Mediator in Hoogeveen

Op zoek naar een mediator uit Hoogeveen?

Stel u wilt een oplossing voor een conflict in Hoogeveen, maar voelt niets voor een kostbaar en langlopend proces bij de rechtbank, dan kunt u in Hoogeveen gebruik maken van mediation met een mediator van Merlijn groep die gespecialiseerd is op het terrein van uw conflict. Merlijn groep beschikt in de regio Hoogeveen over mediators met diverse specialisaties, zodanig dat voor ieder conflict een passende mediator in Hoogeveen te vinden is.

Een echtscheiding vraagt andere kennis en ervaring dan een zakenconflict, of een conflict met een overheid. Mediation in Hoogeveen werkt anders dan een rechtszaak. De mediator in Hoogeveen spreekt met beide partijen in een conflict. Hij zorgt ervoor dat die partijen loskomen van hun emoties en hun echte belangen gaan zien. Partijen komen in een sfeer van bewustwording van waar het echt om gaat. Zo krijgen ze zicht op mogelijkheden om tot een overeenkomst te komen. Beide partijen maken de oplossing als het ware zelf. Dat is acceptabeler dan iets opgelegd krijgen door een rechter. Na mediation in Hoogeveen houden partijen zich veel beter aan gemaakte afspraken.

Mediation in Hoogeveen

In Hoogeveen groeit mediation. Dat is ook landelijk zo. De goede resultaten die gecertificeerde mediators met mediation behalen spelen daar een rol in. Rechters durven daardoor mediation aan te bevelen als alternatief voor een juridisch proces. Zij wijzen dan wel op de gecertificeerde mediators. Mediators die dus voldaan hebben aan de kwaliteitseisen die voor certificering gesteld zijn. De aanpak van de mediator in Hoogeveen is informeel en persoonlijk; dat spreekt mensen meer aan dan de officiële gang van zaken voor de rechter. Mediation in Hoogeveen gaat sneller, is aanzienlijk minder duur en er komt een gezamenlijk gedragen oplossing.

In de praktijk van mediation in Hoogeveen

Het meest voorkomend in Hoogeveen is familie mediation met echtscheiding als thema. Daarna zien we een groei van arbeidsmediation in gevallen waar ontslag aan de orde is. Onze mediators in de regio Hoogeveen zijn ook betrokken bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid als partij en bij andere familiale problemen, erfeniskwesties bijvoorbeeld. Merlijn mediators in Hoogeveen zijn gespecialiseerd op deze terreinen. In een mediation krijgen gevoelige kwesties, zoals een omgangsregeling met kinderen na een scheiding, veel meer aandacht dan bij een rechterlijke uitspraak. De afspraken worden na een mediation in Hoogeveen ook beter nagekomen. Ontslagzaken voor de rechter leiden altijd tot schade voor beide partijen. Het is vaak een slopend gevecht, waarvan de uitslag in feite vaststaat, maar waar partijen veel extra schade bij oplopen. De gespecialiseerde arbeidsmediator in Hoogeveen kent ook alle regels en mogelijkheden rond ontslag. Die kan met partijen aan tafel zaken in redelijkheid regelen zonder de stress van een rechtsgang.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Merlijn Advies Groep mediators in Hoogeveen e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan