Alten | de heer mr P.J. van Alten (Peter)

Regio: Zuid-Holland

Mediation

Ik werk fulltime als Register-Mediator met specialisatie op het gebied van arbeidsconflicten en zakelijke geschillen. Ik ben geregistreerd bij de Mediators federatie Nederland (MfN). Ik doe mijn werk met ontzettend veel plezier, inzet en betrokkenheid. Mensen helpen om te komen tot een oplossing voor hun conflict, dat is wat mij drijft. Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen en hun drijfveren. Altijd al geweest. Als arbeidsmediator help ik deelnemers te achterhalen welke belangen ze echt hebben en waarom zij zich niet gehoord of gezien voelen. Daar gaan we in een gezamenlijk gesprek dieper op in, waarna de deelnemers zich in veel gevallen weer wél gehoord voelen. Ik help op die manier de onderlinge communicatie te herstellen. Ik laat hen ook anders kijken naar het gedrag van de ander en van zichzelf. Ze ontdekken welke invloed ieders gedrag heeft op de interactie en de dynamiek tussen hen. Als mediator zet ik beide partijen in hun kracht en kunnen ze samen zoeken naar een oplossing. Daar help ik bij als onpartijdige Mediator. Die onpartijdige en integere rol als Mediator past heel goed bij mij als persoon. Ik heb volgens andere mediators een natuurlijk gevoel voor verhoudingen en ontdek meestal snel waar de pijn zit in een conflict. 

Juridisch adviseur

Van belang hierbij om te weten is dat ik voorheen fulltime als zelfstandig juridisch adviseur gewerkt heb, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ik ben namelijk specialist arbeidsrecht sinds 1996 en richtte me als jurist op advieswerk en ook op het procederen bij UWV, CRvB of rechtbank. Ik adviseer momenteel zo nu en dan werkgevers of werknemers bij arbeidsconflicten of ziekteverzuim. Dus meer dan voldoende kennis en ervaring met het arbeidsrecht. Die kennis en ervaring helpen me enorm bij het benaderen van allerlei situaties of arbeidsconflicten. En bij het opstellen van juridische documenten als dat nodig mocht zijn.

Lid klachtencommissie

Verder werk ik als onafhankelijk voorzitter respectievelijk regulier lid van een aantal klachtencommissie ongewenst gedrag voor een aantal landelijke organisaties (ook in de publieke sector). Ook ben ik waarnemend voorzitter van een klachtencommissie voor klachten in het kader van de Wkkgz. In ieder van die rollen ben ik direct betrokken bij het opmaken en formuleren van de uitspraak of het advies van de commissie. Bij de klachtencommissies ongewenst gedrag kunnen medewerkers en betrokken derden klachten indienen over het ervaren van grensoverschrijdend gedrag door een andere medewerker en/of een betrokken derde. Bij de klachtencommissie Wkkgz kunnen patiënten klachten indienen over medisch inhoudelijke zaken en/of bejegening door medisch personeel. Door middel van gedegen en objectief onderzoek (bijvoorbeeld met hoorzittingen) komt de commissie tot een gemotiveerd oordeel over de ingediende klacht(onderdelen). Het objectieve en zorgvuldige onderzoek binnen een commissie, spreekt mij enorm aan.

Opleidingen psychologie

In mijn werk komen veel psychologische aspecten aan bod. Om die reden heb ik arbeidspsychologie gestudeerd, en wel het onderdeel gezondheidspsychologie met als specialisatie burn-out. Daarna heb ik een start gemaakt met de universitaire studie toegepaste psychologie, waarmee ik bepaalde (belemmerende) gedragspatronen, overtuigingen en/of problematieken in conflicten kan benaderen of desgewenst inzichtelijk kan maken.  

Talen

  • Engels
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Peter van Alten is gespecialiseerd in

Inzetbare Mediators

U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

Meer over Inzetbare Mediators

Pre-mediation

Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

Meer over Pre-mediation

Online mediation

Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

Meer over Online mediation

Peer mediation

Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

Meer over Peer mediation

Exit mediation

Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

Meer over Exit mediation

Teammediation

Bij een team mediation richt de mediator zich op problemen of conflicten binnen een team. Als de samenwerking binnen een team vast gelopen is, kan teammediaton uitkomst bieden. Het gaa…

Meer over Teammediation

Teamconflictcoaching

Een teamconflictcoach begeleidt (een) team(s) in een conflict. Het doel van de coaching is het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag waardoor de samenwerking in het team verbetert.  H…

Meer over Teamconflictcoaching

Onderhandelingsbegeleiding

Onderhandelingsbegeleiding is een goede keuze als er spanningen zijn tussen conflictpartners, bijvoorbeeld als er sprake is van stevige belangentegenstellingen of je eigenlijk al kunt s…

Meer over Onderhandelingsbegeleiding

Onderhandelingsadvies

Onderhandelingsadvies is gericht is op het hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen conflictpartners in situaties van wederzijdse afhankelijkheid. Het doel is een goed resultaat te …

Meer over Onderhandelingsadvies

Neutraal voorzitterschap

Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

Meer over Neutraal voorzitterschap

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

Meer over Klachtenfunctionaris

Klachtencommissie of geschillencommissie

Een klachtencommissie of geschillencommissie (ook wel commissie van bezwaar genoemd) is een college van meerdere (meestal drie) personen, die zich uitlaten over binnengekomen klachten. …

Meer over Klachtencommissie of geschillencommissie

Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

Meer over Gespreksbegeleiding

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

Meer over Mediation

Neem contact op

met Peter van Alten

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen