, boven al mijn verwachtingen!
 • Susanne
   
  De training en de trainer 'Mark' voegen echt waarde toe aan de vakliteratuur
 • Thea
   
  Theoriegedeelte was goed. Groep van 4 deelnemers betekent veel aandacht maar ook veel zelf rollenspeler te zijn. Geeft minder gelegenheid om te kijken en te leren van anderen. Goed om 2 traine [...] Lees meer
 • Karin
   
  In het voorjaar 2014 heb ik de Basisopleiding mediation ‘Tegenpartij of conflictpartner’ gevolgd bij Merlijn Training en Advies te Nuland. De jarenlange ervaring in mediation van trainer E [...] Lees meer
 • Jan
   
  Goede opleiding, voldoende diepgang en zeer professioneel opgezet, ervaren trainers die alle tijd nemen om hun kennis over te dragen. Zeker aan te bevelen. Bovendien is de keuze van de locatie [...] Lees meer
 • Niek
   
  Training zit zeer goed in elkaar en je merkt dat de trainers ervaring hebben bij de uitleg ervan. Veel interactie in een kleine groep wat de kwaliteit ten goede komt. Goede en prettige groepsd [...] Lees meer
 • Wilma
   
  Goede opleiding, gegeven door gepassioneerde trainers uit de praktijk op een prachtige inspirerende locatie. Veel geleerd en door hen nog enthousiaster geworden voor het vak van mediator. Zeke [...] Lees meer
 • Annemieke
   
  Ik heb de trainingsdagen door Roelfina als zeer prettig ervaren. Er was naast de theorie, veel ruimte om te oefenen en je ‘eigen werkwijze’ te ontdekken als mediator. Bovendien was er niet [...] Lees meer
 • Cor
   
  Heldere en effectieve opbouw van training, praktijkgericht, goede mogelijkheden om te oefenen dmv rollenspelen, Mooie diverse groep van deelnemers. Prima locatie in kasteel Heeswijk Dinther. K [...] Lees meer
 • Dennis
   
  De praktijkgerichte aanpak was super. Plezierig de ruimte die wordt gecreëerd om je te ontwikkelen en te groeien in gevoel en betekenis van mediation. Alles is aan bod gekomen en duidelijk wa [...] Lees meer
 • Richard
   
 • Gera
   
  De feedback naar aanleiding van de rollenspellen was voortreffelijk Alle deelnemers en opleiders waren super gemotiveerd Ook de locaties waren zeer professioneel opgezet en super goed verzorg. [...] Lees meer
 • Esther
   
  Het is een inspirerende opleiding met een goede balans tussen theorie en praktijk. De docenten zijn naast vakbekwaam ook zeer behulpzaam en bereikbaar ook buiten de cursussetting om. De opzet [...] Lees meer
 • Hans
   
  Voortreffelijke cursus, deskundige leiding – en ook nog een prettig team cursisten. Heel praktisch voor het werk in de praktijk en daarnaast ook nog optimale opstap voor examens. Kortom, hel [...] Lees meer
 • Cyril
   
  Open en eerlijke training. Rustige en kundige trainer die ons liet ervaren door te oefenen. Training is goed opgebouwd. Als er aangegeven werd dat het later in de cursus terugkomt dan was dit [...] Lees meer
 • Jack
   
  Positief: kleine groep, dus veel persoonlijke aandacht. Goede afwisseling theorie en oefenen. Oefeningen zelf sloten goed aan bij opleidingsdoel. Tips: Aangeboden syllabi etc. was wat versnipp [...] Lees meer
 • Theo
   
  Alle programmapunten zijn behandeld en er zijn vele rollenspellen gedaan om te oefenen.
 • Afke
   
  tijdens de training is er veel geoefend, veel rollenspellen en logische opbouw van de training.
 • Jacqueline
   
  Ik heb veel geleerd over het mediationproces en de tools die je hebt om te gebruiken. Daarnaast heb ik leuke medekandidaten leren kennen met wie ik verder ga met de intervisies.
 • Anjo
   
  De opleiding was erg praktisch en de docenten erg kundig. Naast een ruim theoretisch kader hebben we als cursisten ook veel kunnen oefenen en veel goede feedback gekregen. De opleiding was hel [...] Lees meer
 • Anette
   
  Ik heb er veel van geleerd en zal dit ook zeker kunnen toepassen in de praktijk. Hoge score, ben gewoon helemaal tevreden!
 • Isabelle
   
  Ik heb veel geleerd, vaardigheden opgedaan en het was ook erg plezierig. Goede feedback gekregen en een duidelijke uitleg.
 • Jolijn
   
 • Hanny
   
  Ik heb kennis opgedaan over mediation (wat is het wel, wat is het niet, mogelijkheden en beperkingen), technieken geleerd voor het mediationgesprek en hiermee geoefend.
 • Steven
   
  Ik heb mooie leermomenten ervaren. Mijn leervragen zijn beantwoord of heb een richting gekregen waarmee ik verder kan.
 • Cor
   
  De inhoud, aanpak en programma, docenten, aard en samenstelling van de groep en de locatie zijn mij prima bevallen.
 • Willie
   
  Door een goede balans van theorie en praktijk wordt je continu getriggerd om voor jezelf af te vragen wat en wanneer wat te doen in mediationsessies. De afwisseling tussen theorie en praktijk [...] Lees meer
 • Jacqueline
   
  Ik heb vooral geleerd hoe ik een goede mediator kan worden.
 • Ingrid
   
  Voor mij persoonlijk als voor mijn ontwikkeling binnen het werk is de training waardevol. De basis is uitstekend om verder op te kunnen bouwen in de toekomst.
 • Nanja
   
  Ik ben ‘blanco’ aan de training begonnen en heb het idee dat ik nu in staat ben om een mediation-traject te kunnen begeleiden door middel van het stellen van de juiste vragen.
 • Ihab
   
  Ik heb lang rondgelopen met het idee om deze opleiding te gaan doen, maar twijfelde of het bij mij past. Uiteindelijk nam ik de beslissing om het te gaan doen en heb ik snel gemerkt dat het ze [...] Lees meer
 • Gert
   
  De training heeft ertoe bijgedragen dat ik mij goed besef waar mijn aandachtspunten liggen om het proces snel en zorgvuldig met partijen te kunnen doorlopen.
 • Maartje
   
  Ik heb veel goede basisvaardigheden geleerd voor mediation.
 • Monique
   
  Ik heb nieuwe gesprekstechnieken geleerd, bevestiging gekregen dat ik dingen al deed op een goede manier, ik heb geleerd anders naar conflicten te kijken en naar de aanleiding van conflicten [...] Lees meer
 • Geert-jan
   
  Ik heb een duidelijk beeld gekregen van hetgeen mediation inhoudt. Hoewel ik van structuur houdt heeft het ervarend leren mij ook direct mijn persoonlijke beperkingen aan het licht gebracht. I [...] Lees meer
 • Hylke
   
  Enorme leerzame en praktische opleiding! Leuke en gemengde groep. Ondanks dat ik “bang” was te jong te zijn (niet genoeg levenservaring) ben ik erg blij dat ik de stap heb gezet en toch de [...] Lees meer
 • Monique
   
  De training gaf inzichten, met name ook door de rollenspellen en de trainers gaven op een respectvolle en constructieve manier feedback en begeleiding.
 • Carla
   
  Ik heb goed inzicht gekregen in de rol van de mediator en het mediation proces als zodanig. Prima opleiding, het was bovendien een hele leuke groep! Met complimenten en hartelijke dank aan Ka [...] Lees meer
 • Ada
   
  Het was een intensieve training, waarin ik (theoretisch) heb geleerd met de bril van een mediator te kijken naar een conflict. En nu de praktijk nog!
 • Michiel
   
  Mooie koppeling theorie en praktijk. Kleine, leuke groep. Diverse samenstelling. Door samenstelling en omvang groep intensief kunnen oefenen. Erg leerzaam. Niet alleen voor het mediatorschap m [...] Lees meer
 • Ton
   
  De trainers hebben beide aan mijn doelstellingen gehoor gegeven in een goede en duidelijke feedback. Het was plezierig om met hun te kunnen werken, zij hebben mij een goed beeld gegeven van me [...] Lees meer
 • Jeanne
   
  De wijze waarop de training is gegeven was perfect. Geen onbenutte tijd maar intensief met elkaar aan de slag. Een goede tijdsbewaking. Veel respect voor de cursisten. Er was tijd voor humor. [...] Lees meer
 • Joyce
   
  De training heeft me gebracht wat ik hoopte. Veel oefenen in de praktijk mbt. de mediation aspecten.
 • Geneviève
   
  Ik vond het moeilijk om vooraf een exacte voorstelling te maken van de opleiding alsook van de manier van werken. De training is erg (inter)actief geweest waardoor iedereen veel in de praktijk [...] Lees meer
 • Pieter
   
  Mijn verwachtingen zijn uitgekomen. De training ging verder dan waar ik er voor zat. Maar dat is alleen maar goed.
 • Amanda
   
  Ik zocht verdieping en uitbreiding van mijn technieken en dat is ruimschoots aan de orde gekomen.
 • Janbart
   
  Ik heb echt het idee dat ik de basisbeginselen begrijp en grotendeels kan toepassen. Ik zie ook de meerwaarde van mediation en kan onderdelen ook goed gebruiken in mijn dagelijkse adviesprakti [...] Lees meer
 • Eveline
   
  Ik heb een zeer duidelijk beeld gekregen van alle aspecten van mediation én ook duidelijke handvaten om zelf mee aan de slag te gaan.

Veelgestelde vragen

Over de mediationopleiding

Waarom zou ik een opleiding mediation volgen?

Wat zijn de essenties van mediation

 • Mediation is een methode om de relatie tussen twee of meer mensen of organisaties te herstellen ofwel op een zorgvuldige manier te beëindigen. Mediation als methode bij herstel van verhoudingen zien we op de werkvloer, binnen teams, binnen samenwerkingsverbanden en bij familiekwesties. Ook bij beëindiging van relaties kan mediation een essentiële rol spelen. Bij echtscheiding. Bij het uit elkaar gaan van werkgever en werknemer. Bij het opsplitsen van maatschappen. Wie zit te wachten op vechtscheidingen, of die nou persoonlijk of zakelijk van aard zijn? Wie kan, als hij eerlijk is, zeggen dat hij daar beter van is geworden?

Wat kan een mediator

De kwaliteiten van de goede mediator laten zich in vier woorden samenvatten. Hij is deskundig, neutraal, zakelijk en doortastend.

 1. Deskundige mediator
  Een mediator kan een conflict “lezen”. Hij is een professionele communicator die weet hoe te handelen in elke fase van een conflict. Hij heeft een stevige theoretische basis opgebouwd en die gekoppeld aan zijn praktijkervaring. De mediator handelt conform het Reglement en de Gedragsregels van de MfN, de Mediators federatie Nederland, voorheen het Nederlands Mediation Instituut. En hij heeft voldoende weet van de juridische aspecten van mediation als methode alsook van de specifieke juridische context waarbinnen een conflict zich afspeelt.
 2. Neutrale mediator
  Neutraliteit is een geesteshouding, een intrinsieke innerlijke houding en een absolute voorwaarde voor het krijgen en behouden van het vertrouwen. Een goede mediator heeft geleerd wat te doen met zijn eigen neutraliteitsbeproevingen. Ook bij mensen die normaliter op zijn “rode knop” drukken.
 3. Balans van de mediator
  De mediator zal met uiterst emotionele situaties en ontboezemingen te maken kunnen krijgen. Het is een kunst om te balanceren tussen zakelijk blijven en meelevend reageren. Tot een constructieve werkrelatie met de cliënten kunnen komen is noodzakelijk. Maar zowel minder als meer dan dat is niet passend en onwenselijk.
 4. Doortastende mediator
  Dat betekent niet dat de mediator haastig zijn cliënten naar een oplossing meeneemt. Het betekent dat de succesvolle mediator ervoor verantwoordelijk is dat in het mediationproces de vaart wordt gehouden. Natuurlijk moeten de cliënten ruimte krijgen voor hun emoties en hun verhaal. Maar zoveel als nodig is. Niet meer en niet minder. Uiteindelijk gaat het om het maken van heldere en haalbare afspraken.

Hoe en waar kan hij / zij het geleerde toepassen

 • De mediator hoeft, om profijt te hebben van zijn opleiding, niet perse het hele traject af te maken en als MfN registermediator* een praktijk op te bouwen. Vaak horen we van een groot deel van onze cursistengroepen dat zij de Mediationopleiding beschouwen als het verkrijgen van een extra kwaliteit om hun basisberoep effectiever te kunnen beoefenen. Deze groep is zeer gevarieerd. De groep telt HRM-ers, adviseurs, teamleiders, maatschappelijk werkers, coaches, managers etc. Tenslotte kan ook het thuisfront profiteren van de nieuwverworven kwaliteiten. Dat kon een cursist aan het einde van zijn opleiding tijdens de evaluatie brengen tot de uitspraak: “Enorm bedankt voor de fantastische opleiding, … mede namens mijn vrouw.”

* Deze titel is in de plaats gekomen van wat een paar geleden nog NMI gecertificeerde mediator heette. Mogelijk gaat de huidige titel na implementatie van de mediationwetgeving op zijn beurt veranderen in wettelijk registermediator.

Wat leerde ik in de basisopleiding tot mediator?
 • Houding mediator
  Allereerst is er aandacht besteed aan onze eigen houding. Kom ik geloofwaardig en betrouwbaar over. Zullen cliënten op basis van wat ze zien en horen met mij als mediator in zee willen gaan. Als je die vaardigheid verwerft is dat een kracht voor alles in je leven. Voor een mediator is het een voorwaarde om te kunnen functioneren.
 • Slagingskans van een mediation
  Daarna leer je onderscheid te maken tussen zaken die wel en die niet voor mediation in aanmerking komen. Het heeft geen zin om een mediation te starten waarvan je bij voorbaat kunt inschatten dat die kansloos zal zijn. Dat is slecht voor alle partijen en beschadigt het image van mediation.
 • Professioneel bemiddelen
  Dan komen de principes van professioneel bemiddelen en van onderhandelen aan bod. Je leert de theorie; je ziet voorbeeld films en je gaat zelf aan de slag met een casus. Zo leer je de theorie meteen toe te passen in de praktijk. Je doorloopt alle fasen van een mediation proces en begrijpt die in hun samenhang.
 • Standpunten en belangen
  Je leert vooral hoe je partijen door hun vooringenomen standpunten heen kunt laten kijken en hoe je ze hun echte belangen kunt laten zien; van daar uit kun je ze bewegen om aanvaardbare standpunten in te nemen.
 • Eigen positie mediator
  Je leert ook heel duidelijk je eigen positie van mediator te bewaken en niet in een rol als adviseur te vervallen bijvoorbeeld. Je leert op te treden als regisseur en stuurt en leidt het proces tot en met de overeenkomst die gesloten moet worden en op schrift gesteld.
 • Onderhandelen
  Aan het slot van de opleiding beheers je de techniek van onderhandelen op het niveau dat de MfN vereist.

Kortom je beschikt dan over de juiste attitude, kennis en vaardigheden om als mediator aan de slag te kunnen gaan.

Wat is nu de groei en plaats van mediation in de samenleving?

Mediation heeft zich inmiddels stevig in de samenleving genesteld. In de media is het normaal geworden om te lezen of te horen dat in moeilijke situaties mediators worden ingezet. Oude verzetshaarden onder vooral rechters en advocaten zijn snel kleiner aan het worden of verdwenen. Mediation is helemaal in. Hieronder wordt toegelicht hoe dat kan.

 • Imago mediation
  Het imago van mediation is de afgelopen decennia gestaag verbeterd. De rechtbanken hebben inmiddels allemaal een mediationbureau ingericht om mediation in rechtbankzaken zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Mediation is niet meer alleen een prachtig vak om te beoefenen maar ook een vak om trots op te zijn.
 • Positief beroepsperspectief mediator
  Het beroepsperspectief voor de mediator is daarom ook sterk verbeterd. Omdat steeds meer mensen, ook al hebben ze een conflict, toch hun zaken middels mediation op een fatsoenlijke manier willen oplossen of afwikkelen. Omdat een gemiddelde mediationprocedure binnen twee a drie bijeenkomsten tot resultaat leidt. Omdat mediation daardoor veel goedkoper is dan gaan procederen: “wie procedeert over een koe betaalt er één toe”. Maar: “wie medieert over een koe, krijgt er een toe.” Als het meezit tenminste.
 • Toepassingsgebieden mediation
  Mediation wordt inmiddels in tal van situaties en levensfasen toegepast. Op de middelbare school kunt u vaak al kennismaken met jonge mediators (peer mediation). Maar ook bij spanningen op de werkvloer, arbeids- en medezeggenschapsconflicten, familieproblemen – denk aan nalatenschappen – en echtscheidingen is mediation de normale conflictoplossingsmethode geworden. Zelfs in strafzaken wordt al enkele jaren zeer succesvol met mediation geëxperimenteerd. Het is ook geen wonder. Nederland vaart wel bij het poldermodel. En dan is in de weerbarstige praktijk mediation een uitstekende tool.
 • Verspreiding gedachtegoed mediation
  De communicatie durven aangaan, de verheldering van de communicatie tussen mensen en het blootleggen van misverstanden die de brandstof waren voor hun conflict, is één van de essenties van mediation. Die essentie wordt nu op vele manieren opgepakt. In de verbetering van de communicatie tussen overheid en burger. Maar ook binnen organisaties heeft kennismaking met mediation ertoe geleid dat ook het management wil gaan beschikken over “mediationtechnieken” en dat meer en meer de zin wordt ingezien van het inrichten van conflictmanagementprocessen waarin het overnemen en implementeren van het gedachtegoed van mediation een minstens zo belangrijke rol speelt als mediation zelf.
 • Overheid en mediation
  De overheid heeft mediation inmiddels op vele manieren omarmd. Op de eerste plaats draagt de overheid ten zeerste bij aan het beroepsperspectief van de mediator. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt mediation voor mensen met een laag inkomen. Het Juridisch Loket verwijst zijn cliënten actief naar mediators. En Rechters verwijzen procederende partijen, ook overheden en bedrijven, steeds vaker naar de mediator. Met name gemeentelijke overheden hebben gehoor gegeven aan initiatieven om dichter bij de burger te aan staan en hun ambtenaren een training “Mediationtechnieken voor de overheid” te geven, hetgeen tot verbluffende resultaten leidde in termen van verminderde aantallen bezwaar- en beroepschriften.
 • Nieuwe wetgeving
  Als de op dit moment klaarliggende wetsvoorstellen van Minister van der Steur wet worden lijkt de kans groot dat de mediator een nog belangrijker rol gaat innemen. Als u straks met uw conflict niet eerst naar de mediator gaat, hebt u daarna bij de rechter wat uit te leggen…
 • Online Mediation
  Lange tijd was de opvatting van de meeste mediators dat het mediationproces onlosmakelijk was gebonden aan de fysieke ontmoeting van de betrokkenen. Door het werk van een aantal pioniers weten we inmiddels beter en staat het buiten kijf dat videomediaton online, afhankelijk van omstandigheden en al dan niet in hybride vorm, zelfs betere resultaten kan opleveren dan alleen met de klassieke aanpak en bovendien dat de methode door de cliënten ook hooglijk wordt gewaardeerd.
  Daarnaast is het in tijden van corona handig om voorbereid te zijn. In geval van een lockdown, kan een mediation, met toestemming van partijen, dan gewoon doorgaan.
  Ook in andere gevallen waarbij een persoonlijke ontmoeting (tijdelijk) niet haalbaar is, kan online mediation dé oplossing zijn.
 • Waarom NU mediator worden
  Nu het wetgevingsproces nog niet is afgerond is het traject naar het MfN registermediatorschap overzichtelijk, bewezen en haalbaar. Een mooi moment om in te stappen.
 • Merlijn Mediation
  Merlijn is een van oudste opleiders in en beoefenaars van mediation. Onze 150 mediators hebben een centrale rol in de Merlijn Advies Groep een dochteronderneming van Merlijn.
 • Vacatures bij Merlijn Mediation / Merlijn Advies Groep
  Bij Merlijn Mediation / Merlijn Advies Groep is plaats voor mediationtalenten als stagiaires. Meer informatie? Mail: info@merlijngroep.nl
Mediator worden, wat is het perspectief?

Wat is dé succesformule voor de mediator?

Een veel gestelde en terechte vraag. Want praktiserend MfN Registermediator worden is een hele investering. Dat kost inspanning, tijd en geld.

De methodiek van mediation is van meet af aan een succesformule gebleken. Vanaf begin jaren negentig hebben tienduizenden mensen een al dan niet erkende Mediationopleiding gevolgd bij diverse opleiders. In eerste instantie waren het vooral advocaten en psychologen die hun praktijk wilden uitbreiden met deze nieuwe dienst.

 • Brede doelgroep mediators
  Later werd de doelgroep veel breder: er zijn medewerkers, managers en directeuren opgeleid afkomstig uit onder andere gezondheidszorg, onderwijs, overheid, bedrijfsleven en ook particulieren op persoonlijke titel. Overigens niet altijd met het doel om praktiserend mediator te worden, maar bijvoorbeeld ook om attitude en vaardigheden te implementeren in de dagelijkse werkzaamheden en/of met het oog op persoonlijke ontwikkeling.
 • ‘Beroeps’mediators
  Op dit moment staan er meer dan 3000 Registermediators ingeschreven bij de Mediationfederatie Nederland (MfN). Mediation is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij en wordt steeds vaker een alternatief voor juridische procedures. Dat is een proces dat expliciet door rechtbanken wordt bevorderd: eerst mediation proberen voordat er (verder) geprocedeerd wordt. We zien deze ontwikkeling bij vrijwel alle rechtsgebieden: bij echtscheiding en overige familiezaken, arbeidszaken, verzekeringskwesties, huurrecht, bestuursrecht (vooral overheid-burger), medezeggenschap etc. We zien dat ook in onze eigen praktijk. Merlijn beschikt over een netwerk van circa 100 gespecialiseerde mediators, verspreid over het land.
 • Conclusie beroepsperspectief mediator
  Kortom: er zijn volop kansen voor startende mediators. In loondienst (het aantal mediationkantoren groeit gestaag) of als zelfstandig ondernemer. Specialisatie, netwerken en ondernemerszin zijn daarbij sleutelwoorden. Er zijn veel nuttige netwerken zoals de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMV), diverse werk- en regiogroepen en verenigingen in de verschillende specialisaties, waarbinnen de mediator zijn netwerk, kennis en ervaring kan uitbreiden.

Wat is er mogelijk bij Merlijn? Bekijk partners in opleiding.

Waarom de basisopleiding mediation bij Merlijn volgen?

De training

 1. Is qua opbouw gemakkelijk te volgen: de chronologie van het proces is de rode draad
 2. Merlijn B.V. is een van de oudste opleidingsinstituten (1996). Het behoort tot de “founding fathers” van het vakgebied.
 3. Beoordeeld met een GOED (hoogste kwalificatie) tijdens de audit namens de MfN/SKM. Lees meer.
 4. Heeft een hoog praktijkgehalte: pragmatische behandeling van de theorie, afgewisseld met praktijkvoorbeelden en herkenbare rollenspellen.
 5. Stimuleert de deelnemers om een eigen stijl als mediator te ontwikkelen: u kunt alleen goed functioneren als u authentiek bent
 6. Vraagt naast het aanleren van vaardigheden veel aandacht voor attitude, waarbij de autonomie van partijen centraal staat: u leert om het probleem bij partijen te laten en het probleemoplossend vermogen van partijen te stimuleren [1]
 7. Gaat alleen maar over mediation: er worden geen nodeloze zijwegen bewandeld
 8. Is al bijna 25 jaar constant geactualiseerd en verbeterd
 9. Ligt aan de basis van een hoog slagingspercentage bij de MfN examens
 10. Is flexibel en heeft diverse tempo’s en data (waardoor er ook de mogelijkheid bestaat tot inhalen)
 11. Heeft een uitstekende prijs / kwaliteitverhouding
 12. Heeft al bij meer dan 3000 mediators tot basis voor hun vakmanschap gediend
 13. Vindt plaats op inspirerende locaties in Kastelen door het hele land
 14. Wordt maandelijks gestart en gaat ook bijna altijd door

Meer lezen over o.a. onze trainers, nascholingsaanbod en een filmpje met oud cursisten.

Lees de volledige blog

Zijn er gratis voorlichtingsdagen?

Iedere maand kunt u als onze gast deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst in een van de Kastelen én via online bijeenkomsten. U kunt hier dan al uw vragen over de basisopleiding, eventuele vervolgopleidingen en vragen over het vak Mediator stellen.

U kunt zich via de website hiervoor inschrijven.

Wat zijn de vereisten om MfN Register mediator te worden?

De MfN basis opleiding mediation bestaat uit twee delen:

 • > De basisopleiding mediation, 3 blokken van 2 dagen
 • > Het MfN registratieblok, 1 blok van 2 dagen
 • Na de 6-daagse basis mediation opleiding volgt het tweedaagse MfN registratieblok. We raden aan dit MfN registratieblok binnen een jaar na de basis mediation opleiding te hebben afgerond. In dit blok staat de praktijk van het mediator worden centraal (waaronder juridische aspecten en het opzetten van een eigen praktijk). Verder wordt er geoefend met meerpartijen mediation en worden de deelnemers voorbereid op de kennistoets en het assessment. Houd u er rekening mee dat de kennistoets een behoorlijke mate van zelfstudie vergt: zo’n 40 studie-uren. U kunt de datum van uw kennistoets zelf uitzoeken via de website van bureau Intop: www.mediationtoets.nl.

Merlijn biedt nog drie extra voorbereidingsmodules op de examens bij het examenbureau van de MfN (INTOP):

 1. Focus op assessment (2 dagen met trainers die tevens Instituut assessor zijn bij INTOP)
 2. Dvd assessment (1 dag met ‘echte’ Intop-acteurs/trainers bij Merlijn thuis)
 3. Oefendag Examenvragen MfN (1 dag oefenen theorie examen vragen MfN)
 1. Toelichting op de 2-daagse Focus op Assessment (optioneel)
  Deze dagen gaan we competentiegericht trainen. We willen de mediation vaardigheden op een zodanig niveau brengen dat onze beginnende mediators met vertrouwen het assessment in kunnen gaan. Ook degenen die een video-assessment willen doen kunnen van de training profijt hebben, omdat hun video wordt beoordeeld als een opname van een live-assessment.
  Na afloop van de training (op de 2e dag ervan of op afspraak binnen 1 week daarna) krijgt iedere deelnemer een concreet persoonlijk antwoord op de vraag of hij/zij gereed is voor het assessment alsmede tips voor op welke punten hij/zij nog nadere oefening behoeft.
 2. Toelichting op 1-daagse Dvd assessment (optioneel)
  Op deze DVD – dag komen er twee trainers om u te helpen. Zij weten uit lange ervaring precies wat er nodig is. Het zijn ervaren acteurs, die al langer voor het Intop assessment werken. ‘s Morgens wordt er geoefend en in de middag nemen we de DVD op.
 3. Toelichting op 1-daagse Oefendag examenvragen MfN (optioneel)
  Om als MfN Registermediator ingeschreven te worden is het o.a. vereist het theorie-examen, de zgn. toets, met succes te hebben afgelegd. Deze training biedt steun bij de voorbereiding op dat examen. De training is een vervolg op de 8-daagse Basisopleiding tot MfN Mediator van Merlijn, maar staat ook open voor deelnemers van andere opleidingsinstituten.

Doelgroep Basisopleiding tot Mediator: de deelnemers aan de opleidingen mediation van Merlijn komen uit diverse disciplines en hebben diverse achtergronden; dat geeft de opleiding tot mediator een extra boeiende dimensie. We zien o.a.:

 1. leidinggevenden, beleidsprofessionals, personeelsfunctionarissen, klachtbehandelaars en vertrouwenspersonen;
 2. advocaten, notarissen, accountants, organisatieadviseurs en bedrijfsjuristen;
 3. professionals die mediation aan hun praktijk willen toevoegen;
 4. (aankomend) ondernemers, die een eigen mediationpraktijk willen starten.
Wat betekenen MfN en INTOP voor mediators?

Wat is de MfN?

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) (voorheen het Nederlands Mediation Instituut – NMI ) ziet toe op de kwaliteit van de Mediation praktijk in ons land. De MfN is een onafhankelijke organisatie met een bestuur en een bureau. Het bureau heeft een beleidsafdeling en een afdeling voor uitvoerende taken. Het bestuur stelt het beleid vast en zorgt voor maatschappelijke acceptatie van de organisatie en haar doelstellingen. De dagelijkse leiding van de stichting en het bureau berust bij een algemeen directeur. Samen zorgen zij voor het beleid en de uitvoering daarvan. Denk bijvoorbeeld aan de registratie van PE-punten, ondersteuning voor klachten en tuchtrechtspraak en de uitgave van het Tijdschrift Conflicthantering. Voor de MfN is er maar één soort mediator: de MfN register mediator.

Een MfN registermediator voldoet aan de volgende eisen:

 • U hebt een MfN erkende basisopleiding mediation gevolgd
 • U hebt de kennistoets met goed gevolg afgelegd
 • U hebt uw vaardigheden aangetoond d.m.v. een assessment

Merlijn verzorgt de aanmelding bij de MfN na het volgen van de basisopleiding en het MfN registratieblok.  De MfN zal u vervolgens melden dat u de kennistoets en de vaardighedentoets met succes moet doorlopen om in het register te komen.

Examenkosten en eisen MfN:

Om MfN registermediator te kunnen worden moet u een erkende mediation opleiding doen van minimaal 8 dagen. De Basisopleiding van 6 dagen en de vervolgopleiding: het MfN registratieblok van 2 dagen. Naast het vereiste van een erkende mediation opleiding worden er twee toetsen afgenomen bij een onafhankelijk examenbureau, Intop. Het betreft:

 1. de kennistoets
 2. de vaardighedentoets (assessment) live of via een dvd opname

Examenkosten MfN bij Intop:

De examenkosten zijn niet inbegrepen in onze prijzen. Zie hiervoor www.mediationtoets.nl, de site van Intop.

Onderhoudseisen MfN:

Daarbij is het slagen voor de kennistoets voorwaarde om het assessment te kunnen doen. Verder worden er aan de MfN registermediator “onderhoudseisen” gesteld, steeds gerekend en beoordeeld over drie jaar:

 • minimaal 9 mediations met een minimaal aantal contacturen van 36 uur (aantoonbaar)
 • minimaal 2 mediations per jaar met een minimaal aantal contacturen van 8 uur
 • van de 9 mediations zijn er minimaal 3 met een schriftelijke overeenkomst afgerond
 • van de 9 mediations zijn er maximaal 3 mediations in die 3 jaar co-mediations
 • 48 PE (8 opleidingsdagen) punten met een verplichting tot intervisie zoals beschreven in het PE reglement
 • deelname aan een 3 jaarlijks kwaliteit bevorderend instrument (peer review)

Data & Locaties

Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner

Heeft u al eerder een Merlijn-opleiding gevolgd? Dan ontvangt u altijd 10% korting op ons gehele trainingsaanbod!

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Château Marquette nabij Amsterdam (NH)

Heemskerk
Gaat gegarandeerd door

Château Marquette nabij Amsterdam (NH)

Château Marquette in Heemskerk, nabij Alkmaar, Haarlem en Amsterdam, omgeven door prachtige natuur en de duinen. Tussen Heemskerk en de duinen ligt het landgoed van Château Marquette als een oase van rust. Een château zoals in een sprookje: een lange oprijlaan, een slotgracht, een poort en een toren. Chateau Marquette is zowel per auto als met het openbaar vervoer eenvoudig te bereiken. Zo kun je je terugtrekken in een landelijke omgeving, terwijl je toch binnen [...]
Lees meer

Landgoed Huize Bergen te Vught - nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Vught
Volgeboekt


Deze training is volgeboekt.
U kunt zich niet meer inschrijven voor deze training.

Landgoed Huize Bergen te Vught - nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Landgoed Huize Bergen ligt verscholen in een prachtig park met eeuwenoude bomen. Hier, op een steenworp afstand van ‘s-Hertogenbosch, vindt u alles om een bijeenkomst onvergetelijk te maken: rijk gedecoreerde stijlkamers, authentieke details, een warm welkom en gastronomische specialiteiten.

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

Putten
Gaat gegarandeerd door

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

De naam Vaenborch, Vanenburg, wordt voor het eerst genoemd in 1389. Het betreft een kasteel van waaruit een leenman de landgoederen van een verder gelegen klooster beheerde. Het kasteel bestond al langer onder de naam: “gut tho Nulde”, het landgoed te Nulde. Het landgoed is in diverse handen geweest. In 1664 is het helemaal herbouwd. Een gedenksteen met het jaar 1665 is nog te vinden in het huidige landhuis. Dit stamt uit 1868. Het gebouw [...]
Lees meer

Kasteel van Rhoon nabij Rotterdam (ZH)

Kasteel van Rhoon nabij Rotterdam (ZH)

Al sinds 1199 is er sprake van een versterkt stenen bouwwerk in Rhoon, dat “plaats waar een bos is gerooid” betekent. De Elizabethsvloed vaagt in 14 21 de gebouwen weg, maar in 1433 ontstaat er toch weer een kasteel. Dat kasteel is nog al eens voorwerp van strijd, plundering en brandstichting, maar steeds wordt het weer opgebouwd. In 1830 wordt het gemoderniseerd door de nieuwe eigenaar, de Rotterdamse havenbaron Van Hoboken. In de oorlog komt [...]
Lees meer

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Al in de elfde eeuw was hier sprake van een burcht met aarden wallen. Later in de Middeleeuwen werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk was in de 80 jarige oorlog net zo’n vrijwel onneembare vesting als de stad Den Bosch. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Pas in 1629, het jaar van de inname van Den Bosch, slaagde [...]
Lees meer

Kasteel Kerckebosch nabij Utrecht (UT)

Gaat gegarandeerd door

Kasteel Kerckebosch nabij Utrecht (UT)

Bij een bezoek aan Kasteel Kerckebosch is het leuk om alle verborgen geheimen van het kasteel te ontdekken. Het kasteel is gebouwd in 1911 door jonkheer Egbert Lintelo de Geer op landgoed Kerckebosch. Bij het bouwen van het kasteel werd een uitgebreide collectie antieke gebruiksvoorwerpen en ornamenten gebruikt. Deze zijn afkomstig van gerestaureerde kerken, kloosters en kastelen in de directe omgeving. Jonkheer Lintelo de Geer wist met bevriende antiquairs heel veel bijzondere oude materialen aan [...]
Lees meer

Château Marquette nabij Amsterdam (NH)

Château Marquette nabij Amsterdam (NH)

Château Marquette in Heemskerk, nabij Alkmaar, Haarlem en Amsterdam, omgeven door prachtige natuur en de duinen. Tussen Heemskerk en de duinen ligt het landgoed van Château Marquette als een oase van rust. Een château zoals in een sprookje: een lange oprijlaan, een slotgracht, een poort en een toren. Chateau Marquette is zowel per auto als met het openbaar vervoer eenvoudig te bereiken. Zo kun je je terugtrekken in een landelijke omgeving, terwijl je toch binnen [...]
Lees meer

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

Putten
Gaat gegarandeerd door

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

De naam Vaenborch, Vanenburg, wordt voor het eerst genoemd in 1389. Het betreft een kasteel van waaruit een leenman de landgoederen van een verder gelegen klooster beheerde. Het kasteel bestond al langer onder de naam: “gut tho Nulde”, het landgoed te Nulde. Het landgoed is in diverse handen geweest. In 1664 is het helemaal herbouwd. Een gedenksteen met het jaar 1665 is nog te vinden in het huidige landhuis. Dit stamt uit 1868. Het gebouw [...]
Lees meer

Kasteel Kerckebosch nabij Utrecht (UT)

Kasteel Kerckebosch nabij Utrecht (UT)

Bij een bezoek aan Kasteel Kerckebosch is het leuk om alle verborgen geheimen van het kasteel te ontdekken. Het kasteel is gebouwd in 1911 door jonkheer Egbert Lintelo de Geer op landgoed Kerckebosch. Bij het bouwen van het kasteel werd een uitgebreide collectie antieke gebruiksvoorwerpen en ornamenten gebruikt. Deze zijn afkomstig van gerestaureerde kerken, kloosters en kastelen in de directe omgeving. Jonkheer Lintelo de Geer wist met bevriende antiquairs heel veel bijzondere oude materialen aan [...]
Lees meer

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

De naam Vaenborch, Vanenburg, wordt voor het eerst genoemd in 1389. Het betreft een kasteel van waaruit een leenman de landgoederen van een verder gelegen klooster beheerde. Het kasteel bestond al langer onder de naam: “gut tho Nulde”, het landgoed te Nulde. Het landgoed is in diverse handen geweest. In 1664 is het helemaal herbouwd. Een gedenksteen met het jaar 1665 is nog te vinden in het huidige landhuis. Dit stamt uit 1868. Het gebouw [...]
Lees meer

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Al in de elfde eeuw was hier sprake van een burcht met aarden wallen. Later in de Middeleeuwen werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk was in de 80 jarige oorlog net zo’n vrijwel onneembare vesting als de stad Den Bosch. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Pas in 1629, het jaar van de inname van Den Bosch, slaagde [...]
Lees meer

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

De naam Vaenborch, Vanenburg, wordt voor het eerst genoemd in 1389. Het betreft een kasteel van waaruit een leenman de landgoederen van een verder gelegen klooster beheerde. Het kasteel bestond al langer onder de naam: “gut tho Nulde”, het landgoed te Nulde. Het landgoed is in diverse handen geweest. In 1664 is het helemaal herbouwd. Een gedenksteen met het jaar 1665 is nog te vinden in het huidige landhuis. Dit stamt uit 1868. Het gebouw [...]
Lees meer

Kasteel van Rhoon nabij Rotterdam (ZH)

Kasteel van Rhoon nabij Rotterdam (ZH)

Al sinds 1199 is er sprake van een versterkt stenen bouwwerk in Rhoon, dat “plaats waar een bos is gerooid” betekent. De Elizabethsvloed vaagt in 14 21 de gebouwen weg, maar in 1433 ontstaat er toch weer een kasteel. Dat kasteel is nog al eens voorwerp van strijd, plundering en brandstichting, maar steeds wordt het weer opgebouwd. In 1830 wordt het gemoderniseerd door de nieuwe eigenaar, de Rotterdamse havenbaron Van Hoboken. In de oorlog komt [...]
Lees meer

Kasteel Kerckebosch nabij Utrecht (UT)

Kasteel Kerckebosch nabij Utrecht (UT)

Bij een bezoek aan Kasteel Kerckebosch is het leuk om alle verborgen geheimen van het kasteel te ontdekken. Het kasteel is gebouwd in 1911 door jonkheer Egbert Lintelo de Geer op landgoed Kerckebosch. Bij het bouwen van het kasteel werd een uitgebreide collectie antieke gebruiksvoorwerpen en ornamenten gebruikt. Deze zijn afkomstig van gerestaureerde kerken, kloosters en kastelen in de directe omgeving. Jonkheer Lintelo de Geer wist met bevriende antiquairs heel veel bijzondere oude materialen aan [...]
Lees meer

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Al in de elfde eeuw was hier sprake van een burcht met aarden wallen. Later in de Middeleeuwen werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk was in de 80 jarige oorlog net zo’n vrijwel onneembare vesting als de stad Den Bosch. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Pas in 1629, het jaar van de inname van Den Bosch, slaagde [...]
Lees meer

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

De naam Vaenborch, Vanenburg, wordt voor het eerst genoemd in 1389. Het betreft een kasteel van waaruit een leenman de landgoederen van een verder gelegen klooster beheerde. Het kasteel bestond al langer onder de naam: “gut tho Nulde”, het landgoed te Nulde. Het landgoed is in diverse handen geweest. In 1664 is het helemaal herbouwd. Een gedenksteen met het jaar 1665 is nog te vinden in het huidige landhuis. Dit stamt uit 1868. Het gebouw [...]
Lees meer

Inschrijven