Kurvers | de heer H.H.M. Kurvers (Huub)

Huub Kurvers is niet alleen Vertrouwenspersoon maar ook Mediator. In beide functies is hij als partner bij Merlijn actief.

Huub heeft zich in de praktijk van zijn indrukwekkende loopbaan steeds meer tot doel gesteld de opgedane (mensen)kennis en ervaring te delen met anderen, van verkoper tot ondernemer in de retail, naar consultancy (re-integratie), van winkels tot fabrieksvloer, van kantoor naar de wijken, van coördinator migrantenhotels tot coronacoach in de logistiek, zijn toegevoegde waarde vond hij steeds in de combinatie van inlevingsvermogen en de praktijkervaring die hij opdeed in de vele functies die hij bekleedde. Van werknemer tot directeur, zag hij het zich kunnen verplaatsen in de ander met oog voor ieders belang steeds meer als de essentie van zijn werk.

Extern Vertrouwenspersoon

Na bijna 35 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Kwamen er de uitdagingen die hem wezen in de richting van het werk van de vertrouwenspersoon. Het begon als vrijwillig buurtbemiddelaar, maar na een aantal succesvol verlopen interventies werd hij gevraagd om coördinator Buurtbemiddeling te worden bij een grote Zorg en Welzijnsinstelling. Daar kreeg hij de kans het stuurloze schip dat Buurtbemiddeling heette weer op koers te krijgen. Dat lukte. Daarna deed hij hetzelfde voor twee andere gemeenten. Rode draad hierbij is de vertrouwelijkheid die een grote rol speelt bij het verloop van conflicten, de gave om escalatie te voorkomen en het vertrouwen van betrokkenen te winnen en te houden. De huidige vraag naar (externe) vertrouwenspersonen paste uitstekend op zijn ervaring en ambitie. Hij heeft een opleiding tot vertrouwenspersoon afgerond en is momenteel als zodanig actief. Hij heeft ook ervaring met het maken van een jaarrapportage en het adviseren over en meewerken aan het opstellen van de gedragscode die binnen de organisatie bewijst dat aan de Arbo verplichting ter zake wordt voldaan.

Mediator

Sinds 5 jaar zet hij zijn vaardigheden en ervaringen ook in als mediator, na daartoe de opleiding te hebben gevolgd. Hij richt zich o.a. op familiekwesties en meer wijk gebonden problemen, als burenruzies, maar ook zakelijke conflicten of conflicten tussen collega's binnen een organisatie kunnen onderwerp van zijn mediation zijn. Zijn jarenlange ervaring als klachtenbehandelaar in de eigen winkels, als contactpersoon personeelszaken, troubleshooter bij evenementen, buurtbemiddelaar en coördinator Buurtbemiddeling, het zijn allemaal activiteiten die de bodem vormden waarop zijn mediation skills tot bloei konden komen.

Enige nadere specificaties in ervaring en professionele kwalificering

  • Actief als extern vertrouwenspersoon, geregistreerd en gecertificeerd
  • Case management ziekteverzuim
  • Gecertificeerd Mediator ( ca. 55 mediations gerealiseerd met waarderingsrating 8.9)

"niets is wat het lijkt"

Talen

  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Huub Kurvers is gespecialiseerd in

Inzetbare Mediators

U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

Meer over Inzetbare Mediators

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Online mediation

Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

Meer over Online mediation

Peer mediation

Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

Meer over Peer mediation

Exit mediation

Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

Meer over Exit mediation

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Scheidingsmediation

Bij een scheidingsmediation richt de mediator zich op scheidingen. Een scheiding is een pijnlijke gebeurtenis waarin emoties een grote rol spelen. Om te voorkomen dat de situatie tussen…

Meer over Scheidingsmediation

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

Meer over Mediation

Neem contact op

met Huub Kurvers

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen