Stuiver | de heer mr H.S.P. Stuiver (Hans)

Regio: Door heel NL

Hans is, na zijn rechterstudie aan de Universiteit Utrecht, als jurist en advocaat, na zelf 10 jaar ambtenaar van de gemeentepolitie Utrecht te zijn geweest, inmiddels ruim 30 jaar actief in het ambtenarenrecht (het arbeidsrecht voor ambtenaren) en het civiele arbeidsrecht. 

Vanaf 2004 is hij als NMI/Mfn-registermediator actief in arbeidszaken; echt een andere tak van sport dan juristenwerk! 

Het is een hele kunst om werkgevers en werknemers/ambtenaren op een plezierige en informele manier van standpunten (bijvoorbeeld een voorgenomen ontslag) naar belangen en hun eigen oplossingen (brood op de plank) te begeleiden.

Er bestaat als specialist ambtenarenrecht & arbeidsrecht bijzondere interesse in “arbeidsmediations”. Vanwege deze achtergrond wordt graag gewerkt in overheidsomgevingen en vergelijkbare settingen als onderwijs, zorg en welzijn.

Hans zet zijn mediation skills vanaf 2012 ook in als buurtbemiddelaar voor de Stichting U-Centraal (de vrijwilligersorganisatie voor de Gemeente Utrecht).

Als onafhankelijk werkgeverslid is Hans lid van de geschillencommissie personele aangelegenheden van de Omgevingsdienst Regio Utrecht.

Tijdens de transitieperiode in het kader van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren gaf hij als onafhankelijk lid in 2019 mede vorm aan verschillende “overheidscao’s”.    

In zijn “vrije tijd” is Hans (mede)auteur van de Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid (voorheen Praktijdgids Ambtenarenrecht), Aspecten van Ambtenarenrecht en publiceerde hij in diverse vaktijdschriften.  

"Een juridische procedure eens “inruilen” voor een mediation; een goed idee!"

Talen

  • Duits
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Hans Stuiver is gespecialiseerd in

Inzetbare Mediators

U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

Meer over Inzetbare Mediators

Pre-mediation

Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

Meer over Pre-mediation

Online mediation

Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

Meer over Online mediation

Peer mediation

Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

Meer over Peer mediation

Exit mediation

Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

Meer over Exit mediation

Procederen

Procederen is een juridische route. Dit betekent dat een conflict wordt voorgelegd aan een rechterlijke instantie, vaak bijgestaan door gespecialiseerde juridische adviseurs, bijvoorbe…

Meer over Procederen

Pendelbemiddeling

Pendelbemiddeling is een geschikte methode voor conflictpartners die hun actuele problemen graag samen, onderhandelend, willen oplossen, maar elkaar (nog) niet willen zien. In het bemi…

Meer over Pendelbemiddeling

Overheidsmediation

Bij overheidsmediation bemiddelt de mediator tussen overheid en burger. Deze vorm van mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie tussen de overheid en haar burger…

Meer over Overheidsmediation

Onderhandelingsbegeleiding

Onderhandelingsbegeleiding is een goede keuze als er spanningen zijn tussen conflictpartners, bijvoorbeeld als er sprake is van stevige belangentegenstellingen of je eigenlijk al kunt s…

Meer over Onderhandelingsbegeleiding

Onderhandelingsadvies

Onderhandelingsadvies is gericht is op het hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen conflictpartners in situaties van wederzijdse afhankelijkheid. Het doel is een goed resultaat te …

Meer over Onderhandelingsadvies

Niet-bindend advies

Bij niet-bindend advies komen conflictpartners overeen om hun conflict voor te leggen aan een onafhankelijke, inhoudsdeskundige derde. Conflictpartners committeren zich op voorhand aan …

Meer over Niet-bindend advies

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

Meer over Klachtenfunctionaris

Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding biedt informele ondersteuning bij een (dreigend) conflict. Het is een professioneel steuntje in de rug bij het snel, en zo geruisloos mogelijk, oplossen van het conf…

Meer over Gespreksbegeleiding

Arbitrage

Bij arbitrage velt een arbiter een vonnis voor een complex probleem of conflict. De arbiter is een onafhankelijk deskundige die knopen voor u doorhakt. Het vonnis is bindend en kan wor…

Meer over Arbitrage

Bindend advies (door onafhankelijk deskundige)

Bij bindend advies is de (bindend) adviseur een onafhankelijke deskundige op het gebied van uw probleem. De deskundige formuleert een advies waar u en uw conflictpartner zich beloven te…

Meer over Bindend advies (door onafhankelijk deskundige)

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

Meer over Mediation