Mediator in Drachten

Op zoek naar een mediator uit Drachten?

Voor wie in een conflict verwikkeld raakt, is er in Drachten altijd een mediator te vinden die u en degene met wie u het conflict heeft, kan begeleiden. Het gaat dan in de regio Drachten om mediators van Merlijn groep, gekwalificeerd en ervaren met voldoende specialisaties om in ieder type conflict in Drachten te kunnen optreden. Een echtscheiding is iets anders dan een zakenconflict of een conflict over pensioen, of over een erfenis.

Vandaar dat onze mediators moeten beschikken over een aantal specialisaties. Mediation in Drachten werkt heel anders dan procederen bij een rechtbank. De mediator in Drachten vertegenwoordigt niet één partij maar spreekt met beide partijen en laat die zich bewust worden van hun echte belangen, zonder de emoties en de vooringenomen posities. In dit proces van bewustwording krijgen partijen zicht op zaken die tot een overeenkomst kunnen leiden. Beide partijen creëren de oplossing als het ware zelf en dat geeft veel meer het gevoel van acceptatie daarvan. De uitspraak van de rechter maakt officieel wel een einde aan een conflict, maar bij partijen is er vrijwel altijd één ontevreden en dan smeult het conflict door.

Mediation in Drachten

Er is bij conflicten in Drachten steeds meer de praktijk van een mediation interventie in plaats van een proces bij de rechter. Mediation in Drachten groeit. Dat komt vooral door de goede resultaten met mediation en omdat rechters mediation aanbevelen vanwege die goede resultaten. De rechters wijzen op de mogelijkheid om een gecertificeerde mediator in Drachten te zoeken in plaats van een proces te beginnen. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Drachten spreekt mensen meer aan dan de protocollen van de rechtbank. Mediation in Drachten gaat sneller, bespaart veel kosten en de afspraken die gemaakt worden, worden beter nageleefd.

Wat zien we voor mediations in Drachten

Mediation in Drachten gaat vaak over echtscheiding. Verder groeit het aantal mediations bij arbeidsconflicten met ontslag. Onze mediators in Drachten zijn ook betrokken bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid als partij en bij andere problemen in de familiesfeer, erfeniskwesties bijvoorbeeld. Merlijn mediators in Drachten kunnen dit soort problemen goed behandelen. Gevoelige kwesties als een omgangsregeling met kinderen na een scheiding leiden in een mediation procedure in Drachten tot veel bevredigender en houdbaarder afspraken, dan een uitspraak van een rechter. Ontslagzaken voor de rechter leveren meestal schade voor beide partijen. De werknemer krijgt in zo’n proces heel veel over zich heen en het ontslag wordt vrijwel nooit ongedaan gemaakt. De werkgever wint er ook niet bij door hoge proceskosten en niet te onderschatten, het verlies van reputatie. Een mediator in Drachten, die gespecialiseerd is in arbeidsconflicten kan met mediation in Drachten alle zaken, die van belang zijn rond een ontslag prima regelen zonder een slopend proces voor de rechter.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Merlijn Advies Groep mediators in Drachten e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan