Schermerhorn | mevrouw mr. E Schermerhorn (Eva)

Regio's: Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland

Eva Schermerhorn is gecertificeerd vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen en integriteit en tevens werkzaam als mediator en juridisch adviseur.

Zij heeft ruim 30 jaar gewerkt als advocaat, met specialisatie arbeidsrecht, sociale zekerheid en personen- en familierecht. Daarnaast heeft zij gekozen voor werkzaamheden, waarbij het vooral gaat om luisteren naar en spreken met in plaats van “de degens te kruisen”. Mediation ligt dan voor de hand, maar zeker ook de rol van de ( externe) vertrouwenspersoon is voor haar een zeer bewust gemotiveerde keuze geweest.

Als advocaat was zij er al van overtuigd geraakt dat het van belang is dat mensen met elkaar in gesprek blijven. Dat kan veel problemen voorkomen of verminderen. Zij zag ook, dat medewerkers met door hun geconstateerde problemen nergens terecht konden en niet gehoord werden, terwijl het voor medewerkers juist zo belangrijk is dat zij gezien worden in hun ervaringen en erkenning krijgen voor hun gevoel daarover. Als vertrouwenspersoon kun je daarin een belangrijke functie vervullen en helpen bij het verkennen van de opties voor het hanteren van het probleem. Zij wil graag bijdragen aan het bieden van een veilige plek, waar mensen vertrouwelijk gezien en gehoord worden en waar een luisterend oor wordt geboden en zo nodig begeleiding kan worden gegeven. Zij wil helpen om in een organisatie trends te signaleren van ongewenst gedrag, en het gesprek daarover op gang te brengen. Als ( arbeidsrecht-) advocaat heeft zij geleerd mensen een veilig gevoel te geven bij het bespreken van hun probleem en zo echt te kunnen luisteren naar wat er speelt. Dat biedt haar ruimte om situaties in te schatten en ook beleidsmatig een organisatie te kunnen adviseren.

In haar rol van mediator kan ze de inzichten toepassen die in haar werk als advocaat ontstonden. Hoe belangrijk het met name is, dat mensen zelf naar oplossingen zoeken van tussen hen spelende kwesties omdat dat vaak voor hen beter werkt- en vaak goedkoper is – dan de beslissing in een gerechtelijke procedure te laten nemen. Mensen zoeken vaak naar erkenning en dat is een aspect dat in mediation besproken kan worden. Belangrijk is dat men in een mediation gezamenlijk naar een oplossing zoekt en Eva is daarbij graag behulpzaam. Ze is geduldig en geïnteresseerd en door haar lange ervaring in staat problemen diepgaand te doorgronden en mede daardoor partijen zorgvuldig en adequaat te begeleiden.

En, een detail misschien: Eva was jarenlang klachtenfunctionaris binnen het kantoor waar zij werkzaam was.

Talen

 • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Neem contact op

met Eva Schermerhorn

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen

  Specialismen

  Eva Schermerhorn is gespecialiseerd in

  Inzetbare Mediators

  U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

  Meer over Inzetbare Mediators

  Inzetbare Vertrouwenspersoon

  Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

  Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

  Pre-mediation

  Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

  Meer over Pre-mediation

  Online mediation

  Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

  Meer over Online mediation

  Peer mediation

  Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

  Meer over Peer mediation

  Exit mediation

  Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

  Meer over Exit mediation

  Vertrouwenspersoon (extern)

  Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

  Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

  Onderhandelingsbegeleiding

  Onderhandelingsbegeleiding is een goede keuze als er spanningen zijn tussen conflictpartners, bijvoorbeeld als er sprake is van stevige belangentegenstellingen of je eigenlijk al kunt s…

  Meer over Onderhandelingsbegeleiding

  Onderhandelingsadvies

  Onderhandelingsadvies is gericht is op het hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen conflictpartners in situaties van wederzijdse afhankelijkheid. Het doel is een goed resultaat te …

  Meer over Onderhandelingsadvies

  Neutraal voorzitterschap

  Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

  Meer over Neutraal voorzitterschap

  Klachtenfunctionaris

  De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

  Meer over Klachtenfunctionaris

  Gespreksbegeleiding

  Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

  Meer over Gespreksbegeleiding

  Mediation

  Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

  Meer over Mediation