Mediator in Heerlen

Op zoek naar een mediator uit Heerlen?

In een complexe samenleving kunnen conflicten op de loer liggen, waar jezelf niet uit kunt komen. Je kunt ze ook niet laten sluimeren; er moet iets gebeuren. Mediation is sinds een aantal jaren een beproefde methodiek, die veel minder ingrijpend en minder kostbaar is dan bij de rechtbank een proces aanvragen. Een prettige bijkomstigheid is dat in Heerlen mediation  goed mogelijk is. Er zijn in de regio Heerlen mediators actief, die u en uw “conflictpartner” in Heerlen kunnen helpen om er uit te komen.

Mediation in Nederland, mediation in Heerlen is een groeiende praktijk. Rechters in de regio Heerlen weten dat ook; zij sturen er vaak op aan dat mensen eerst met mediation in Heerlen hun conflict proberen op te lossen, voordat er geprocedeerd wordt. Natuurlijk hebben de rechtbanken daar ook een ander belang bij, namelijk hun overvolle agenda’s. Maar een rechter kan niet zo maar naar een mediator in Heerlen verwijzen als dat schadelijk zou kunnen zijn voor de kwaliteit van de conflictoplossing.

Mediators specialiseren zich tegenwoordig op een aantal terreinen, omdat mediation in Heerlen ook voor steeds meer soorten conflicten kan worden ingezet, zelfs op het terrein van het strafrecht. Veel voorkomende specialismen zijn: Familie mediation. In dat geval betreft het mediators in Heerlen die optreden bij echtscheidingen of bij erfeniskwesties. Arbeidsmediaton. Dan treden mediators in Heerlen op met partijen die bijvoorbeeld bij een ontslag betrokken zijn of bij een ander arbeidsconflict. Business mediation, mediators in Heerlen die thuis zijn in zakelijke conflicten, bijvoorbeeld bij overnames en fusies.

Hoe werkt in Heerlen mediation en wat is de rol van de mediator in Heerlen

Bij mediation spreekt de mediator met beide partijen. De mediator is niet de belangenbehartiger van één van beide partijen, zoals een advocaat dat wel is. De mediator in Heerlen gaat vragen stellen met het doel partijen zicht te laten krijgen op hun echte belang in dit conflict. Vanuit die aanpak worden er openingen gevonden om dichter bij een oplossing te kunnen komen. Dat is geen “nieuwigheid”, die praktijk bestaat in Nederland al zo’n dertig jaar. De mediator in Heerlen zoekt naar raakpunten om overeenstemming tot stand te kunnen brengen. Als die overeenstemming er komt, is dat wel iets waar beide partijen samen aan hebben gewerkt; zo’n uitkomst accepteer je veel makkelijker dan wat de rechter in Heerlen oplegt, zeker als je dat niet in je voordeel vindt. Dan vraag je om problemen bij de naleving van het vonnis. Bij mediation in Heerlen zullen de afspraken, bijvoorbeeld over een omgangsregeling voor de kinderen, beter worden nageleefd. De ervaring leert ook dat een ontslagzaak voor een rechtbank vaak diepe wonden slaat omdat partijen elkaar van van alles de schuld geven. De mediator in Heerlen kan dat aanpakken zonder extra schade voor partijen, met fatsoenlijke regelingen waardoor degene die ontslagen wordt ook sneller in staat is zich weer op de arbeidsmarkt aan te bieden.

Een passende mediator in Heerlen, hoe vind ik die?

Merlijn Mediation is een landelijk opererend netwerk van circa 150 goed opgeleide en ervaren  mediators. Een passende mediator in Heerlen vinden moet dan ook geen probleem zijn. Met passend doelen we ook op de benodigde specialisaties voor een specifiek soort conflict in Heerlen.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Merlijn Advies Groep mediators in Heerlen e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan