Mediator in Gouda

Op zoek naar een mediator in Gouda?

In Gouda vindt u de gecertificeerde en gespecialiseerde mediators van Merlijn groep. Mediation speelt op heel verschillende terreinen. De techniek van mediation is als zodanig universeel, maar het onderwerp kan dermate verschillen dat een gespecialiseerde mediator noodzaak is.

Een conflict over pensioen is iets anders dan een conflict over een erfenis of over een fusie of overname. Onze mediators in Gouda kunnen alle soorten geschillen aan. Mediation in Gouda is iets anders dan procederen voor de rechtbank in Gouda. De mediator in Gouda vertegenwoordigt niet één partij maar spreekt met beide partijen en laat die zich bewust worden van wat hun echte belangen zijn, zonder de emoties en de standpunten die al vooraf waren ingenomen. In dit proces van bewustwording komt het inzicht in de elementen die tot een overeenkomst kunnen leiden. Bij een juridisch proces zal een advocaat het belang van zijn cliënt zoveel mogelijk naar voren brengen, waardoor het conflict eerder scherper wordt. Het vonnis van de rechter maakt dan in feite geen einde aan het conflict. Aan de oplossingen, die de mediator in Gouda tot stand brengt, hebben partijen zelf bijgedragen; dat geeft een meer blijvend effect.

Mediation in Gouda

Bij de rechtbank in Gouda wijst men op mediation als mogelijkheid om een conflict in Gouda te beslechten. Liever een mediation dan een juridisch proces weten de rechters in Gouda. Mediation geeft goede resultaten en ieder proces dat voorkomen kan worden scheelt de overbelaste rechtbank veel werk. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Gouda spreekt mensen ook meer aan dan de stijve protocollen van de rechtbank. De keuze voor een mediator in Gouda geeft de burger of de organisatie die aanvankelijk wilde procederen een goed zicht op een oplossing, die ook nog eens sneller gaat, minder kost en tot een bevredigend en acceptabel resultaat leidt.

Hoe gaat dat in Gouda

De meest voorkomende mediations in Gouda betreffen echtscheidingen en arbeidsconflicten die tot ontslag leiden. Natuurlijk treden onze mediators in Gouda ook op bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid als partij en bij andere problemen in de familiesfeer, erfeniskwesties bijvoorbeeld. Merlijn mediators in Gouda zijn in al dit soort gevallen inzetbaar. Belangrijk is ook dat men zich gaat houden aan de afspraken die zijn gemaakt bij de mediation overeenkomst. Bij de rechtbank in Gouda is dat opgelegd, na mediation in Gouda is dat overeengekomen; dat scheelt nog al. Denk maar eens aan een omgangsregeling met kinderen na een scheiding. Ontslagzaken komen veelal voor de rechter. De werkgever denkt daarmee zekerheid te hebben en de werknemer hoopt misschien alsnog het gelijk aan zijn kant te krijgen. De werknemer krijgt in zo’n proces heel veel over zich heen en het ontslag wordt vrijwel nooit ongedaan gemaakt. De werkgever wint er meestal ook niet bij door hoge ontslagvergoedingen en verlies van reputatie. De gespecialiseerde mediator in Gouda kent ook alle regels en mogelijkheden rond ontslag. Met arbeidsmediation kunnen vrijwel alle zaken, die van belang zijn rond een ontslag, netjes geregeld worden zonder stress en wederzijdse vernederingen.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Onze mediators in Gouda e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan