Hoof | mevrouw A.W.Q.M. van Hoof (Arian)

Regio: Noord-Brabant

Mijn drijfveer is om bij conflicten partijen te faciliteren, om die conflicten zelf op een zo laagdrempelig mogelijke manier op te kunnen lossen. De-juridisering van een situatie staat of valt bij de bereidheid van de betrokkenen om naar elkaar te luisteren en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Beletsels die dat in de weg staan dienen te worden besproken om weer ruimte te kunnen creëren in de onderlinge verhouding. Pas daarna kan de zoektocht naar mogelijke oplossingen beginnen.

Mijn roots liggen in de sector zorg. Dienstbaar zijn aan anderen en ondersteunen daar waar ik een bijdrage kon leveren is voor mij een basishouding. Ik ben verpleegkundige, wijkverpleegkundige en indicatie-adviseur geweest. Vervolgens ben ik in 2006 bij de provincie Noord-Brabant begonnen als beleidsmedewerker voor de zorg.

Na het volgen van de opleiding voor mediator ben ik in 2012 bij de afdeling Juridsche Zaken van de provincie terechtgekomen. Daar heb ik me beziggehouden met de informele afhandeling van bezwaarschriften. In zo’n 50 tot 60 procent van de zaken werd een oplossing gevonden en voorkwam dat verdere procedures. Ik heb heel veel voldoening gehaald uit mijn werk en heb dat tot aan mijn pensionering gedaan. Mijn werkzaamheden hadden betrekking op alle beleidsterreinen waar de provincie mee bezig was. Daarnaast deed ik ook arbeidsbemiddeling en arbeidsmediation tot de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren in 2020 werking trad.

Ik ben gelukkig nog steeds een vitale vrouw en wil mijn ervaring en expertise graag inzetten voor de Merlijn Advies Groep t.b.v. overheidsmediation. De kalenderleeftijd zegt voor mij erg weinig en doet niets af aan mijn drijfveren en enthousiasme voor het vak van mediator/onafhankelijke procesbegeleider. Ik ben geregistreerd mediator bij de Mediation Federatie Nederland. Ik zie er een uitdaging in om mezelf te blijven ontwikkelen. Vorig jaar heb ik nog een coaching opleiding afgerond, waarvan ik vele inzichten ook tijdens mediations kan gebruiken.

Daarnaast ben ik sinds 2011 buurtbemiddelaar en sinds 2006 zit ik in een klachtencommissie van een grote zorginstelling. Mijn werkzaamheden voor de ledenraad van de VGZ houden eind 2023 op basis van het reglement op.

Talen

  • Engels
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Arian van Hoof is gespecialiseerd in

Pre-mediation

Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

Meer over Pre-mediation

Pendelbemiddeling

Pendelbemiddeling is een geschikte methode voor conflictpartners die hun actuele problemen graag samen, onderhandelend, willen oplossen, maar elkaar (nog) niet willen zien. In het bemi…

Meer over Pendelbemiddeling

Overheidsmediation

Bij overheidsmediation bemiddelt de mediator tussen overheid en burger. Deze vorm van mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie tussen de overheid en haar burger…

Meer over Overheidsmediation

Neutraal voorzitterschap

Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

Meer over Neutraal voorzitterschap

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

Meer over Klachtenfunctionaris

Klachtencommissie of geschillencommissie

Een klachtencommissie of geschillencommissie (ook wel commissie van bezwaar genoemd) is een college van meerdere (meestal drie) personen, die zich uitlaten over binnengekomen klachten. …

Meer over Klachtencommissie of geschillencommissie

Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

Meer over Gespreksbegeleiding

Neem contact op

met Arian van Hoof

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen