Mediator in Zutphen

Op zoek naar een mediator uit Zutphen?

In Zutphen vindt u de gecertificeerde en gespecialiseerde mediators van Merlijn groep. Mediation kan zich op heel verschillende terreinen afspelen. De techniek van mediation is als zodanig universeel, maar het onderwerp kan dermate verschillen dat een gespecialiseerde mediator noodzaak is. Een conflict over pensioen is iets anders dan een conflict over een erfenis of over een fusie of overname. Onze mediators in Zutphen beschikken over voldoende specialisaties om alle soorten geschillen aan te kunnen.

Mediation in Zutphen heeft een andere aanpak dan procederen voor de rechtbank in Zutphen. De mediator in Zutphen, anders dan de advocaat, vertegenwoordigt niet één partij maar spreekt met beide partijen en laat die hun echte belangen zien, los van de emoties, die er natuurlijk wel zijn. In zo’n proces van bewustwording komt het inzicht in de mogelijkheden voor een overeenkomst. Bij een juridisch proces in Zutphen zal een advocaat het belang van zijn cliënt zoveel mogelijk aanscherpen, waardoor het conflict eerder verergert. Het vonnis van de rechter maakt dan in feite geen einde aan het probleem. De oplossingen, die de mediator in Zutphen samen met partijen creëert krijgt meer acceptatie en opvolging van gemaakte afspraken.

Mediation in Zutphen

Bij de rechtbank in Zutphen wordt mediation aanbevolen als eerste optie alvorens te beginnen aan een juridische procedure. De rechters in Zutphen kennen de goede resultaten van mediation in Zutphen en ieder proces minder scheelt de overbelaste rechtbank veel werk. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Zutphen spreekt mensen ook meer aan dan de meer formalistische gang van zaken bij de rechtbank. De keuze voor een mediator in Zutphen biedt de burger of de organisatie die aanvankelijk wilde procederen alleen maar voordelen: het gaat sneller, geeft minder kosten en het resultaat is per definitie geaccepteerd, omdat partijen het zelf mee tot stand hebben gebracht.

Wat zien we in de praktijk van mediation in Zutphen

Echtscheiding en arbeidsconflicten die tot ontslag leiden zijn de meest voorkomende thema’s van mediation in Zutphen. Verder treden onze mediators in Zutphen op bij zakelijke conflicten, business mediation, bij pensioenconflicten, bij kwesties met een overheid als partij en bij andere problemen in familiale sfeer, erfeniskwesties bijvoorbeeld. De mediators van Merlijn groep in Zutphen zijn op dit type zaken voorbereid en competent. Al aangestipt is de grotere acceptatie en opvolging van gemaakte afspraken na mediation in Zutphen. De rechter in Zutphen legt op, bijvoorbeeld hoe de omgangsregeling met de kinderen na een scheiding zal moeten verlopen. Dat geeft meer kans op onenigheid naderhand dan een regeling waaraan je zelf hebt bijgedragen. Bij ontslagzaken denken beide partijen ook al snel aan een gang naar de rechter. De ontslaggever om meer zekerheid te krijgen de ontslagene om zich wellicht te revancheren. In werkelijkheid kent zo’n proces vrijwel altijd uitsluitend verliezers. Degene die ontslagen wordt krijgt zoveel over zich heen dat die dieper in zijn rouwproces wordt gedompeld, de werkgever zit met hogere kosten en reputatieverlies. In een mediation procedure met een gespecialiseerde arbeidsmediator in Zutphen kunnen alle zaken die van belang zijn rond een ontslag prima geregeld worden met veel minder schade voor beide partijen.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Merlijn Advies Groep mediators in Zutphen e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan