informatiebijeenkomst Basisopleiding tot (MfN) Mediator

Bezoek de (gratis) voorlichting!

( 2 Beoordelingen )

Tijdens deze middag of avond informeren wij u over onze opleiding tot (MfN) Mediator en eventuele verdere specialisaties.

Tijden informatiebijeenkomsten Basisopleiding tot Mediator 2021:
Online platform – dinsdag 19 oktober 2021 19:00-21:00 uur

Te behalen resultaten

 1. Tijdens deze middag of avond informeren wij u over onze opleiding tot (MfN) Mediator
 2. Wij informeren u over eventuele verdere specialisaties zoals arbeid, strafzaken, overheid, gezondheidszorg en familiemediaton. 
 3. Uiteraard worden ook de eisen die de MfN (Mediation Federatie Nederland) stelt aan de MfN Register Mediator nader toegelicht. 
 4. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen aan een van de trainers van Merlijn. 
Training wordt ook online gegeven!
Duur
1 Daagse

Avond, middag en weekenden

De opleiding

informatiebijeenkomst Basisopleiding tot (MfN) Mediator

Locaties van de informatiebijeenkomsten over de opleiding tot Mediator:

Tijden informatiebijeenkomsten Basisopleiding tot Mediator 2021:

 • Kasteel Heeswijk – donderdag 6 mei 2021 19:00 – 21:00
 • Online platform – dinsdag 11 mei 2021 19.00 – 21.00

Veiligheid staat voorop

Bij al onze trainingen nemen wij o.a. 1,5 meter afstand tot elkaar en de algemene hygiënerichtlijn van de RIVM in acht.  Lees meer. 

Online bijeenkomst via een online platform

Bij het inschrijfformulier op de website kunt u bij opmerkingen aangeven dat u liever de bijeenkomst via nader te bepalen online platform volgt. Deze vinden ook geregeld plaats via Google Hangouts, Zoom, Skype, Microsoft Teams en GoToMeeting.

Telefonisch of live spreken mediator/trainer

Het is te allen tijde mogelijk om telefonisch of in een apart gesprek een van onze trainers/mediators te spreken. Zij kunnen u alles vertellen over de inhoud van de opleiding.

Docenten:

Programma

Blok 1 Dag 1 Inleiding mediation / Van voorbereidingsfase tot en met openings- en exploratiefase

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 : ontvangst

10.00 – 10.30 : algemene inleiding :achtergronden en doelen van de training / concept van training / toelichting totale programma / huishoudelijke kwesties

10.30 – 11.45 : kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen middels interview en pitchen

11.45 – 12.00 : pauze

12.00 – 13.00 : inleiding: mediation: o.a. plaatsbepaling / geschiedenis / MfN en exameneisen / voor- en nadelen / mogelijkheden en onmogelijkheden / gedragsregels / ethiek / het fasen-model (rol van de mediator / per fase: taxatie, strategie en techniek / basishouding

13.00 – 14.00 : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.45 : inventariseren leerdoelen cursisten

14.45 – 15.00 : afspraken over de training

15.00 – 15.30 : inleiding: fasering mediationprocedure

15.30 – 15.45 : pauze

15.45 – 16.30 : inleiding: communicatie en conflicten

16.30 – 17.00 : oefening: reflectie op eigen conflicten

17.00 – 17.30 : inleiding: escalatie – ladder: de dimensies inhoud en relatie

17.30 – 18.00 : snack

Avondprogramma

18.00 – 18.30 : inleiding: openingsfase (te behandelen onderdelen / bijzondere aandachtspunten / do’s and dont’s)

18.30 – 19.45 : oefening: openingsfase (plus debriefing, feedback en dvd)

19.45 – 20.00 : afronding 

Dag 2

Ochtendprogramma

09.00 – 09.30 : ochtendprogramma en leerdoelen van de ochtend

09.30 – 10.45 : inleiding: exploratiefase en technieken: aandachtgevend gedrag / actief luisteren / reflecties op inhoud en gevoel (valkuilen bij gevoelsreflecties)

10.45 – 11.00 : pauze

11.00 – 13.00 : oefening: openingsfase en exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 : lunch

Middagprogramma

14.00 – 16.30 : oefening: tweede sessie exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

16.30 – 17.00 : indeling intervisiegroepen / evaluatie blok 1 / huiswerk voorbereiding blok 2

17.00 Merlijn borrel

Blok 2 Dag 3 De persoon van de mediator / Van informatiefase tot en met belangenfase

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 : ontvangst

10.00 – 10.30 : welkom / terugblik op blok 1 / bespreking programma blok 2 / inventarisatie persoonlijke ervaringen intervisie / huiswerkbespreking

10.30 – 11.30 : inleiding: de persoon van de mediator en de basishouding van een mediator Assessment-instrument/ Thomas – Killmantest kernkwadranten: theorie en oefening

11.30 – 11.45 : pauze

11.45 – 12.45 : oefening kernkwadranten maken

12.45 – 13.45 : lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.00 : oefening exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

15.00 – 15.15 : pauze

15.15 – 15.45 : inleiding: draai- en categorisatiefase (belangenfase): van standpunten naar belangen / het categoriseren van belangen / het creëren van een onderhandelingsagenda

15.45 – 16.15 : oefening weekendritueel

16.15 – 17.00 : film (van de nestor van de Nederlandse mediators Donald MacGillavry) plus nabespreking oefening: exploratiefase t/m belangenfase film

17.00 – 17.30 : snack

Avondprogramma

17.30 – 18.00 : verdieping exploratiefase

18.00 – 19.15 : oefening (plus debriefing, feedback en dvd)

19.15 – 19.50 : exploratiefase en draai- en categorisatiefase

19.50 – 20.00 : afronding

Dag 4

Ochtendprogramma

09.00 – 09.30 : korte terugblik / vragen / kennismaken met trainer

09.30 – 10.15 : inleiding: verankeringsverslag & tussentijdse verslagen

10.15 – 11.15 : inleiding: emoties: verschijningsvormen en oorzaken / verwerkingsprocessen geplaatst in de fasering/ emoties van partijen & mediator / weerstanden en impasses / strategie en technieken

11.15 – 11.30 : pauze

11.30 – 12.30 : oefening (plus debriefing, feedback en dvd) Film van een van de grondleggers Larry Fong plus nabespreking

12.30 – 13.30 : lunch

Middagprogramma

13.30 – 14.30 : Film van een van de grondleggers Larry Fong plus nabespreking

14.30 – 15.00 : Oefening (emoties)

15.00 – 15.15 : pauze

15.15 – 16.30 : Voortzetting oefening (emoties)

16.30 – 17.00 : afronden / voorbereiding blok 3 / evaluatie blok 2

17.00 Merlijn borrel

Blok 3 Dag 5 Onderhandelingsfase en afrondingsfase / ethiek / integratie-oefening

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 : ontvangst

10.00 – 10.30 : terugblik op blok 2 / bespreking programma blok 3 / inventarisatie persoonlijke ervaringen intervisie / huiswerkbespreking

10.30 – 11.00 : verdieping draai- en categorisatiefase (oogsten van belangen)

11.00 – 11.15 : pauze

11.15 – 13.00 : oefening (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 : inleiding caucus en co-mediation

14.30 – 15.30 : oefening: caucus (plus debriefing, feedback en dvd)

15.30 – 15.45 : pauze

15.45 – 16.30 : oefening voorbereidingsfase (telefonische intake)

16.30 – 17.15 : inleiding voorbereidingsfase

17.15 – 17.45 : snack

Avondprogramma

17.45 – 19.50 : inleiding, oefening en discussie mediator & ethiek & gedragsregels, macht & invloed

19.50 – 20.00 : afronding

Dag 6

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 : korte terugblik / vragen

09.15 – 09.45 : inleiding onderhandelen

09.45 – 10.30 : inleiding rol mediator in optie- en onderhandelingsfase

10.30 – 10.45 : pauze

10.45 – 11.45 : oefening optiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

11.45 – 12.15 : Inleiding associatieve technieken

12.15 – 13.00 : oefening associatieve technieken (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 : Samenvatting training a.h.v. Merlijn-vlieger en assessment instrument

14.30 – 15.15 : integratie oefening

15.15 – 15:30 : pauze

15.30 – 16:00 : voorzetting integratie oefening

16.00 – 17.00 : bespreking verdere mogelijkheden: thema- / terugkomdagen / proefbemiddelingen / supervisie en consultatie / voorbereiding op de theoretische en praktische examens van het MfN (blok IV) / evaluatie

17.00 – een extra feestelijke Merlijn borrel

Voor wie?

informatiebijeenkomst Basisopleiding tot (MfN) Mediator wordt onder meer gevolgd door:

 • Zou u graag precies willen of deze bijeenkomst over de opleiding tot Mediator aan uw professionele performance en kennis wat toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Klantervaringen

Lees hieronder de ervaringen!

Deze training scoort een 8.5 / 10 op basis van 2 beoordelingen
 • Marko
   
  De informatie over het vak van Mediator was volledig, goed geillustreerd met voorbeelden en sprekend. Ook was helder wat er van cursisten verwacht wordt wanneer besloten wordt de opleiding te [...] Lees meer
 • Tom
   
  Er waren slechts 3 kandidaten aanwezig waardoor de informatieavond goed op de persoonlijke verwachtingen kon tegemoetkomen. Zeer professionele en kundige docent.

Data & Locaties

informatiebijeenkomst Basisopleiding tot (MfN) Mediator

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Online Leeromgeving

Virtual
Gaat gegarandeerd door

Online Leeromgeving

Wij werken op verschillende online leeromgevingen. Mocht u hierover vragen hebben willen wij u vragen contact op te nemen met het secretariaat via 073-5323582.

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Al in de elfde eeuw was hier sprake van een burcht met aarden wallen. Later in de Middeleeuwen werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk was in de 80 jarige oorlog net zo’n vrijwel onneembare vesting als de stad Den Bosch. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Pas in 1629, het jaar van de inname van Den Bosch, slaagde [...]
Lees meer

Online Leeromgeving

Online Leeromgeving

Wij werken op verschillende online leeromgevingen. Mocht u hierover vragen hebben willen wij u vragen contact op te nemen met het secretariaat via 073-5323582.

Online Leeromgeving

Online Leeromgeving

Wij werken op verschillende online leeromgevingen. Mocht u hierover vragen hebben willen wij u vragen contact op te nemen met het secretariaat via 073-5323582.