Toonders | de heer ing. M.L.G. Toonders (Maarten)

Regio: Noord-Brabant

Maarten Toonders is een creatieve ondernemer, organisatieadviseur, coach en strateeg. Maarten heeft langdurige bestuurlijke ervaring bij grotere internationale organisaties zoals het financiële persbureau Reuters, Philips en de Staatsdrukkerij. Als ondernemer is hij adviseur bij de opstart en verdere doorgroei van nieuwe bedrijven.

Maarten is vanaf de start van zijn loopbaan betrokken bij het digitale werken en heeft een groot aantal belangrijke organisaties geadviseerd bij een herpositionering en de innovatie van nieuwe diensten. Dit betrof o.a. de ANWB, het CBS, de Tweede Kamer, de Gemeente Den Haag, Organon en nog een aantal (semi)overheidsinstellingen. In de periode daarna speelde hij ook een belangrijke rol bij de opzet van een aantal succesvolle start ups zoals Yonego en Zusss. Digitalisering en de (on)mogelijkheden van databeheer en algoritmen zijn bekende terreinen voor hem.

De laatste jaren is hij zich meer gaan toeleggen op het coachen van DGA’s, op crisismanagement bij bedrijven en zakelijke conflictbeheersing. Hij treedt vaak op als sparringpartner en kan zich vanwege zijn opgebouwde kennis en skills als bestuurder en ondernemer uitstekend inleven in zowel de financieel/juridische materie als de beweegredenen van de betrokken personen. Hij is een dynamische gespreksleider en waar nodig spreker en hij zet zijn creativiteit en passie in om de gewenste doelen te realiseren. In situaties waarbij organisaties structureel moeten veranderen en er draagvlak gecreëerd moet worden en bij bedrijven die dringend om oplossingen verlegen zitten, kan hij het verschil maken.

Naast coaching en crisismanagement staat conflictbeheersing steeds vaker bij hem op de agenda. Conflicten ontstaan op managementniveau tussen bestuurders onderling, bij contracten met afnemers, leveranciers en financiële dienstverleners. Negatieve energie en veel geld kan veelal bespaard worden door tijdig in te grijpen, maar als er sprake is van een zakelijk conflict waar partijen zich ingraven kan Maarten u ondersteunen. Hij zet daarbij zijn opgebouwde kennis en ervaring in en kan waar nodig terugvallen op een zeer uitgebreid (juridisch/financieel) kennisnetwerk. 

"Co creatie en (zakelijke) case mediation"

Talen

 • Duits
 • Engels
 • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Neem contact op

Met Maarten Toonders

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen

  Specialismen

  Maarten Toonders is gespecialiseerd in

  Inzetbare Mediators

  U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

  Meer over Inzetbare Mediators

  Inzetbare Vertrouwenspersoon

  Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

  Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

  Pre-mediation

  Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

  Meer over Pre-mediation

  Online mediation

  Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

  Meer over Online mediation

  Peer mediation

  Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

  Meer over Peer mediation

  Exit mediation

  Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

  Meer over Exit mediation

  Vertrouwenspersoon (extern)

  Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

  Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

  Overheidsmediation

  Bij overheidsmediation bemiddelt de mediator tussen overheid en burger. Deze vorm van mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie tussen de overheid en haar burger…

  Meer over Overheidsmediation

  Onderhandelingsbegeleiding

  Onderhandelingsbegeleiding is een goede keuze als er spanningen zijn tussen conflictpartners, bijvoorbeeld als er sprake is van stevige belangentegenstellingen of je eigenlijk al kunt s…

  Meer over Onderhandelingsbegeleiding

  Onderhandelingsadvies

  Onderhandelingsadvies is gericht is op het hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen conflictpartners in situaties van wederzijdse afhankelijkheid. Het doel is een goed resultaat te …

  Meer over Onderhandelingsadvies

  Neutraal voorzitterschap

  Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

  Meer over Neutraal voorzitterschap

  Gespreksbegeleiding

  Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

  Meer over Gespreksbegeleiding

  Zakelijke mediation

  Zakelijke mediation, ook wel bekend als business mediation, draait om zakelijke conflicten. Een businessmediator is bekend met de cultuur van een bedrijf én heeft kennis van het bedrij…

  Meer over Zakelijke mediation

  Mediation

  Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

  Meer over Mediation