Mediator in Delft

Op zoek naar een mediator uit Delft?

De gecertificeerde en gespecialiseerde mediators van Merlijn groep vindt u ook in Delft. Naast algemene mediation vaardigheden dienen mediators in Delft ook te beschikken over enige specialisaties. Een conflict over pensioen vergt specifieke kennis en dat geldt ook voor andere terreinen. Onze mediators in Delft dekken gezamenlijk het hele denkbare scala aan conflicten.

Mediation in Delft is een heel ander proces dan een gang naar de rechtbank. De mediator in Delft vertegenwoordigt niet één partij en is dus niet partijdig, nee, de mediator spreekt met beide partijen en laat die zich bewust worden van wat hun echte belangen zijn, zonder de emoties en de standpunten die al vooraf waren ingenomen. Als mensen zich bewust gaan worden van hun echte belangen, verschijnen ook de zaken die tot overeenstemming kunnen leiden. Bij een rechtbank proces zal de advocaat het belang van zijn cliënt zoveel mogelijk naar voren brengen, waardoor het conflict eerder wordt uitgediept. De uitspraak van de rechter maakt dan in feite geen einde aan het conflict. Aan de oplossingen, die voortkomen uit mediation in Delft hechten partijen meer waarde, omdat ze er zelf aan hebben bijgedragen.

Mediation in Delft

Rechters wijzen tegenwoordig op mediation als mogelijkheid om een conflict in Delft te behandelen. Een mediation in Delft levert goede en meer blijvende resultaten en de rechtbanken proberen hun overvolle agenda’s wat te ontlasten. Bij een rechtbank altijd lange wachtlijsten; mediation in Delft gaat veel sneller. Het is ook veel minder kostbaar dan een juridisch proces. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Delft spreekt mensen ook meer aan dan de protocollen voor de rechtbank. De burger of de organisatie die aanvankelijk wilde procederen, kiest steeds meer voor mediation in Delft voor een aanpak, die sneller gaat, minder kost en tot een bevredigend en acceptabel resultaat leidt.

Wat treffen we aan mediations in Delft

De meest voorkomende mediations betreffen echtscheidingen en arbeidsconflicten die tot ontslag leiden. Maar de mediator in Delft is er ook voor zakelijke conflicten, of kwesties met een overheid, of een grote non profit organisatie als partij en bij andere problemen, bijvoorbeeld bij erfeniskwesties. Merlijn mediators in Delft zijn in al dit soort gevallen inzetbaar. Belangrijk is ook dat men zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in Delft bij de mediation overeenkomst. Denk aan een omgangsregeling met kinderen na een scheiding; daar moeten geen problemen bij ontstaan. Ontslagzaken komen nog weleens voor de rechter. De werkgever denkt daarmee zekerheid te hebben en de werknemer hoopt misschien alsnog het gelijk aan zijn kant te krijgen. De werknemer krijgt in zo’n proces heel veel verwijten en raakt nog dieper in de put; het ontslag verdwijnt er niet mee. De werkgever ziet zich geconfronteerd met hoge ontslagvergoedingen en verlies van reputatie. De gespecialiseerde mediator in Delft kent ook alle regels en mogelijkheden rond ontslag. Met mediation kunnen vrijwel alle zaken, die van belang zijn rond een ontslag, netjes geregeld worden zonder stress en wederzijds “modder gooien”.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Onze mediators in Delft e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan