Mediator in Roosendaal

Op zoek naar een mediator uit Roosendaal?

In Roosendaal en Bergen Op Zoom vindt u mediators die zijn aangesloten bij Merlijn groep. Dat staat voor ervaring, kwaliteit en voldoende specialisaties. Business mediation of mediation waarin een overheid is betrokken vergen een ander specialisme van de mediator dan een echtscheiding of een arbeidsconflict.

Een mediator in Roosendaal werkt anders dan een advocaat. De mediator brengt partijen bij elkaar, de advocaat moet opkomen voor het belang van één partij en vervolgens afwachten wat het vonnis van de rechter zal worden. Mediation in Roosendaal groeit. Het leidt tot oplossingen, waar beide partijen zich in kunnen vinden; het gaat snel en is veel minder kostbaar.

Mediation in Roosendaal

Rechters in de regio Roosendaal, in dit geval in Bergen op Zoom wijzen op mediation als eerste weg om tot een oplossing te komen alvorens tot een proces te besluiten. Mediation in Roosendaal blijkt te werken en het ontlast de rechtbank substantieel. Partijen zijn bij mediation veel meer betrokken. Onder de regie van de mediator in Roosendaal komen partijen eerder tot  een geaccepteerde overeenstemming. Een uitspraak van de rechter kan voor de één gunstig zijn en voor de andere partij niet. Dan blijft het conflict doorwoekeren.

De mediation praktijk in Roosendaal

Bij mediation in Roosendaal vormen kwesties als echtscheiding en ontslag een meerderheid van de uitgevoerde mediations. Dat neemt niet weg dat er in de regio Roosendaal andere familie mediations, mediations over zakelijke geschillen, of kwesties tussen een overheid en een burger voorkomen. Al de geschillen zijn vrijwel altijd beter af met mediation in Roosendaal. Zeker bij zaken waar veel emotie aan te pas komt is de informele aanpak van de mediator in Roosendaal veel effectiever dan de formele benadering van de rechtbank. Denk eens aan omgangsregelingen met kinderen na een echtscheiding. Bij ontslag, dat voor een rechtbank wordt uitgevochten, halen partijen hard naar elkaar uit en wordt het rouwproces van de ontslagene verder uitgediept. Een arbeidsmediator in Roosendaal kent alle regels omtrent afvloeiing en ontslagvergoeding en kan die zaken op een veel rustiger manier geregeld krijgen.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Merlijn Advies Groep mediators in Roosendaal e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan