Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner – Week variant

Let wel: dit betreft een snelle variant. In één week mediator!

( 12 Beoordelingen )

Let wel: dit betreft een snelle-variant. In één week mediator!
In 6 dagen verwerft u de basisvaardigheden en technieken voor dit boeiende vak: Mediator. Daarna zijn er volop mogelijkheden voor verdere verdieping en aanscherping van uw deskundigheid als mediator.

Te behalen resultaten

 1. je kunt professioneel bemiddelen op het kennis- en vaardigheidsniveau dat het MFN (voorheen het NMI) vereist;
 2. je beschikt over een basishouding waardoor je door partijen wordt aanvaard als bemiddelaar;
 3. je beheerst onderhandelingsprocessen en –technieken en kunt deze aansturen;
 4. je bent in staat partijen te bewegen aanvaardbare oplossingen te zoeken;
 5. het trainingsniveau ligt op HBO+ werk- en denkniveau of door ervaring verkregen.
Kosten
€3.250,-

BTW nihil

+ accommodatie v.a.€990,-
+ lesmateriaal v.a.€85,-

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
6 Daagse

In één week

punten
45 NOBCO PE-uren
42 PO NOVA op aanvraag
42 PO NEVOA op aanvraag
43 Bureau WBTV
Punten op aanvraag
Punten op aanvraag

De opleiding

Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner - Week variant

Let wel: dit betreft een snelle-variant. In één week mediator! Bekijk hier alle doordeweekse opleidingen tot mediator.

Mediation is een uitermate intrigerend, veelzijdig en uitdagend vak. Een vak dat intensief van A tot Z geleerd en geoefend moet worden. De bijbehorende technieken worden constant aangescherpt, gecontroleerd en vernieuwd. Mediation heeft ons hart en dat is terug te vinden in al onze trainingen, van de basisopleiding tot de vele verdiepingstrainingen.

De training bestaat naar keuze uit 6, 8 of 10 dagen, in een ‘snelle’, een wat kalmere variant (een blok van 2 dagen per maand), een ‘weekendtraining’ & in één week. De training behandelt het mediationproces in chronologische volgorde vanuit de optiek van de mediator. Elke fase van het proces wordt grondig geoefend en theorie wordt steeds gevolgd door training. Zo groeit de deelnemer steeds meer naar het mediatorschap en naar de bijbehorende basishouding.

Uniek aan de Merlijn opleiding:

 • al meer dan 25 jaar geaccrediteerd en constant geactualiseerd en verbeterd
 • Merlijn is een van de oudste opleidingsinstituten (1996). Het behoort tot de “founding fathers” van het vakgebied.
 • hoog slaginspercentage bij de MfN Examens
 • vindt plaats op inspirerende locaties
 • wordt maandelijks gestart en gaat ook bijna altijd door!
 • Lees meer in de blog 'waarom bij Merlijn de mediation opleiding volgen'

Gratis informatiebijeenkomst

Een aantal keren per jaar kunt u als onze gast deelnemen aan een gratis informatiebijeenkomst. U kunt hier dan al uw vragen over de opleiding kwijt, kennismaken met ons opleidingsinstituut en onze trainer(s) ontmoeten. Inschrijven.

Studiebelasting

Bij de 6-daagse is de studiebelasting vastgesteld op 54 uur. Denk hierbij aan o.a. huiswerk en intervisie.

Eisen om MfN-Registermediator te worden

Om MfN-Registermediator te worden, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 1. Een MfN erkende Basisopleiding tot mediator (bij Merlijn is dat de 6-daagse basisopleiding gevolgd door het MfN-registratieblok)
 2. Theorie-examen (bij een onafhankelijk examenbureau Intop)
 3. Assessment (bij een onafhankelijk examenbureau Intop)
 4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Lesmateriaal

We publiceren eventuele informatie over het benodigde lesmateriaal op onze website, zodat u een volledig beeld krijgt van de totale kosten. We gaan er echter vanuit dat u zelf verantwoordelijk bent voor de aanschaf van het lesmateriaal, waarbij u ook de mogelijkheid heeft om te kiezen voor bijvoorbeeld e-books.

Docenten:

Programma

Dag 1 Inleiding mediation / voorbereidingsfase en openingsfase

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : ontvangst

10.00 – 10.30 uur : algemene inleiding :achtergronden en doelen van de training / concept van training / toelichting totale programma / huishoudelijke kwesties

10.30 – 11.45 uur : kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen middels interview en pitchen

11.45 – 12.00 uur : pauze

12.00 – 13.00 uur : inleiding: mediation: o.a. plaatsbepaling / geschiedenis / MfN en exameneisen / voor- en nadelen / mogelijkheden en onmogelijkheden / gedragsregels / ethiek / het fasen-model (rol van de mediator / per fase: taxatie, strategie en techniek / basishouding

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.45 uur : inventariseren leerdoelen cursisten

14.45 – 15.00 uur : afspraken over de training

15.00 – 15.30 uur : inleiding: fasering mediationprocedure

15.30 – 15.45 uur : pauze

15.45 – 16.30 uur : inleiding: communicatie en conflicten

16.30 – 17.00 uur : oefening: exploreren eigen conflicten

17.00 – 17.30 uur : inleiding: escalatie – ladder: de dimensies inhoud en relatie

17.30 – 17.45 uur : pauze

Avondprogramma

17.45 – 18.15 uur : inleiding: openingsfase (te behandelen onderdelen / bijzondere aandachtspunten / do’s and dont’s)

18.15 – 18.45 uur : oefening: openingsfase (plus debriefing, feedback en dvd)

18.45 – 19.00 uur : afronding en evaluatie

19.15 – diner

Dag 2 Persoon van de mediator / exploratiefase

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 uur : programma dag 2

09.15 – 10.45 uur : inleiding: exploratiefase en technieken: aandachtgevend gedrag / actief luisteren / reflecties op inhoud en gevoel (valkuilen bij gevoelsreflecties)

10.45 – 11.00 uur : pauze

11.00 – 13.00 uur : oefening: openingsfase en exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 17.00 uur : oefening: tweede sessie exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

17.00 – 17.15 uur : pauze

17.15 – 18.45 uur : kernkwadranten: theorie en oefening

18.45 – 19.00 uur : afronding en evalutie

19.15 – diner

Dag 3 Van informatiefase tot en met belangenfase

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 uur : ontvangst / programma dag 3

09.15 – 10.45 uur : inleiding: de persoon van de mediator en de basishouding van een mediator assessment-instrument / Thomas – Killmantest & aanscherpen leerdoelen

10.45 – 11.00 uur : pauze

11.00 – 12.30 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd)

12.30 – 13.30 uur : lunch

Middagprogramma

13.30 – 15.00 uur : inleiding: draai- en categorisatiefase (belangenfase): van standpunten naar belangen / het categoriseren van belangen / het creëren van een onderhandelingsagenda

15.00 – 15.15 uur : oefening: weekendritueel

15.15 – 15.30 uur : pauze

15.30 – 16.00 uur : oefening: achterhalen belangen in een casuïstiek ingebracht door deelnemers

16.00 – 17.00 uur : film (van de nestor van de Nederlandse mediators Donald MacGillavry) plus nabespreking oefening: exploratiefase t/m belangenfase film

17.00 – 17.15 uur : pauze

Avondprogramma

17.15 – 18.45 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd)

18.45 – 19.00 uur : afronding en evaluatie

19.15 – diner

Dag 4 Emoties / belangenfase

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 uur : programma dag 4

09.15 – 09.45 uur : inleiding: tussentijdse verslagen

09.45 – 10.45 uur : inleiding: emoties: verschijningsvormen en oorzaken / verwerkingsprocessen geplaatst in de fasering/ emoties van partijen & mediator / weerstanden en impasses / strategie en technieken / korte plenaire oefeningen

10.45 – 11.00 uur : pauze

11.00 – 12.30 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd) gevolgd door film van een van de grondleggers Larry Fong plus nabespreking

12.30 – 13.30 uur : lunch

Middagprogramma

13.30 – 14.00 uur : inleiding verdieping oogsten van belangen

14.00 – 15.00 uur : oefening: exploratie -, draai- en categorisatie- fase (plus debriefing, feedback en dvd)

15.00 – 15.15 uur : pauze

15.15 – 15.30 uur : inleiding verdieping draai- en categorisatiesafe

15.30 – 17.00 uur : oefening:exploratie -, draai- en categorisatie- fase (plus debriefing, feedback en dvd)

17.00 – 17.15 uur : pauze

17.15 – 18.45 uur : oefening (plus de briefing, feedback en dvd)

18.45 – 19.00 uur : afronding en evaluatie

19.15 – diner

Dag 5 Caucus, co-mediation, beroepsethiek, omgaan met machtsverschillen

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 uur : programma dag 5

09.15 – 10.45 uur : werken met de Merlijn-vlieger

10.45 – 11.00 uur : pauze

11.00 – 13.00 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur : inleiding caucus en co-mediation

14.30 – 15.30 uur : oefening caucus (plus debriefing, feedback en dvd)

15.30 – 15.45 uur : pauze

15.45 – 16.30 uur : oefening voorbereidingsfase (telefonische intake)

16.30 – 17.15 uur : inleiding voorbereidingsfase

17.15 – 17.45 uur : snack

Avondprogramma

17.30 – 18.00 uur : voorbereidingsfase & openingsfase : de dilemma’s

18.00 – 18.45 uur : discussie: mediator & ethiek & gedragsregels Macht en invloed / rol en positie van de mediator

18.45 – 19.00 uur : afronding en evaluatie

19.15 – diner

Dag 6 Opties en onderhandelen / integratie oefening

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 uur : programma dag 6

09.15 – 09.45 uur : inleiding onderhandelen

09.45 – 10.30 uur : inleiding rol mediator in optie- en onderhandelingsfase

10.30 – 10.45 uur : pauze

10.45 – 11.45 uur : oefening optiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

11.45 – 12.15 uur : Inleiding associatieve technieken

12.15 – 13.00 uur : oefening associatieve technieken (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur : Samenvatting training a.h.v. Merlijn-vlieger en assessment instrument

14.30 – 15.15 uur : integratie oefening

15.15 – 15.30 uur : pauze

15.30 – 16.00 uur : voortzetting integratie oefening

16.00 – 17.00 uur : bespreking verdere mogelijkheden: thema- / terugkomdagen / proefbemiddelingen / supervisie en consultatie / voorbereiding op de Theoretische en praktische examens van het MfN (blok IV) / evaluatie

17.00 – een extra feestelijke Merlijn borrel

Voor wie?

Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner - Week variant wordt onder meer gevolgd door:

 • leidinggevenden, professionals, personeelsfunctionarissen, klachtbehandelaars en vertrouwenspersonen;
 • advocaten(1), notarissen, accountants, organisatieadviseurs en bedrijfsjuristen;
 • professionals die mediation aan hun praktijk willen toevoegen;
 • (aankomend) ondernemers, die een eigen mediationpraktijk willen starten;
 • voor deelname aan deze training is geen specifieke vooropleiding vereist;
 • zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Klantervaringen

Lees hieronder de ervaringen!

Deze training scoort een 8.5 / 10 op basis van 12 beoordelingen
 • Erik
  Zelfstandige professional
  Ik heb ruimschoots kunnen werken aan verbetering van mijn gespreksvaardigheden. Hierbij goede feedback van zowel trainer als cursisten gehad.
 • Charissa
   
  Zelfs meer dan verwacht. Ik vond het een fantastische week. Veel geleerd over het vak mediation en over mijzelf. Veel eye-openers gehad en ook mooi om te zien dat Merlijn een dag aan emoties b [...] Lees meer
 • Sue
  Student
  Ik ging de training in met weinig verwachtingen, omdat ik mij volledig wilde laten verrassen :). En dat is gelukt! Ik heb een hele leuke week gehad in Heemskerk en heb veel geleerd. Zes dagen [...] Lees meer
 • Mona
  Coach
  De training heeft de ontwikkeling gegeven die besproken is bij aanvraag van de offerte. Door de erkende basisopleiding tot Mediator van Merlijn ben ik een beter coach geworden. Dank voor de aa [...] Lees meer
 • Liliane
   
  na 6 dagen goed inzicht in het vak Mediation, door combi van kennis en oefenen in vaardigheden
 • Annemie
   
  Door de training heb ik er vertrouwen in gekregen met mediation aan de slag te kunnen gaan. De manier van trainen heb ik als prettig en professioneel ervaren.
 • Pascal
   
  De trainer was fascinerend, inspirerend en bevlogen. Met een paar kleine aanpassingen (andere camera's, andere syllabus c.a. en andere stoelen) zou mijn beoordeling meteen veel en veel bete [...] Lees meer
 • Eline
   
  Ik heb erg veel geleerd over de praktische kant van mediation. Er was erg veel ruimte voor het stellen van vragen. Erwin gaf goede en heldere uitleg. Ook Roelfina deed het super, leuk om h [...] Lees meer
 • Yvonne
   
  Heb mijn doel bereikt. Heb met heel veel plezier het 1e deel ( 3 blokken) als basis mediator afgerond. Met dank aan onze fantastische groep en zeer professionele trainers. Heerlijk kunnen t [...] Lees meer
 • Michelle
   
  Veel geleerd! Mijn ontwikkelingspunten ontdekt. Veel geoefend. Heldere uiteenzetting van zaken.
 • Edwin
   
  Ik heb een goed beeld gekregen van het vak en welke vaardigheden je voor het functioneren als mediator dient te beheersen. Ik vond de verhouding theorie/oefenen goed gebalanceerd. Erwin en Roe [...] Lees meer
 • Jack
   
  Het was mijn bedoeling om te achterhalen of mediation bij me past en op welke wijze je partijen tot elkaar kunt (proberen te) brengen. De training was zodanig ingericht dat voldoende inzicht w [...] Lees meer

Veelgestelde vragen

Over de mediationopleiding

Waarom zou ik een opleiding mediation volgen?

Wat zijn de essenties van mediation

 • Mediation is een methode om de relatie tussen twee of meer mensen of organisaties te herstellen ofwel op een zorgvuldige manier te beëindigen. Mediation als methode bij herstel van verhoudingen zien we op de werkvloer, binnen teams, binnen samenwerkingsverbanden en bij familiekwesties. Ook bij beëindiging van relaties kan mediation een essentiële rol spelen. Bij echtscheiding. Bij het uit elkaar gaan van werkgever en werknemer. Bij het opsplitsen van maatschappen. Wie zit te wachten op vechtscheidingen, of die nou persoonlijk of zakelijk van aard zijn? Wie kan, als hij eerlijk is, zeggen dat hij daar beter van is geworden?

Wat kan een mediator

De kwaliteiten van de goede mediator laten zich in vier woorden samenvatten. Hij is deskundig, neutraal, zakelijk en doortastend.

 1. Deskundige mediator
  Een mediator kan een conflict “lezen”. Hij is een professionele communicator die weet hoe te handelen in elke fase van een conflict. Hij heeft een stevige theoretische basis opgebouwd en die gekoppeld aan zijn praktijkervaring. De mediator handelt conform het Reglement en de Gedragsregels van de MfN, de Mediators federatie Nederland, voorheen het Nederlands Mediation Instituut. En hij heeft voldoende weet van de juridische aspecten van mediation als methode alsook van de specifieke juridische context waarbinnen een conflict zich afspeelt.
 2. Neutrale mediator
  Neutraliteit is een geesteshouding, een intrinsieke innerlijke houding en een absolute voorwaarde voor het krijgen en behouden van het vertrouwen. Een goede mediator heeft geleerd wat te doen met zijn eigen neutraliteitsbeproevingen. Ook bij mensen die normaliter op zijn “rode knop” drukken.
 3. Balans van de mediator
  De mediator zal met uiterst emotionele situaties en ontboezemingen te maken kunnen krijgen. Het is een kunst om te balanceren tussen zakelijk blijven en meelevend reageren. Tot een constructieve werkrelatie met de cliënten kunnen komen is noodzakelijk. Maar zowel minder als meer dan dat is niet passend en onwenselijk.
 4. Doortastende mediator
  Dat betekent niet dat de mediator haastig zijn cliënten naar een oplossing meeneemt. Het betekent dat de succesvolle mediator ervoor verantwoordelijk is dat in het mediationproces de vaart wordt gehouden. Natuurlijk moeten de cliënten ruimte krijgen voor hun emoties en hun verhaal. Maar zoveel als nodig is. Niet meer en niet minder. Uiteindelijk gaat het om het maken van heldere en haalbare afspraken.

 

Hoe en waar kan hij / zij het geleerde toepassen

 • De mediator hoeft, om profijt te hebben van zijn opleiding, niet perse het hele traject af te maken en als MfN registermediator* een praktijk op te bouwen. Vaak horen we van een groot deel van onze cursistengroepen dat zij de Mediationopleiding beschouwen als het verkrijgen van een extra kwaliteit om hun basisberoep effectiever te kunnen beoefenen. Deze groep is zeer gevarieerd. De groep telt HRM-ers, adviseurs, teamleiders, maatschappelijk werkers, coaches, managers etc. Tenslotte kan ook het thuisfront profiteren van de nieuwverworven kwaliteiten. Dat kon een cursist aan het einde van zijn opleiding tijdens de evaluatie brengen tot de uitspraak: “Enorm bedankt voor de fantastische opleiding, … mede namens mijn vrouw.”

 

* Deze titel is in de plaats gekomen van wat een paar geleden nog NMI gecertificeerde mediator heette. Mogelijk gaat de huidige titel na implementatie van de mediationwetgeving op zijn beurt veranderen in wettelijk registermediator.

Wat leerde ik in de basisopleiding tot mediator?
 • Houding mediator
  Allereerst is er aandacht besteed aan onze eigen houding. Kom ik geloofwaardig en betrouwbaar over. Zullen cliënten op basis van wat ze zien en horen met mij als mediator in zee willen gaan. Als je die vaardigheid verwerft is dat een kracht voor alles in je leven. Voor een mediator is het een voorwaarde om te kunnen functioneren.
 • Slagingskans van een mediation
  Daarna leer je onderscheid te maken tussen zaken die wel en die niet voor mediation in aanmerking komen. Het heeft geen zin om een mediation te starten waarvan je bij voorbaat kunt inschatten dat die kansloos zal zijn. Dat is slecht voor alle partijen en beschadigt het image van mediation.
 • Professioneel bemiddelen
  Dan komen de principes van professioneel bemiddelen en van onderhandelen aan bod. Je leert de theorie; je ziet voorbeeld films en je gaat zelf aan de slag met een casus. Zo leer je de theorie meteen toe te passen in de praktijk. Je doorloopt alle fasen van een mediation proces en begrijpt die in hun samenhang.
 • Standpunten en belangen
  Je leert vooral hoe je partijen door hun vooringenomen standpunten heen kunt laten kijken en hoe je ze hun echte belangen kunt laten zien; van daar uit kun je ze bewegen om aanvaardbare standpunten in te nemen.
 • Eigen positie mediator
  Je leert ook heel duidelijk je eigen positie van mediator te bewaken en niet in een rol als adviseur te vervallen bijvoorbeeld. Je leert op te treden als regisseur en stuurt en leidt het proces tot en met de overeenkomst die gesloten moet worden en op schrift gesteld.
 • Onderhandelen
  Aan het slot van de opleiding beheers je de techniek van onderhandelen op het niveau dat de MfN vereist.

 

Kortom je beschikt dan over de juiste attitude, kennis en vaardigheden om als mediator aan de slag te kunnen gaan.

Wat is nu de groei en plaats van mediation in de samenleving?

Mediation heeft zich inmiddels stevig in de samenleving genesteld. In de media is het normaal geworden om te lezen of te horen dat in moeilijke situaties mediators worden ingezet. Oude verzetshaarden onder vooral rechters en advocaten zijn snel kleiner aan het worden of verdwenen. Mediation is helemaal in. Hieronder wordt toegelicht hoe dat kan.

 • Imago mediation
  Het imago van mediation is de afgelopen decennia gestaag verbeterd. De rechtbanken hebben inmiddels allemaal een mediationbureau ingericht om mediation in rechtbankzaken zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Mediation is niet meer alleen een prachtig vak om te beoefenen maar ook een vak om trots op te zijn.
 • Positief beroepsperspectief mediator
  Het beroepsperspectief voor de mediator is daarom ook sterk verbeterd. Omdat steeds meer mensen, ook al hebben ze een conflict, toch hun zaken middels mediation op een fatsoenlijke manier willen oplossen of afwikkelen. Omdat een gemiddelde mediationprocedure binnen twee a drie bijeenkomsten tot resultaat leidt. Omdat mediation daardoor veel goedkoper is dan gaan procederen: “wie procedeert over een koe betaalt er één toe”. Maar: “wie medieert over een koe, krijgt er een toe.” Als het meezit tenminste.
 • Toepassingsgebieden mediation
  Mediation wordt inmiddels in tal van situaties en levensfasen toegepast. Op de middelbare school kunt u vaak al kennismaken met jonge mediators (peer mediation). Maar ook bij spanningen op de werkvloer, arbeids- en medezeggenschapsconflicten, familieproblemen – denk aan nalatenschappen – en echtscheidingen is mediation de normale conflictoplossingsmethode geworden. Zelfs in strafzaken wordt al enkele jaren zeer succesvol met mediation geëxperimenteerd. Het is ook geen wonder. Nederland vaart wel bij het poldermodel. En dan is in de weerbarstige praktijk mediation een uitstekende tool.
 • Verspreiding gedachtegoed mediation
  De communicatie durven aangaan, de verheldering van de communicatie tussen mensen en het blootleggen van misverstanden die de brandstof waren voor hun conflict, is één van de essenties van mediation. Die essentie wordt nu op vele manieren opgepakt. In de verbetering van de communicatie tussen overheid en burger. Maar ook binnen organisaties heeft kennismaking met mediation ertoe geleid dat ook het management wil gaan beschikken over “mediationtechnieken” en dat meer en meer de zin wordt ingezien van het inrichten van conflictmanagementprocessen waarin het overnemen en implementeren van het gedachtegoed van mediation een minstens zo belangrijke rol speelt als mediation zelf.
 • Overheid en mediation
  De overheid heeft mediation inmiddels op vele manieren omarmd. Op de eerste plaats draagt de overheid ten zeerste bij aan het beroepsperspectief van de mediator. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt mediation voor mensen met een laag inkomen. Het Juridisch Loket verwijst zijn cliënten actief naar mediators. En Rechters verwijzen procederende partijen, ook overheden en bedrijven, steeds vaker naar de mediator. Met name gemeentelijke overheden hebben gehoor gegeven aan initiatieven om dichter bij de burger te aan staan en hun ambtenaren een training “Mediationtechnieken voor de overheid” te geven, hetgeen tot verbluffende resultaten leidde in termen van verminderde aantallen bezwaar- en beroepschriften.
 • Nieuwe wetgeving
  Als de op dit moment klaarliggende wetsvoorstellen van Minister van der Steur wet worden lijkt de kans groot dat de mediator een nog belangrijker rol gaat innemen. Als u straks met uw conflict niet eerst naar de mediator gaat, hebt u daarna bij de rechter wat uit te leggen…
 • Online Mediation
  Lange tijd was de opvatting van de meeste mediators dat het mediationproces onlosmakelijk was gebonden aan de fysieke ontmoeting van de betrokkenen. Door het werk van een aantal pioniers weten we inmiddels beter en staat het buiten kijf dat videomediaton online, afhankelijk van omstandigheden en al dan niet in hybride vorm, zelfs betere resultaten kan opleveren dan alleen met de klassieke aanpak en bovendien dat de methode door de cliënten ook hooglijk wordt gewaardeerd.
  Daarnaast is het in tijden van corona handig om voorbereid te zijn. In geval van een lockdown, kan een mediation, met toestemming van partijen, dan gewoon doorgaan.
  Ook in andere gevallen waarbij een persoonlijke ontmoeting (tijdelijk) niet haalbaar is, kan online mediation dé oplossing zijn.
 • Waarom NU mediator worden
  Nu het wetgevingsproces nog niet is afgerond is het traject naar het MfN registermediatorschap overzichtelijk, bewezen en haalbaar. Een mooi moment om in te stappen.
 • Merlijn Mediation
  Merlijn is een van oudste opleiders in en beoefenaars van mediation. Onze 150 mediators hebben een centrale rol in de Merlijn Advies Groep een dochteronderneming van Merlijn.
 • Vacatures bij Merlijn Mediation / Merlijn Advies Groep
  Bij Merlijn Mediation / Merlijn Advies Groep is plaats voor mediationtalenten als stagiaires. Meer informatie? Mail: info@merlijngroep.nl
Mediator worden, wat is het perspectief?

Wat is dé succesformule voor de mediator?

Een veel gestelde en terechte vraag. Want praktiserend MfN Registermediator worden is een hele investering. Dat kost inspanning, tijd en geld.

De methodiek van mediation is van meet af aan een succesformule gebleken. Vanaf begin jaren negentig hebben tienduizenden mensen een al dan niet erkende Mediationopleiding gevolgd bij diverse opleiders. In eerste instantie waren het vooral advocaten en psychologen die hun praktijk wilden uitbreiden met deze nieuwe dienst.

 • Brede doelgroep mediators
  Later werd de doelgroep veel breder: er zijn medewerkers, managers en directeuren opgeleid afkomstig uit onder andere gezondheidszorg, onderwijs, overheid, bedrijfsleven en ook particulieren op persoonlijke titel. Overigens niet altijd met het doel om praktiserend mediator te worden, maar bijvoorbeeld ook om attitude en vaardigheden te implementeren in de dagelijkse werkzaamheden en/of met het oog op persoonlijke ontwikkeling.
 • ‘Beroeps’mediators
  Op dit moment staan er meer dan 3000 Registermediators ingeschreven bij de Mediationfederatie Nederland (MfN). Mediation is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij en wordt steeds vaker een alternatief voor juridische procedures. Dat is een proces dat expliciet door rechtbanken wordt bevorderd: eerst mediation proberen voordat er (verder) geprocedeerd wordt. We zien deze ontwikkeling bij vrijwel alle rechtsgebieden: bij echtscheiding en overige familiezaken, arbeidszaken, verzekeringskwesties, huurrecht, bestuursrecht (vooral overheid-burger), medezeggenschap etc. We zien dat ook in onze eigen praktijk. Merlijn beschikt over een netwerk van circa 100 gespecialiseerde mediators, verspreid over het land.
 • Conclusie beroepsperspectief mediator
  Kortom: er zijn volop kansen voor startende mediators. In loondienst (het aantal mediationkantoren groeit gestaag) of als zelfstandig ondernemer. Specialisatie, netwerken en ondernemerszin zijn daarbij sleutelwoorden. Er zijn veel nuttige netwerken zoals de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMV), diverse werk- en regiogroepen en verenigingen in de verschillende specialisaties, waarbinnen de mediator zijn netwerk, kennis en ervaring kan uitbreiden.

 

Wat is er mogelijk bij Merlijn? Bekijk partners in opleiding.

Waarom de basisopleiding mediation bij Merlijn volgen?

De training

 1. Is qua opbouw gemakkelijk te volgen: de chronologie van het proces is de rode draad
 2. Merlijn B.V. is een van de oudste opleidingsinstituten (1996). Het behoort tot de “founding fathers” van het vakgebied.
 3. Beoordeeld met een GOED (hoogste kwalificatie) tijdens de audit namens de MfN/SKM. Lees meer.
 4. Heeft een hoog praktijkgehalte: pragmatische behandeling van de theorie, afgewisseld met praktijkvoorbeelden en herkenbare rollenspellen.
 5. Stimuleert de deelnemers om een eigen stijl als mediator te ontwikkelen: u kunt alleen goed functioneren als u authentiek bent
 6. Vraagt naast het aanleren van vaardigheden veel aandacht voor attitude, waarbij de autonomie van partijen centraal staat: u leert om het probleem bij partijen te laten en het probleemoplossend vermogen van partijen te stimuleren [1]
 7. Gaat alleen maar over mediation: er worden geen nodeloze zijwegen bewandeld
 8. Is al bijna 25 jaar constant geactualiseerd en verbeterd
 9. Ligt aan de basis van een hoog slagingspercentage bij de MfN examens
 10. Is flexibel en heeft diverse tempo’s en data (waardoor er ook de mogelijkheid bestaat tot inhalen)
 11. Heeft een uitstekende prijs / kwaliteitverhouding
 12. Heeft al bij meer dan 3000 mediators tot basis voor hun vakmanschap gediend
 13. Vindt plaats op inspirerende locaties in Kastelen door het hele land
 14. Wordt maandelijks gestart en gaat ook bijna altijd door

 

Meer lezen over o.a. onze trainers, nascholingsaanbod en een filmpje met oud cursisten.

Lees de volledige blog

Zijn er gratis voorlichtingsdagen?

Iedere maand kunt u als onze gast deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst in een van de Kastelen én via online bijeenkomsten. U kunt hier dan al uw vragen over de basisopleiding, eventuele vervolgopleidingen en vragen over het vak Mediator stellen.

U kunt zich via de website hiervoor inschrijven.

Wat zijn de vereisten om MfN Register mediator te worden?

De MfN basis opleiding mediation bestaat uit twee delen:

 • > De basisopleiding mediation, 3 blokken van 2 dagen
 • > Het MfN registratieblok, 1 blok van 2 dagen
 • Na de 6-daagse basis mediation opleiding volgt het tweedaagse MfN registratieblok. We raden aan dit MfN registratieblok binnen een jaar na de basis mediation opleiding te hebben afgerond. In dit blok staat de praktijk van het mediator worden centraal (waaronder juridische aspecten en het opzetten van een eigen praktijk). Verder wordt er geoefend met meerpartijen mediation en worden de deelnemers voorbereid op de kennistoets en het assessment. Houd u er rekening mee dat de kennistoets een behoorlijke mate van zelfstudie vergt: zo’n 40 studie-uren. U kunt de datum van uw kennistoets zelf uitzoeken via de website van bureau Intop: www.mediationtoets.nl.

 

Merlijn biedt nog drie extra voorbereidingsmodules op de examens bij het examenbureau van de MfN (INTOP):

 1. Focus op assessment (2 dagen met trainers die tevens Instituut assessor zijn bij INTOP)
 2. Dvd assessment (1 dag met ‘echte’ Intop-acteurs/trainers bij Merlijn thuis)
 3. Oefendag Examenvragen MfN (1 dag oefenen theorie examen vragen MfN)

 

 1. Toelichting op de 2-daagse Focus op Assessment (optioneel)
  Deze dagen gaan we competentiegericht trainen. We willen de mediation vaardigheden op een zodanig niveau brengen dat onze beginnende mediators met vertrouwen het assessment in kunnen gaan. Ook degenen die een video-assessment willen doen kunnen van de training profijt hebben, omdat hun video wordt beoordeeld als een opname van een live-assessment.
  Na afloop van de training (op de 2e dag ervan of op afspraak binnen 1 week daarna) krijgt iedere deelnemer een concreet persoonlijk antwoord op de vraag of hij/zij gereed is voor het assessment alsmede tips voor op welke punten hij/zij nog nadere oefening behoeft.
 2. Toelichting op 1-daagse Dvd assessment (optioneel)
  Op deze DVD – dag komen er twee trainers om u te helpen. Zij weten uit lange ervaring precies wat er nodig is. Het zijn ervaren acteurs, die al langer voor het Intop assessment werken. ‘s Morgens wordt er geoefend en in de middag nemen we de DVD op.
 3. Toelichting op 1-daagse Oefendag examenvragen MfN (optioneel)
  Om als MfN Registermediator ingeschreven te worden is het o.a. vereist het theorie-examen, de zgn. toets, met succes te hebben afgelegd. Deze training biedt steun bij de voorbereiding op dat examen. De training is een vervolg op de 8-daagse Basisopleiding tot MfN Mediator van Merlijn, maar staat ook open voor deelnemers van andere opleidingsinstituten.

 

Doelgroep Basisopleiding tot Mediator: de deelnemers aan de opleidingen mediation van Merlijn komen uit diverse disciplines en hebben diverse achtergronden; dat geeft de opleiding tot mediator een extra boeiende dimensie. We zien o.a.:

 1. leidinggevenden, beleidsprofessionals, personeelsfunctionarissen, klachtbehandelaars en vertrouwenspersonen;
 2. advocaten, notarissen, accountants, organisatieadviseurs en bedrijfsjuristen;
 3. professionals die mediation aan hun praktijk willen toevoegen;
 4. (aankomend) ondernemers, die een eigen mediationpraktijk willen starten.
Wat betekenen MfN en INTOP voor mediators?

Wat is de MfN?

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) (voorheen het Nederlands Mediation Instituut – NMI ) ziet toe op de kwaliteit van de Mediation praktijk in ons land. De MfN is een onafhankelijke organisatie met een bestuur en een bureau. Het bureau heeft een beleidsafdeling en een afdeling voor uitvoerende taken. Het bestuur stelt het beleid vast en zorgt voor maatschappelijke acceptatie van de organisatie en haar doelstellingen. De dagelijkse leiding van de stichting en het bureau berust bij een algemeen directeur. Samen zorgen zij voor het beleid en de uitvoering daarvan. Denk bijvoorbeeld aan de registratie van PE-punten, ondersteuning voor klachten en tuchtrechtspraak en de uitgave van het Tijdschrift Conflicthantering. Voor de MfN is er maar één soort mediator: de MfN register mediator.

 

Een MfN registermediator voldoet aan de volgende eisen:

 • U hebt een MfN erkende basisopleiding mediation gevolgd
 • U hebt de kennistoets met goed gevolg afgelegd
 • U hebt uw vaardigheden aangetoond d.m.v. een assessment

 

Merlijn verzorgt de aanmelding bij de MfN na het volgen van de basisopleiding en het MfN registratieblok.  De MfN zal u vervolgens melden dat u de kennistoets en de vaardighedentoets met succes moet doorlopen om in het register te komen.

 

Examenkosten en eisen MfN:

Om MfN registermediator te kunnen worden moet u een erkende mediation opleiding doen van minimaal 8 dagen. De Basisopleiding van 6 dagen en de vervolgopleiding: het MfN registratieblok van 2 dagen. Naast het vereiste van een erkende mediation opleiding worden er twee toetsen afgenomen bij een onafhankelijk examenbureau, Intop. Het betreft:

 1. de kennistoets
 2. de vaardighedentoets (assessment) live of via een dvd opname

 

Examenkosten MfN bij Intop:

De examenkosten zijn niet inbegrepen in onze prijzen. Zie hiervoor www.mediationtoets.nl, de site van Intop.

 

Onderhoudseisen MfN:

Daarbij is het slagen voor de kennistoets voorwaarde om het assessment te kunnen doen. Verder worden er aan de MfN registermediator “onderhoudseisen” gesteld, steeds gerekend en beoordeeld over drie jaar:

 • minimaal 9 mediations met een minimaal aantal contacturen van 36 uur (aantoonbaar)
 • minimaal 2 mediations per jaar met een minimaal aantal contacturen van 8 uur
 • van de 9 mediations zijn er minimaal 3 met een schriftelijke overeenkomst afgerond
 • van de 9 mediations zijn er maximaal 3 mediations in die 3 jaar co-mediations
 • 48 PE (8 opleidingsdagen) punten met een verplichting tot intervisie zoals beschreven in het PE reglement
 • deelname aan een 3 jaarlijks kwaliteit bevorderend instrument (peer review)

 

Data & Locaties

Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner - Week variant

Heeft u al eerder een Merlijn-opleiding gevolgd? Dan ontvangt u altijd 10% korting op ons gehele trainingsaanbod!

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Landgoed Huize Bergen

Vught
Gaat gegarandeerd door

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen ligt verscholen in een prachtig park met eeuwenoude bomen. Hier, op een steenworp afstand van ‘s-Hertogenbosch, vindt u alles om een bijeenkomst onvergetelijk te maken: rijk gedecoreerde stijlkamers, authentieke details, een warm welkom en gastronomische specialiteiten. - Provincie Noord-Brabant -

Inschrijven