Kerkhof | mevr. C.J.T. van Kerkhof (Carla)

Regio's: Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht

Carla is sinds 2022 actief als vertrouwenspersoon openbaar bestuur, gecertificeerd vanaf april 2023. Zij heeft de opleiding gevolgd bij Merlijn. De visie van Merlijn op conflicthantering spreekt haar bijzonder aan. Met haar expertise en ervaring kan zij ook veel betekenen op het gebied van preventie.

Na een HBO opleiding welzijnswerk in 1986 is zij haar loopbaan begonnen in de Jeugdzorg. Daar heeft zij jarenlang gezinnen en hun sociale- en hulpverlenersnetwerken begeleid bij het verbeteren van problematische opvoedsituaties. Ze heeft er geleerd om sociaalpsychologisch complexe situaties te overzien en vanuit dat inzicht adequate processen op gang te brengen.

In 2014 is Carla, vooral vanwege de transitie van de Jeugdzorg van landelijke naar lokale verantwoordelijkheid, politiek actief geworden om mee te kunnen denken over de benodigde beleidsmaatregelen. Zo heeft zij zich gedurende een aantal jaren, als gemeenteraadslid maar ook in een landelijk politiek zorgnetwerk, ingezet voor een integrale aanpak van de (jeugd)zorg.

In 2015 is zij afgestudeerd in de Gestaltpsychologie. Sinds het afronden van deze studie richt zij zich vooral op de versterking en verdieping van interacties en processen die tussen mensen spelen in organisaties en in sociale, professionele en/of politieke netwerken, en op het versterken van het welzijn van individuen in de context van de eigen omgeving.

In 2021 volgde zij de opleiding Deep Democracy. Daardoor kreeg zij extra mogelijkheden en inzichten om emancipatorisch te kunnen werken.

Op dit moment werkt Carla, behalve als zelfstandig vertrouwenspersoon, ook als adviseur bij de stichting “Veilig Thuis”, waar zij zowel de professionals als cliënten adviseert inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. En zich inzet voor het belang van haar collega’s als voorzitter van de ondernemingsraad

Carla van Kerkhof is SKJ en LVV geregistreerd en lid van de NVAGT

Professioneel inzetbaar in het Nederlands. In de regio Midden Nederland. ( Utrecht, Gelderland, Noord Brabant, Noord Limburg)

Talen

  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Carla van Kerkhof is gespecialiseerd in

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Pre-mediation

Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

Meer over Pre-mediation

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Teamconflictcoaching

Een teamconflictcoach begeleidt (een) team(s) in een conflict. Het doel van de coaching is het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag waardoor de samenwerking in het team verbetert.  H…

Meer over Teamconflictcoaching

Neutraal voorzitterschap

Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

Meer over Neutraal voorzitterschap

Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

Meer over Gespreksbegeleiding

Neem contact op

met Carla van Kerkhof

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen