Alofs | de heer ing. T.C.M. Alofs (Dorus)

Regio's: Limburg, Noord-Brabant

Dorus Alofs hanteert als motto: Een goede vraag wordt gesteld door een geïnteresseerd mens. Een goede vraag leidt tot een gesprek en is de eerste aanzet om te komen tot een oplossing in plaats van het aangaan van een strijd.

Zijn kwaliteit is het om te luisteren en zich in te leven in de belangen en gevoelens van de ander om zo te helpen in de zoektocht naar een oplossing. 

Opleiding

Dorus beschikt over een afgeronde HBO opleiding, leraar wiskunde en is ing. in de informatica. Verder heeft hij opleidingen gevolgd op het terrein van zijn huidige werkzaamheden als beleidsmedewerker.

Werkzaamheden 

Dorus werkt namelijk als beleidsmedewerker toezicht en handhaving bij een middelgrote gemeente. In een dergelijke functie kunnen conflicten of dreigende conflicten aan de orde zijn. Daarom heeft de gemeente hem gevraagd om daarbij in relevante gevallen op te treden als mediator. Als beleidsmedewerker heeft hij ervaren dat een juridische oplossing zelden voor alle partijen een bevredigende oplossing biedt. Te vaak heeft hij gezien, dat een juridische oplossing zelfs voor beide partijen niet bevredigend was.

Door het gesprek aan te gaan in een vroeg stadium kun je begrip krijgen voor de ander. Je begrijpt elkaars belangen en handelen beter en hierdoor wordt de relatie en de communicatie beter. 

Mediation

De ervaring in zijn werk, is de reden dat hij in 2016 de opleiding mediation heeft gevolgd. De gemeente waar hij werkt is er van overtuigd dat mediation een duurzame oplossing kan bieden in tal van gevallen. Volgens Dorus is de keuze om de opleiding te volgen de beste keuze die hij in jaren heeft gemaakt. Een rol die past bij hem en waar hij energie van krijgt. Hoe mooi en waardevol is het als mensen aan tafel zelf de oplossing vinden en de relatie en de communicatie verbeterd zijn, waardoor ze samen verder kunnen. 

Specialisatie

Als MfN-registermediator is Dorus gespecialiseerd in conflicten van burgers onderling, van burgers met de overheid, van bedrijven met de overheid, conflicten tussen en binnen ondernemingen, arbeidsmediation en familiemediations. Hij heeft op die terreinen ook specifieke opleidingen gevolgd. Daarnaast treedt hij ook op als gespreksleider of neutraal voorzitter.

 

"Een goede vraag wordt gesteld door een geïnteresseerd mens. Een goede vraag leidt tot een gesprek en is de eerste aanzet om te komen tot een oplossing in plaats van het aangaan van een strijd."

Talen

  • Duits
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Dorus Alofs is gespecialiseerd in

Pre-mediation

Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

Meer over Pre-mediation

Scheidingsmediation

Bij een scheidingsmediation richt de mediator zich op scheidingen. Een scheiding is een pijnlijke gebeurtenis waarin emoties een grote rol spelen. Om te voorkomen dat de situatie tussen…

Meer over Scheidingsmediation

Overheidsmediation

Bij overheidsmediation bemiddelt de mediator tussen overheid en burger. Deze vorm van mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie tussen de overheid en haar burger…

Meer over Overheidsmediation

Neutraal voorzitterschap

Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

Meer over Neutraal voorzitterschap

Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

Meer over Gespreksbegeleiding

Neem contact op

met Dorus Alofs

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen