de Jong – Schaufele | mevrouw mr. W.M. de Jong – Schaufele (Wanda)

Regio: Door heel NL

In mijn rol als extern bedrijfsjurist, Functionaris voor gegevensbescherming en Yoga & Meditatieleraar werk ik al jaren met mensen die zich op dat moment, op hun eigen manier, openstellen voor support. De ene keer juridisch, zakelijk en de andere keer persoonlijk. In al die rollen staat de mens centraal. Hun verhaal en hun emoties; daar is ruimte voor. Het zijn verschillende rollen die ik dagelijks vervul en die mij een unieke blend aan vaardigheden geven: ik kan me volledig in de zakelijke kant én het menselijke aspect inleven. 

Als advocaat en jurist werk ik sinds 1986 zowel nationaal als internationaal. Ik heb ook gewoond en langdurig gewerkt als advocaat op Aruba, de Antillen en Londen. Mijn juridische focus ligt op Privacy recht, Arbeidsrecht en alle dienstverlening op het gebied van Zakelijke en Sociale Integriteit. Op het vlak van persoonlijke ontwikkeling geef ik sinds 2001 yogales, meditatie coaching en healing. Deze begeleiding geef ik in privé sessies en groepstrainingen waaronder meerdaagse retraites. Via de Merlijn Groep heb ik de opleiding Vertrouwenspersoon gevolgd, ook ben ik lid van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen.       

Mijn kracht ligt in het bieden van advies en training – op persoonlijk én bedrijfsniveau. Zo kan ik individuen persoonlijk adviseren welke stappen gezet kunnen worden als hun integriteit in het geding komt. Het management kan ik proactief adviseren over alles wat geregeld moet worden op het gebied van zakelijke en persoonlijke integriteit en wat er beter kan in de organisatie. Samen kunnen we dan bekijken hoe issues kunnen worden opgelost en voorkomen. 

Voor wie

Voor iedereen in de organisatie die zich om wat voor reden dan ook onprettig of onveilig voelt in de werkomgeving. Dat kan het gevolg zijn van een incident of van een structureel probleem. Misschien is er sprake van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, of is de persoon getuige dan wel slachtoffer van fraude, omkoperij, machtsmisbruik of andere misstanden. Of een leidinggevende, of een ondernemingsraad wordt met bepaald gedrag geconfronteerd en wil hierover in vertrouwen spreken en sparren. Soms vraagt het management om advies en bijstand, omdat governance op het vlak van zakelijke en persoonlijke integriteit aandacht nodig heeft.  

Een veilige, neutrale haven

Als vertrouwenspersoon & adviseur integriteit hecht ik er waarde aan om altijd zuiver en ethisch te werk te gaan. Dit is een must om personen en organisaties op dit vlak te kunnen bijstaan. 

In de positie van extern vertrouwenspersoon bied ik een veilige plek waar iemands verhaal vertrouwelijk wordt ontvangen. Een plek waar je serieus wordt genomen. Na een vervelende ervaring hebben mensen soms het gevoel dat ze hun verhaal niet kunnen delen met de directe omgeving, of merken ze dat deze omgeving niet weet hoe ze de juiste steun kunnen bieden. In dat geval fungeer ik als vertrouwenspersoon en anker. Mijn rol is om iedereen die komt neutraal te begeleiden, supporten, voorlichten, inspireren of adviseren. De eigen regie en verantwoordelijkheid ligt altijd bij degene die ik ondersteun; zo blijft of komt die terug in de eigen kracht. 

Talen

  • Engels
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Wanda de Jong - Schaufele is gespecialiseerd in

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2022 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Pre-mediation

Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

Meer over Pre-mediation

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Neutraal voorzitterschap

Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

Meer over Neutraal voorzitterschap

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en organisatie. Daarnaast levert de functionaris een bijdrage aan een effectief klachtenmanag…

Meer over Klachtenfunctionaris

Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding biedt informele ondersteuning bij een (dreigend) conflict. Het is een professioneel steuntje in de rug bij het snel, en zo geruisloos mogelijk, oplossen van het conf…

Meer over Gespreksbegeleiding