Mediator in Rosmalen

Op zoek naar een mediator uit Rosmalen?

Rosmalen maakt weliswaar deel uit van de gemeente ’s-Hertogenbosch, maar heeft beslist een eigen identiteit. Ook in Rosmalen komen conflicten voor, zoals overal in Nederland. De trend is nu om alvorens een advocaat in de arm te nemen, te overwegen of mediation in Rosmalen een optie zou zijn. Daarmee vermijdt u een lange en kostbare gang naar de rechtbank, waarbij het nog lang niet zeker is of de uitspraak van de rechter in de regio Rosmalen voor u wel gunstig of tenminste bevredigend zal zijn. Diezelfde rechter geeft trouwens zelf de aanbeveling eerst te kijken naar de mogelijkheid van mediation in Rosmalen alvorens te beginnen aan een procedure.

Mediation in Rosmalen is er in verschillende soorten: Familie mediation, arbeidsmediation en zakelijke mediation zijn bijvoorbeeld drie typen mediation in Rosmalen waar specifiek opgeleide mediators voor te vinden zijn. Bij familie mediation in Rosmalen denken we vooral aan echtscheidingen of erfeniskwesties. Arbeidsmediation kan een belangrijke rol spelen bij ontslag. Bij zakelijke mediation kunnen vrijwel alle zakelijke conflicten aan de orde komen, van klachten over leveringen tot wrijvingen bij voorgenomen fusies. Een aantal mediators in Rosmalen is ook specifiek geschoold in conflicten met een overheid.

Het werk van de mediator in Rosmalen

Een mediator in Rosmalen werkt niet als een advocaat. De advocaat verdedigt één partij in een conflict. De mediator in Rosmalen gaat aan de slag met beide “conflictpartners”. Overigens zijn er heel wat advocatenkantoren, waar advocaten werken die tevens opgeleid zijn tot mediator. Bij mediation in Rosmalen spreekt de mediator met beide partijen. Hij gaat met de personen of instanties, die dan toch ook door personen vertegenwoordigd zijn, aan de slag om de kern van het conflict te achterhalen en de echte belangen helder te krijgen. In dat proces van vragen stellen en bijzaken “doorprikken” komen opties voor een overeenkomst boven tafel. De mediator in Rosmalen helpt om uit die opties een akkoord te laten ontstaan. Zo’n akkoord is door conflictpartners in Rosmalen zelf tot stand gebracht; de mediator heeft een regie rol daarin. Zo’n akkoord wordt veel beter ten uitvoering gebracht dan een uitspraak die je opgelegd krijgt en waarmee je het misschien maar half eens bent. Voor heel veel conflicten is dat een zegen. Een uitkomst door een rechterlijke uitspraak, die vervolgens niet wordt uitgevoerd of waaraan men zich niet houdt, zorgt voor een eindeloze reeks nieuwe conflicten. Bij echtscheidingen zie je dat en ook bij afspraken over een ontslagregeling gaat nogal eens iets mis. Met de inzet van mediation in Rosmalen is dat risico aanmerkelijk lager.

In Rosmalen mediation

Partijen in Rosmalen besluiten gebruik te maken van mediation, maar wie benadert een mediator en hoe zorgen we ervoor dat die voor beide partijen acceptabel is. Het meest objectieve is wellicht een grote organisatie van mediators te benaderen. Zij analyseren uw vraag en doen een voordracht voor een mediator in Rosmalen die geschikt is voor dit conflict. Beide partijen staan dan gelijk. Als ze het eens zijn met de voordracht. Kan de mediation in Rosmalen van start gaan.

Merlijn Groep is zo’n grote, gerenommeerde organisatie van mediators. Er zijn 150 mediators bij aangesloten, allen goed opgeleid, ervaren en gespecialiseerd op één of meer terreinen. Daar zitten zeker passende mediators voor een mediation in Rosmalen bij.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Merlijn Advies Groep mediators in Rosmalen e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan