Sterren | de heer B.A.M. van der Sterren (Ben)

Regio's: Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht

Ben hanteert als motto, dat het gesprek aangaan ook een keuze is. En vaak een betere keuze dan de strijd aanbinden of niets doen en het erbij laten. Als je in gesprek bent, heb je immers zelf invloed op de oplossing.

Zijn kwaliteit om zich in te leven in andermans gevoelens en in het begrijpen van de belangen, wensen of behoeften van die ander, helpt hem om anderen te helpen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen.

Opleiding

Ben van der Sterren is opgeleid in het bestuursrecht en heeft veel ervaring in het begeleiden van conflicten tussen burgers en de overheid. Als bezwaren- en klachtenbehandelaar bij een middelgrote gemeente, heeft hij van dichtbij gezien dat een juridische oplossing slechts zelden een oplossing is waar iedereen blij van wordt. Vaak zijn er dan alleen verliezers.

Als je het gesprek met elkaar aangaat, kun je veel eerder begrip krijgen voor de ander. Je begrijpt elkaar beter en snapt dan ook waarom de ander in het concrete geval handelde, zoals hij gedaan heeft. En maar al te vaak gaat het om de communicatie, die op een of andere manier misliep.

Mediation

Die ervaringen waren voor hem de reden om in 2016 de opleiding tot mediator te volgen. De stap naar mediation is de allerbeste keuze die hij volgens eigen zeggen in zijn hele loopbaan heeft gemaakt. Hierin komt zijn passie om anderen te helpen het best naar voren. Niets is volgens hem mooier dan wanneer je mensen weer met elkaar in gesprek hebt kunnen brengen, zodat ze samen weer verder kunnen. 

Als MfN-registermediator is Ben gespecialiseerd in conflicten tussen burgers onderling en burgers met een overheid, conflicten tussen en binnen ondernemingen en in arbeidsconflicten. Daarnaast heeft Ben ruime ervaring met groepsmediations.

Vertrouwenspersoon

Als persoon is Ben gefocust op een veilige en integere werkomgeving. Medewerkers hebben dat nodig om hun werk op een goede manier te kunnen doen. Helaas durven ze niet altijd in actie te komen wanneer zij iets anders ervaren. 

Als kaderlid van een vakbond heeft Ben medewerkers en collega’s vaak bijgestaan en geadviseerd wanneer zij een onveilige werkomgeving hebben ervaren. Die ervaringen zijn voor Ben mede de aanleiding geweest om ook de opleiding Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit te volgen. 

Ben is LVV gecertificeerd en inzetbaar als extern vertrouwenspersoon

Lid klachtencommissie

Sinds 2021 is Ben lid van een klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van een grote landelijke organisatie. Hij vindt het van belang om niet alleen een oordeel te geven over de voorliggende klacht, maar ook de betrokken organisatie meer bewust te maken van wat kan worden gedaan om het gesprek aan te gaan over gewenst gedrag en om ongewenst gedrag te voorkomen.  

Hij is beschikbaar als (plv.) voorzitter of lid van externe klachtencommissies.

Andere conflicthanteringsmethoden

Ben heeft ook ervaren dat er meerdere conflicthanteringsmethoden zijn. Hij gaat daarom altijd eerst op zoek naar welke methode het beste bij het geschil past en bij de mensen die het aangaat: hoe laagdrempeliger des te kansrijker. Om zijn kennis en vaardigheden op dit onderdeel te versterken, heeft bij in 2021 bij Merlijn de training Conflictadviseur gevolgd. 

Specialismen

Ben van der Sterren is gespecialiseerd in overheidsmediation (groepsmediation), zakelijke mediation (opleiding gevolgd bij Merlijn) en arbeidsmediation (opleiding gevolgd bij Merlijn). Verder is hij beschikbaar als gespreksbegeleider, neutraal voorzitter, extern vertrouwenspersoon, plv.) voorzitter en lid van een klachtencommissie en conflictadviseur.

"Het gesprek aangaan is ook een keuze"

Talen

 • Engels
 • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Neem contact op

met Ben van der Sterren

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen

  Specialismen

  Ben van der Sterren is gespecialiseerd in

  Inzetbare Mediators

  U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

  Meer over Inzetbare Mediators

  Pre-mediation

  Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

  Meer over Pre-mediation

  Online mediation

  Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

  Meer over Online mediation

  Peer mediation

  Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

  Meer over Peer mediation

  Exit mediation

  Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

  Meer over Exit mediation

  Overheidsmediation

  Bij overheidsmediation bemiddelt de mediator tussen overheid en burger. Deze vorm van mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie tussen de overheid en haar burger…

  Meer over Overheidsmediation

  Organisatie Ombudsman

  De organisatie ombudsman behandelt klachten, die vaak veel negatieve energie en escalerende conflicten opleveren. Daarnaast zoekt de ombudsman uit of een klager correct is behandeld en …

  Meer over Organisatie Ombudsman

  Neutraal voorzitterschap

  Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

  Meer over Neutraal voorzitterschap

  Moderation

  Moderation is een vorm van gespreksbegeleiding. Een neutrale inhoudsdeskundige zet zich in om conflicten te voorkomen of bij het ontstaan van een conflict meteen te bemiddelen. Moderati…

  Meer over Moderation

  Klachtenfunctionaris

  De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

  Meer over Klachtenfunctionaris

  Klachtencommissie of geschillencommissie

  Een klachtencommissie of geschillencommissie (ook wel commissie van bezwaar genoemd) is een college van meerdere (meestal drie) personen, die zich uitlaten over binnengekomen klachten. …

  Meer over Klachtencommissie of geschillencommissie

  Gespreksbegeleiding

  Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

  Meer over Gespreksbegeleiding

  Zakelijke mediation

  Zakelijke mediation, ook wel bekend als business mediation, draait om zakelijke conflicten. Een businessmediator is bekend met de cultuur van een bedrijf én heeft kennis van het bedrij…

  Meer over Zakelijke mediation

  Mediation

  Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

  Meer over Mediation