Mediator in Wageningen

Op zoek naar een mediator uit Wageningen?

In Wageningen zijn mediators van Merlijn groep actief. Het gaat om gecertificeerde, ervaren mediators met voldoende specialismen om alle soorten conflicten in de regio Wageningen te kunnen behandelen. Specialisatie is nodig, omdat een mediation bij een echtscheiding iets anders is dan een conflict met een overheid of met een grote non profit organisatie in Wageningen.

Een mediator in Wageningen spreekt met beide partijen in een conflict, anders dan de advocaat die alleen de belangen van zijn cliënt behartigt. De mediator in Wageningen laat partijen inzicht krijgen in hun echte belangen; van daaruit worden mogelijkheden gevonden voor een oplossing. Mediation in Wageningen leidt tot een uitkomst waarvan de afspraken meestal goed worden nageleefd. Partijen werkten immers zelf mee aan de totstandkoming ervan.

Mediation in Wageningen

Rechters in de regio Wageningen wijzen bij een aanvraag voor een procedure altijd eerst op de mogelijkheid van mediation in Wageningen. De mediators in Wageningen kennen mooie resultaten met hun gespecialiseerde mediation aanpak. Mediation groeit in Wageningen en draagt daardoor bij aan vermindering van de werkdruk van de rechtbanken. De burger is erbij gebaat, want mediation in Wageningen gaat sneller en brengt veel lagere kosten met zich mee dan procederen. Bovendien kan een uitspraak van de rechter nog weleens ongunstig uitpakken voor één van beide partijen, waardoor het conflict niet echt uit de wereld is.

De praktijk van mediation in Wageningen

In Wageningen is echtscheiding het meest voorkomende thema van de mediation. Maar er spelen ook andere kwesties. Geschillen waar een overheid bij betrokken is bijvoorbeeld. Of zakelijke geschillen en familiezaken anders dan echtscheiding. Al dit soort conflicten kan in Wageningen worden behandeld in een mediation procedure onder de leiding van een mediator uit Wageningen. De informele aanpak van de mediator in Wageningen past heel goed bij geschillen waar veel emoties spelen. Een omgangsregeling met kinderen na een scheiding moet door beide partijen als vanzelfsprekend geaccepteerd kunnen worden. Als een rechter dat moet afdwingen, liggen problemen voor de hand. Bij ontslag werd vrijwel standaard gekozen voor een procedure voor de rechtbank. Ook daar zien we steeds meer de keuze voor mediation in Wageningen. Het gevecht met de advocaten die elkaars cliënten van alles verwijten, levert alleen verliezers op. De arbeidsmediator in Wageningen is volstrekt competent om zonder schade voor de ontslagene en zonder reputatieverlies voor de organisatie alle relevante zaken in overleg te regelen.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Merlijn Advies Groep mediators in Wageningen e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan