El Batioui | mevrouw El Batioui (Samira)

Samira El Batioui is behalve jurist arbeidsrecht ook MfN-Registermediator en rechtbankmediator. Daarnaast is zij vertrouwenspersoon en inzetbaar als klachtenfunctionaris.

Na het VWO is zij aan de HEAO, Management Economie en Recht (MER) gaan studeren en volgde zij tevens colleges Arabische Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Leiden. Na de HEAO heeft zij bij diverse “big four” kantoren gewerkt. Tijdens haar werk studeerde zij parttime Fiscaal Recht aan de Universiteit van Rotterdam. Haar hart bleek meer te liggen bij het privaatrecht, waarnaar ze is overgestapt. Door haar werk bij het UWV, op de ontslagafdeling, kreeg ze veel te maken met arbeidsrecht; daarin is zij vervolgens afgestudeerd. Na ruim 5 jaar werkzaam te zijn geweest op de ontslagafdeling, waar zij ook de ontslagadviescommissie heeft voorgezeten, maakte ze de overstap naar de functie van beleidsmedewerker en later stafjurist. In deze functies was zij ruim 12 jaar actief in tal van uiteenlopende werkzaamheden; het verbreedde haar scope en mede daarom startte zij in 2017 met de basis opleiding mediation en vervolgens de opleiding familiemediation. Ook is zij LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon.

Als MfN-geaccrediteerd mediator verrichtte zij verscheidene mediations, ook voor de rechtbank.

Zij was als vrijwilliger inzetbaar als buurtbemiddelaar. Ook is zij betrokken bij de Nationale Ombudsman als lid en heeft ze vorig jaar samen met de Nationale Ombudsman een podcast opgenomen over mediation. Mediation wordt naar haar mening binnen de overheid nog te weinig ingezet.

Kennismaking met het uitgebreide kennisplatform van Merlijn deed haar besluiten zich bij die organisatie aan te sluiten.

"Waar een wil is, is een uitweg om er samen uit te komen."

Talen

  • Marokkaans
  • Engels
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Samira El Batioui is gespecialiseerd in

Inzetbare Mediators

U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

Meer over Inzetbare Mediators

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Pre-mediation

Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

Meer over Pre-mediation

Online mediation

Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

Meer over Online mediation

Peer mediation

Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

Meer over Peer mediation

Exit mediation

Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

Meer over Exit mediation

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Teamconflictcoaching

Een teamconflictcoach begeleidt (een) team(s) in een conflict. Het doel van de coaching is het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag waardoor de samenwerking in het team verbetert.  H…

Meer over Teamconflictcoaching

Scheidingsmediation

Bij een scheidingsmediation richt de mediator zich op scheidingen. Een scheiding is een pijnlijke gebeurtenis waarin emoties een grote rol spelen. Om te voorkomen dat de situatie tussen…

Meer over Scheidingsmediation

Pendelbemiddeling

Pendelbemiddeling is een geschikte methode voor conflictpartners die hun actuele problemen graag samen, onderhandelend, willen oplossen, maar elkaar (nog) niet willen zien. In het bemi…

Meer over Pendelbemiddeling

Overheidsmediation

Bij overheidsmediation bemiddelt de mediator tussen overheid en burger. Deze vorm van mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie tussen de overheid en haar burger…

Meer over Overheidsmediation

Organisatie Ombudsman

De organisatie ombudsman behandelt klachten, die vaak veel negatieve energie en escalerende conflicten opleveren. Daarnaast zoekt de ombudsman uit of een klager correct is behandeld en …

Meer over Organisatie Ombudsman

Neutraal voorzitterschap

Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

Meer over Neutraal voorzitterschap

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

Meer over Klachtenfunctionaris

Klachtencommissie of geschillencommissie

Een klachtencommissie of geschillencommissie (ook wel commissie van bezwaar genoemd) is een college van meerdere (meestal drie) personen, die zich uitlaten over binnengekomen klachten. …

Meer over Klachtencommissie of geschillencommissie

Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

Meer over Gespreksbegeleiding

Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) voor uw medewerker en de organisatie

De bedrijfsmaatschappelijk werker is een allround psychosociaal deskundige en daardoor voor organisaties een goede keuze voor de psychosociale zorg voor medewerkers in de organisatie. D…

Meer over Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) voor uw medewerker en de organisatie

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

Meer over Mediation

Neem contact op

met Samira El Batioui

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen