van Dijke | mevrouw J.J.M. van Dijke (Marie-José)

Regio's: Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland

Marie-José van Dijke is een ervaren bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon. Daarnaast is zij deskundig op het terrein van klachtenbehandeling en onderzoek op het gebied van de sociale (on)veiligheid op het werk.

 

Ongewenste omgangsvormen:

Als werkend persoon ben je veel van je tijd op je werk, met collega’s en leidinggevende. De arbeidsverhoudingen en het omgaan met elkaar kunnen verstoord raken. Met name als er sprake is van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie/geweld. Deze thema’s zijn in de Arbowet-PSA opgenomen als ‘ongewenste omgangsvormen’. Wanneer je geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Contacten met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.

 

Integriteit:

Ook kan een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersoon voor integriteitkwesties. Integriteitskwesties gaan onder andere over fraude, misstoestanden, vriendjespolitiek, cadeaus accepteren waardoor iemand chantabel kan worden. Als je daarvan op de hoogte bent kan je in gesprek gaan met je leidinggevende. Als dat niet mogelijk is kan je eerst sparren met de vertrouwenspersoon om te onderzoeken wat je zou kunnen doen.

 

Psychosociale problematiek:

Medewerkers kunnen te maken krijgen met psychosociale problematiek, zowel in de privésfeer als op het werk. Psychosociale problemen zijn onder andere stress (door bv. werkdruk), onbalans in privé en werk, perfectionisme en faalangst, verlies van een dierbare, relatieproblemen thuis of op het werk. Kortom zaken waarbij je een luisterend oor, adviezen en tips van de bedrijfsmaatschappelijk werker goed kan gebruiken.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Neem contact op

met Marie-José van Dijke

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen.

  Specialismen

  Marie-José van Dijke is gespecialiseerd in

  Inzetbare Vertrouwenspersoon

  Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

  Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

  Pre-mediation

  Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

  Meer over Pre-mediation

  Vertrouwenspersoon (extern)

  Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

  Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

  Neutraal voorzitterschap

  Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

  Meer over Neutraal voorzitterschap

  Klachtenfunctionaris

  De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

  Meer over Klachtenfunctionaris

  Klachtencommissie of geschillencommissie

  Een klachtencommissie of geschillencommissie (ook wel commissie van bezwaar genoemd) is een college van meerdere (meestal drie) personen, die zich uitlaten over binnengekomen klachten. …

  Meer over Klachtencommissie of geschillencommissie

  Gespreksbegeleiding

  Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

  Meer over Gespreksbegeleiding

  Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) voor uw medewerker en de organisatie

  De bedrijfsmaatschappelijk werker is een allround psychosociaal deskundige en daardoor voor organisaties een goede keuze voor de psychosociale zorg voor medewerkers in de organisatie. D…

  Meer over Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) voor uw medewerker en de organisatie

  Neem contact op

  met Marie-Jose van Dijke

  Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen