Hylkema | de heer Hylkema (Jacques)

Als directeur HR en lijn-directeur, (o.a. bij UWV, NOB, De Schelde Groep, De Bijenkorf, Alliander, TMG en bij British Airways in Londen als directeur Cabin Crew, met een organisatiegraad van meer dan 85%.) heb ik veel in moeilijke omstandigheden met medezeggenschap -OR en vakbonden- gewerkt. Intussen ben ik bijna pensioen gerechtigd. Ik vind het waardevol om mijn ervaring in te zetten voor medezeggenschap -zowel OR als bestuurder- om te helpen een sterke OR te positioneren. Zeker daar waar echt een verschil kan worden gemaakt, zoals bij veranderingsprocessen.

Veel reorganisaties heb ik doorgevoerd bij organisaties die geen verleden hadden met reorganiseren. Dat vraagt veel van iedereen en leidt snel tot conflicten. Een helder doel en open benadering naar alle overlegpartijen (ondernemingsraad en vakbonden) helpt om tot een gedragen besluit te komen.

Bij het aangaan van een klus is mij vaak opgevallen dat de rol van de medezeggenschap werd gezien als ‘een moetje’. Dit resulteerde veelal in twee uitersten; ofwel het negeren van de OR, dan wel ze fêteren en committeren. Beide kan eenvoudig leiden tot een kwetsbare en conflicterende situatie voor beide zijden.

Mijn stelling is: “Als je een OR al niet op inhoud mee kunt krijgen in een verandering, hoe denk je dat dan te kunnen doen met je medewerkers?” De OR is de lakmoesproef voor de acceptatie van alle medewerkers voor verandering.

Altijd heb ik me ingezet om de OR een eigen agenda en positie te laten innemen. Vaak begint dit met groeien van individueel gekozen ‘belangenbehartigers’, naar het zijn van een collectief met speerpunten. Een groep met kennis van wat er werkelijk gebeurt op de vloer; die de directie zicht kan geven op en zo nodig kan confronteren met hun blinde vlekken.

Met mijn juridische en economische achtergrond heb ik zowel oog voor consistentie als voor pragmatisme. Een combinatie die mij vaak van pas komt.

Talen

  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Jacques Hylkema is gespecialiseerd in

OR-mediation

Bij een OR-mediation richt de mediator zich op problemen en conflicten tussen het bestuur en de vertegenwoordiging van de medewerkers in een organisatie. Dit kan de PVT (personeelsverte…

Meer over OR-mediation

Onderhandelingsbegeleiding

Onderhandelingsbegeleiding is een goede keuze als er spanningen zijn tussen conflictpartners, bijvoorbeeld als er sprake is van stevige belangentegenstellingen of je eigenlijk al kunt s…

Meer over Onderhandelingsbegeleiding

Onderhandelingsadvies

Onderhandelingsadvies is gericht is op het hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen conflictpartners in situaties van wederzijdse afhankelijkheid. Het doel is een goed resultaat te …

Meer over Onderhandelingsadvies

Neutraal voorzitterschap

Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

Meer over Neutraal voorzitterschap

Neem contact op

met Jacques Hylkema

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen