Mediator in Den Helder

Op zoek naar een mediator in Den Helder?

Bij Merlijn groep zijn landelijk ca. 100 mediators aangesloten. Zo vindt u in de regio Den Helder gecertificeerde en gespecialiseerde mediators die aan de hoge kwaliteitseisen van Merlijn voldoen. Die specialisaties zijn nodig, omdat een gecompliceerd zakenconflict een ander soort specifieke kennis vergt dan bijvoorbeeld een kwestie met een overheid als partij.

Onze mediators in Den Helder kunnen daardoor alle soorten geschillen aan. Mediation in Den Helder gaat heel anders dan procederen voor de rechtbank. De mediator in Den Helder praat met beide partijen tegelijk en laat die zich bewust worden van wat hun echte belangen zijn. Emoties en vooringenomen standpunten worden zoveel mogelijk naar de achtergrond geschoven. In die bewustwording worden zaken zichtbaar die kunnen helpen om een overeenkomst te sluiten. Een advocaat in Den Helder zal in een proces het belang van zijn cliënt zoveel mogelijk naar voren brengen; daarmee worden conflicten alleen maar scherper. Er komt dan wel een vonnis maar geen einde aan het conflict. De oplossingen, die de mediator in Den Helder tot stand brengt, hebben veel meer een blijvend karakter, omdat partijen er zelf aan hebben bijgedragen.

Mediation in Den Helder

Mediation groeit ten opzichte van procederen. Dat komt vooral door de goede resultaten die met mediation worden behaald, ook in Den Helder. Dit heeft rechters er landelijk toe doen besluiten om altijd eerst te wijzen op de mogelijkheid van mediation voor er een proces wordt gestart. De keuze voor een mediator in Den Helder helpt de burger en ontlast de rechtbank die een overvolle agenda kent.  Een proces kost meer tijd en geld en de uitspraak van de rechter zal zelden beide partijen bevredigen. Het conflict blijft daardoor in feite bestaan.

De praktijk van mediation in Den Helder

De meest voorkomende mediation kwesties in Den Helder gaan over echtscheidingen en ontslagprocedures. Maar mediators in Den Helder treden ook op bij andere soorten geschillen: Bij zakelijke geschillen, of kwesties met een overheid als partij, familiemediation, denk aan erfenisgeschillen etc. Merlijn mediators in Den Helder kunnen al dit soort zaken aanpakken. De mediator in Den Helder heeft een informele, persoonlijke stijl van werken. Dat spreekt mensen meer aan dan de stijve protocollen voor de rechter. Het gaat ook niet allen om de inhoud van een vonnis maar om een afspraak waar men zich aan gaat houden. Ontslagzaken worden nog wel eens voor de rechter gebracht als een ultieme poging om het eigen gelijk te halen of door de werkgever om er maar eens en voor altijd van af te zijn. De werknemer krijgt in zo’n proces heel veel over zich heen en het ontslag wordt niet ongedaan gemaakt de werkgever wint er meestal ook niet bij door hoge ontslagvergoedingen en verlies van reputatie. De gespecialiseerde arbeidsmediator in Den Helder kent ook alle regels en mogelijkheden rond ontslag. Die kan met inzet van mediation alle belangrijke zaken tussen partijen, praktisch en snel regelen, zonder onnodige stress en gezichtsverlies.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Onze mediators in Den Helder e.o.

Alle professionals

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan