Heldring | mevrouw drs. C.D. Heldring (Dorine)

Regio: Noord-Brabant

Dorine heeft aan de Universiteit Leiden Culturele Antropologie en Organisatiekunde gestudeerd. Daarna is zij 12 jaar werkzaam geweest bij een multinational en vervolgens nog vier jaar voor een grote bank. 

Sinds 2003 heeft ze haar eigen bedrijf voor Mediation, Coaching en Consultancy. De nadruk ligt op zakelijke- en arbeidsmediations en de laatste jaren ook op activiteiten als Extern Vertrouwenspersoon.

Ze is MfN registermediator, Rechtbankmediator en LVV Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit.

Dorine wordt vaak ingeschakeld voor internationale mediations en vertrouwenspersoon- meldingen. Ze spreekt vloeiend Engels en Duits.

Aanpak en ervaring

Dorine werkt met empathie voor de betrokkenen en is gericht op het helpen vinden van een oplossing, die voor betrokkenen acceptabel is. Ze begeleidt partijen bij het erkennen en herkennen van eigen verantwoordelijkheid en eigen aandeel. Ze straalt daarbij rust uit, weet vertrouwen te wekken en heeft een no-nonsense aanpak. Daarbij is er altijd oog en ruimte voor emoties en respect voor partijen en hun belangen.

Vanuit haar ervaring vindt ze het essentieel is dat er een klik is van partijen met haar en omgekeerd. Met een intakegesprek komt dat al gauw aan het licht. 

Ze beschikt over ruime ervaring zowel in het bedrijfsleven als in not-for-profit.

Dorine is acht jaar voorzitter geweest van de Groep Arbeids Mediation. Ze is jaarlijks jurylid bij een internationale business mediation competition in Parijs. Hier tonen studenten hoe ze mediation optimaal in kwesties inzetten. Voor alle partijen zeer leerzaam!

Als lid van de Mediators Vereniging Zuid begeleidt ze een intervisiegroep voor mediators.

Voor de Mediators Federatie Nederland is ze klachtbehandelaar.

Naast haar werk heeft ze nevenfuncties. Ze is commissaris in de zorg (ziekenhuis en thuiszorg) geweest en nog in het hoger onderwijs (Business School).

Talen

  • Duits
  • Engels
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Dorine Heldring is gespecialiseerd in

Inzetbare Mediators

U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

Meer over Inzetbare Mediators

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Online mediation

Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

Meer over Online mediation

Peer mediation

Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

Meer over Peer mediation

Exit mediation

Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

Meer over Exit mediation

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Teammediation

Bij een team mediation richt de mediator zich op problemen of conflicten binnen een team. Als de samenwerking binnen een team vast gelopen is, kan teammediaton uitkomst bieden. Het gaa…

Meer over Teammediation

Teamconflictcoaching

Een teamconflictcoach begeleidt (een) team(s) in een conflict. Het doel van de coaching is het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag waardoor de samenwerking in het team verbetert.  H…

Meer over Teamconflictcoaching

Overheidsmediation

Bij overheidsmediation bemiddelt de mediator tussen overheid en burger. Deze vorm van mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie tussen de overheid en haar burger…

Meer over Overheidsmediation

OR-mediation

Bij een OR-mediation richt de mediator zich op problemen en conflicten tussen het bestuur en de vertegenwoordiging van de medewerkers in een organisatie. Dit kan de PVT (personeelsverte…

Meer over OR-mediation

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

Meer over Klachtenfunctionaris

Klachtencommissie of geschillencommissie

Een klachtencommissie of geschillencommissie (ook wel commissie van bezwaar genoemd) is een college van meerdere (meestal drie) personen, die zich uitlaten over binnengekomen klachten. …

Meer over Klachtencommissie of geschillencommissie

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation, ook wel bekend als business mediation, draait om zakelijke conflicten. Een businessmediator is bekend met de cultuur van een bedrijf én heeft kennis van het bedrij…

Meer over Zakelijke mediation

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

Meer over Mediation

Neem contact op

met Dorine Heldring

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen